THY (THYAO) hisse yorumu ve teknik analizi – Airline Haber

Bizim Menkul, THY için hedef fiyatını 15,80 TL olarak belirledi, tavsiyesi ise “Endekse Paralel Getiri”

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

“Türk Hava Yolları’nın 2020 yılı konma sayısı, arz edilen koltuk  sayısı, ücretli yolcu km’si, uçulan km, kargo tonajı ve yolcu sayısı 2019 yılına göre, Covid-19 salgınının havayolu yolcu trafiğine olan  önemli etkilerinden dolayı ciddi oranda düşmüştü. Şirket’in kargo  gelirlerindeki artış yolcu gelirlerindeki kaybı azaltmış ve alınan  tasarruf önlemlerinin etkisi ile faaliyet giderleri TL bazında düşmüş  ve bu iki temel faktör FAVÖK marjına olumlu etki yapmıştı.

Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya başlanması ve uluslararası  kabul bulan aşı pasaportu uygulaması ile gelen olumlu vaka sayıları  istatistikleri ile iç hat ve dış hat uçuşları tekrar başlamıştır. 2020  yılındaki gibi, 2021 yılında da THY yolcu tarafındaki boşluğu kargo  taşımacılığı ile telafi etmeye çalışmış ve bunu kısmen başarmıştır.

Yolcu kapasitesinin 2019 yılının aynı dönemine göre %44 oranında  gerilediği 2021 yılının ikinci çeyreğinde, iç hatlarda %74, dış  hatlarda ise %61 doluluk oranı ile toplam 8,2 milyon yolcu  taşınmıştır.

Türk Hava Yolları 2Ç21’de beklentilerden yüksek kur farkı zararı  kaydetmiş olması nedeniyle, piyasa beklentisi 811 mn TL net kar elde  etmesi yönündeyken 497 mn TL net zarar açıklamıştır.

THY’nin toplam yolcu sayısı 2Ç20’ye göre %601 artarak 2Ç21’de 8,2  milyona ulaşmış olmasına rağmen 2Ç19’un %55,6 altında gerçekleşmiştir.

Bu sayı 2021 yılında 2020 yılına göre toparlanmanın başladığı  sinyalini verirken Şirket’in toplam kargo hacmi de yıllık %45,7  oranında artış göstermiştir. Artan yolcu hacmi, kargo gelirlerindeki  artış ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybının etkisiyle THY’nin  satış gelirleri, yıllık bazda %195,2 artarak 18.233 mn TL seviyesinde  gerçekleşmiştir.

Yıl içinde sabit maliyetlerin etkisi, aşı tedarikindeki sıkıntılar ve Covid varyasyon etkileri ile yolcu sayılarındaki toparlanma 2020  yılına göre olumlu olsa da gelir seviyesi hala 2019 yılının altındadır.

Doların ilk altı aydaki Euro, Frank ve Yen karşısındaki seyri Şirket’in dolar bazlı gelirlerindeki düşüş ve yüksek yabancı para  borçlarından dolayı finansal olarak Şirket’i olumsuz yönde etkilemekle  beraber faaliyet performansına etkisi net olarak ölçülememektedir.
Şirket mevcut Covid-19 etkilerini hafifletici adımları içerisinde uçak  teslim alım tarihlerini ötelemiştir.

Borçluluğunun yüksek olması nedeniyle finansal kaldıracı yüksek olan THYAO’nun FD/FAVÖK ve İNA değerlemelerine duyarlılığı oldukça  fazladır. Çarpanda ya da İNA parametrelerinin herhangi birisinde  meydana gelen ufak bir oynama şirketin hedef piyasa değerinde büyük  volatiliteye sebep olmaktadır. THYAO için 2021 beklenti FAVÖK rakamı  ve Şirket’in ortalama Forward FD/FAVÖK çarpanına göre hesapladığımız  çarpan değeri ile İNA’dan hesapladığımız değere eşit ağırlık vererek THYAO hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı 15,80 TL olarak  belirliyor ve Endekse Paralel Getiri tavsiyesiyle Araştırma Kapsamımıza dahil ediyoruz.

Büyüyen bir şirket konumundaki THYAO’nun gelecek potansiyeli pandemi  nedeniyle sekteye uğramış olsa da hala umut vaad etmektedir. Şirket  mali tablolarını dolar bazlı takip etmesinin pozitif etkilerini  görmesine rağmen yüksek kaldıraç riski, Covid-19 aşılamasındaki  sürelerin tahmin edilememesi, petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve  yüksek seyrin etkisi ile hisse fiyatı baskılanmaya devam edebilir.

Analizin tamamı için tıklayınız…

(borsamatik)
THY (THYAO) hisse yorumu ve teknik analizi - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber