Tasarım Nedir? Tasarım Dalları Ve İlkeleri Hakkında Bilgi

class=”cf”>
Tasarım konusu büyük önem taşıdığından dolayı, pek çok insanın büyük önem göstererek araştırdığı konular arasında kendisine yer buluyor.

Tasarım Nedir?

Çok fazla sorulan ve özenle araştırılan tasarım, bir planın veyahut nesnenin, inşa süreci esnasında mimari ve mühendislik çizimlerinin oluşturulmasına denir. Hem fiil hem de isim olarak kullanımı söz konusu olan “tasarlamak” yeni bir ürün yahut obje için plan oluşturma ve geliştirme sürecini tanımlamaktadır.

Tasarım kelimesi; İngilizce ve Fransızca dilinde ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmakta olup esasında Latince kökenlidir. Ayrıca farklı tanımlara sahip olan bir kavram olma özelliği barındırmaktadır. Örneğin:

 • Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracı olma niteliği barındırır. Önemli niteliklere dikkat çeken tasarımın nesnel gerçekliğiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmaz.

 • Tasarım bir tür bilgi edinme öğesidir. Bunun sebebi duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım her zaman birbirini etkiler. Bundan dolayı da duyumsal bilgiyle birlikte ussal bilgi her zaman iç içe durumdadır. Gerçek olan bilgi ise bu şekilde meydana gelir.

  – Tasarım, yaratıcı nitelikteki sürecin kendisi olmakla birlikte faaliyet için gerekliliği söz konusu olan eskiz ve planların hazırlanması aşamasındaki çalışmaları kapsar.

class=”cf”>
– Tasarım, bir şeyi zihinde şekillendirme, kurma, tasavvur etmektir.

– Bilgisayar konusunda ise araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımının yapılması amacıyla kullanımı söz konusu olabilen bilişim tekniklerinin tamamıdır.

Tasarım Dalları ve İlkeleri Hakkında Bilgi

Mevcut durumdaki tüm sanatların temelinde bir tasarım olgusu yatmaktadır. Dolayısıyla bir planlamaya sahip olmaktadır. Tasarlama, elde edilecek olan ürünün ve bir yapının organizasyonuyla alakalı olan her çeşit faaliyeti kapsamaktadır. Uygulamalı tasarım dalları:

 • Çevre tasarımı

  – Endüstri tasarımı

 • Grafik tasarımı

 • Çevre tasarımı: peyzaj, bina ve iç mekan tasarımını içine alan ve son derece geniş bir çalışma alanıdır.

 • Endüstri tasarımı: teknolojik ürünler, makineler, beyaz eşyalar, mutfak malzemeleri ve diğer benzer nitelikteki ürünlerin üç boyutlu olarak tasarlanması ve geliştirilmesi olmaktadır.

 • Grafik tasarımı: kitap, broşür, dergi, afiş ve benzer nitelikte okunan ve izlenen görüntülerin tasarımını gerçekleştirmektir.

class=”cf”>
Bir tasarımın bazı önemli ilkelerinin varlığı söz konusudur. Bu ilkeler ise şunlardır:

1 – Çizgi: Düz veya kıvrımlı, sürekli veya kesik, grenli veya keskin nitelikler barındırabilir. Çizgiler karakterine veya konumu doğrultusunda bazı mesajlar iletebilir.

 • Yatay çizgi: Durgunluk
 • Düşey çizgi: Saygınlık

 • Diyalog çizgi: Canlılık

 • Kıvrımlı çizgi: Zafer

2- Ton: Şahıslarda üç boyutluluk izlenimi meydana getirmek amacıyla vurgulanmak istenen yüzeyin ışık yardımıyla dokusunu gösterir.

3- Renk: Renkler psikolojik anlamları doğrultusunda bireyde farklı hisler uyandırabilir.

class=”cf”>
4- Doku: Yüzey üzerinde yer alan tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen oluşturur.

5- Biçim: Çizgilerin bir arada bulunması, tek bir çizgi içinde dönüş ve kıvrımlarla farklı tonların meydana getirmiş olduğu yüzeylerdir.

6- Ölçü: Görsel öğelerin belirli bir düzende olmasının gerekliliğidir.

7- Yön: Bir tasarım üzerinde yer alan çizgiler ve noktalar farklı noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı oluşturacağı etki kapsamında bu hareketi yönlendirmekle sorumludur.

Bir tasarımın beş temel ilkesi mevcuttur. Bunlar:

1- Denge

2- Görsel süreklilik

3- Orantı ve görsel hiyerarşi

4- Vurgulama

5- Bütünlük

Tasarım çalışmaları sürecinde bu beş temel ilkenin göz önünde tutulması gerekmektedir. Tasarımın hazırlanma aşamasında denge, görsel devamlılık, orantı ve bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmesinin gerekliliği söz konusudur.

 

 

 

Kaynak: Hürriyet