Servet vergisi meziyet ister

Dünyada, özellikle de gelişmiş Batı ülkelerinde servet dağılımında adaleti sağlamaya yönelik servet vergisi tartışmaları büyüyor. Türkiye’nin de artık servet vergisini gündemine almak zorunda olduğu savunuluyor, ancak  ilk akla gelen güven sorunu oluyor.

Servet unsurları üzerinden alınan vergileri ilke olarak doğru bulduğunu belirten duayen iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, uygulamanın ise teknik açıdan zor olduğunu dile getirdi. Boratav, “Siyasi iktidarın sicili bu tür araçları güvenilir ve saygın bir şekilde kullanacak meziyetleri taşımamaktadır” dedi.

Prof. Dr. Aziz Konukman ise gelir dağılımının bozulduğu bu dönemde servet vergisinin artık ciddi ciddi düşünülmesi gerektiğini savunurken, vergi adaletinin yolunun da buradan geçtiğine işaret etti. Doç. Dr. Baki Demirel de servet vergisine ek olarak temel tüketim mallarında KDV oranının düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

HAKKIYLA UYGULANAMAZ

“İktidarın servet vergisini, vergiciliğin genel ilkelerine tutarlı bir şekilde uygulaması mümkün değil” diyen Prof. Dr. Boratav, “Bu tür bir vergi sistemini hakkıyla uygulaması düşünülemez. Eğer uygulamaya kalkarsa tüm geçmiş uygulamalarında gerçekleştirdiği sicile bakarsak; bunun dramatik ve güvenilmez sonuçlar çıkarabileceğini de görmek gerekir. Siyasi iktidarın sicili bu tür araçları güvenilir ve saygın bir şekilde kullanacak meziyetleri taşımamaktadır” dedi.

Prof. Dr. Boratav

Borçlar tasfiye edilip yoksula gelir yaratılmalı
Yoksulluğun giderek arttığını söyleyen Yalova Üniversitesi’nden Doç Dr. Baki Demirel, “Devlet göreve girmeli. Hane halkı, tarım ve KOBİ’lerin borçlarının tasfiye edilmesi ve tıpkı ABD’deki gibi yoksullara gelir yaratılması gerekiyor” dedi.
Servet vergisi meziyet ister

Doç. Dr. Demirel

Demirel, pandemide yaratılan yüksek parasal genişlemeyi emmek için bir vergi artışı gerektiğini belirterek, “Çok zenginler için vergi oranı yapılan parasal genişlemeye bağlı olarak belirlenmeli. Enflasyona baskı yaratmaması için ne kadar vergi salınması gerekiyor belirlenebilir” yorumunu yaptı.
“Ülkenin servet stoku belirlenmeli”
İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman vergi adaletinin sağlanması için servet vergisinin devreye alınmasının zamanının geldiğini savundu.
Servet vergisi meziyet ister

Prof. Dr. Konukman

“Gerçek bir vergi reformu o zaman hayata geçmiş olur” diyen Konukman, iş insanlarına seslenerek, “Aynı gemideysek eğer pamuk eller cebe diyerek servetlerinden bir kısmını vergi olarak vermeliler” dedi. Dolaylı vergi yükünün yüzde 70’e dayandığına işaret eden Konukman, “Yüzde 70’e yüzde 30, vergi adaletsizliği ortada. Özal hükümetinin kaldırdığı servet beyannamesi yeniden yürürlüğe girmeli ve servet stoku belirlenmeli. Nasıl bir teknikle vergilendirileceği, geniş katılımlı, tüm örgütlü kesimlerin görüşleri alınarak uzlaşma yoluyla yapılmalı” dedi.

Kaynak: Sözcü