PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRK PİLOTLARI İÇİN NE YAPTINIZ? – Airline Haber

Sayın okurlarımız; Airlinehaber olarak, ayırım yapmadan herkesin sesi olmaya devam ediyor ve sessiz çoğunluğu sesi oluyoruz. OKUYUCU MEKTUPLARI isimli bölümümüze baktığınızda şimdiye kadar bir çok çalışanın sesi olduğumuzu ve hiç bir ayırım yapamadan ve içerikle oynamadan yayıncılık anlayışımızı sürdürdüğümüz gözlemleyebilirsiniz.

İşte yine serzeniş yüklü bir mektup daha….

Pilotlar Vakfı Zihniyet Sorunu

Pilotlar meslek alışkanlıkları gereği her zaman hayatlarına bir alternatif bulmayı kendilerini  mecbur hissettikleri için yatırım yaparken bir yandan da lisans kaybı sigortası veya sistemi gibi güvencelere yönelmektedirler. 2004 yıllarında Pilotlar  Vakfı bu konuda bir çalışma başlatmış 3 kademeli lisans kaybı ve işsizlik sigortası ile alakalı güzel bir adım atmıştı.

Ayrıca; Zaman içinde karşılaşılan aksaklık ve suiistimallere karşı da yönerge değişiklikleriyle birçok önlem aldı.

Ancak yapılan yönerge değişikleri ile suiistimallerin önlenmesini yönetmek yerine vakıf ve yardımlaşma zihniyetinden uzaklaşarak, kişilerin haklarını kısıtlayıcı, yardım alınmasının önüne geçen uygulamaları hayata geçirerek, vakıf yönetimi olarak kendilerine dikensiz gül bahçesi yarattılar.

Maalesef, yasakla kurtul, yönerge değişikliği yap hakları kısıtla kurtul ve yönetici olarak sıkıntıya girme anlayışının hakim olduğu bir vakıf yönetimi anlayışı benimsendi…

Pandeminin ilk başlangıcında Pilotlar Vakfı işlerini kaybeden ve kendilerine başvuran pilotlara yönerge gereği kaptan ve ikinci pilotlara maaş bağladı. Bir kaç ay içinde Yönetim Kurulu toplanarak yönerge değişikliğine giderek maaşları %50 düşürdü ancak işsiz pilotlardan aidat ve Pilotlar Vakfı kesintisini maalesef aynen almaya devam etti.

Bir yılın sonunda işsizlik maaşı kesildi ve yönerge gereği vakıf üyelerine iş bulamadıysanız, ya üyelikten ayrılın yada üyeliğinizi dondurulacak denildi;

Üyelik doldurulunca lisans kaybı durumunda haklarınızı alamıyorsunuz  ve sadece  ölüm yardımından faydalanabiliyorsunuz iş bulunca da üyelik aidatınız tahsil ediliyordu. Hâlbuki halihazırda pilot olarak varsınız ve aidat ödemeniz halinde çalışan bir pilottan farkınız olmadan vakıf üyesi olarak devam etmeniz gerekiyor.

İşlerine gelince maaşları yarıya düşürmek için yönerge değişikliği yapanlar, sıkıntılı günler yaşayan bir pilotun sağlığını kaybettiğinde güvence olarak yıllarca aidat ödediği lisans kaybı sisteminin dışına atılmasına karşı hiçbir önlem almadılar.

Zor günlerin dayanışması için bir arada bulunulan vakıf yönetimi, en zordakinin yanında olma iradesi yerine, yönetim olarak çalışıp çözüm bulmayı değil daha önceden de yaptıkları gibi yönetim gücünü kullanarak kaçmayı tercih etmiştir. Halbuki kişilerin istek dahilinde üyeliğe devamına müsaade edilseydi, lisans kaybı kaybolmaz, Pilotlar Vakfı da herhangi bir kaybı olmadan aynen çalışıldığında üyeden alacağı aidatı alabilirdi.

Paylaşılan ölüm ilanı, bayram mesajı gibi faaliyetler vakfın asıl amacının dışında tali görevlerinin sonunda gelen işlerdir. Aslında bu vakıf, dayanışma ruhunu sağlaması gereken ve aynen bu sene yaşanan zor günler için kurulmuştu

Yöneticilerin son yıllarda yaptıklarından anlaşılan, koltuğu muhafaza et, hareketsiz kal, herhangi bir faaliyette bulunma, gelir artırma, sorunla karşılaşınca hemen yasaklayıcı bir tedbir al gibi atıl bir yönetim tarzıdır.
Bu yönetim zamanında işsizlik sigortasında yapılan değişiklikler bile vakıf yönetiminin, kendi yazdıkları yönergelere ve ortaya çıkan soruna hakim olmadıklarını, problemleri hakkıyla çözemediklerinin göstergesidir.

Hesap yapamadıkları için gereksizce konulan yaş sınırları ile insanların mağdur edilmesi daha sonra tekrar değiştirilmesi ama bu arada üye olduğu vakıf tarafından mağdur edilen meslektaşlarımızın kaybolan hakları ve yıllarının hesabı halen sorulamamıştır

Pilotlar Vakfı Pilotlara hizmet için iyi niyetlerle kurulmuş ancak yönetime gelen, empati yapamayan, hizmet mantığı olmayan, yönerge ve yönetmelikten bihaber, bir  makamım olsun ancak kimsenin telefonuna çıkmayayım , adresim belli olsun diyen meslektaşlarımızla dolu olup yeni genç zihinler gelmedikçe pilotlara yardım etmekten uzak amacından sapmış bir kuruluş olmaya devam eder ve böyle gider.

Hali Hazırdaki Pilotlar Vakfı yönetimine buradan sesleniyorum; Sayın yönetim, bu pandemi döneminde Türk pilotları için ne yaptınız?

Kaynak: Airline Haber