Pandemi döneminde küçük işletmeler siber güvenliğe nasıl öncelik verdi?

class=”cf”>
Moiseev konuya dair şu yorumlarda bulunuyor:

“Salgının başlangıcından bu yana küçük işletmeler kısıtlamalara, değişen talebe ve gelecekle ilgili genel belirsizliğe uyum sağlamak zorunda kaldı. Dünya ekonomisindeki gerilemeyle birlikte küçük işletmelerin hayatta kalmak için en önemli harcamalara odaklanmak adına yıl sonuna kadar siber güvenlik harcamalarını azaltmalarını beklerdik. Ancak durum küçük işletmelerin siber tehditlere karşı korunmayı tamamen elden bırakmadıklarını gösterdi.”

Kaspersky’nin küçük işletme güvenlik ürünündeki satış eğilimlerine göre, Mart – Mayıs 2020’deki katı karantina koşulları ve Ekim 2020’de vakalardaki keskin artışla bağlantılı olarak satın almalarda iki önemli düşüş gözlendi. Ancak bu düşüşü durgunlukla sonuçlanmadı, takip eden iki ay içinde satışlar eski seviyesine geri döndü. Bu eğilim küçük şirketlerin temkinli davrandıklarını, harcamalarının güvende olmasını sağladıklarını, ancak kendilerini daha istikrarlı hissettiklerinde güvenlik konusunda tekrar eğildiklerini varsaymamızı sağlıyor.

Yıl sonunda küçük işletmeler genelinde siber güvenlik talebi, 2020’nin başındaki pandemi öncesi aylara göre daha yüksekti. Uzaktan çalışma ve işletmeler için dijital araçların artan kullanımı 2020’de bitmedi. Dolayısıyla işletme açısından kritik verilerin ve dijital varlıkların korunması 2021 için gerekli olmaya devam etti.

class=”cf”>

Faaliyetleri ne olursa olsun bu kuruluşlar kişisel verileri toplayabilir, saklayabilir, güvenlik önlemleri gerektiren fikri mülkiyete sahip olabilir veya sadece mali durumlarını güvende tutmaları gerekebilir. Çalışanların BT ve teknoloji ihtiyaçları kadar siber güvenlik bilinciyle ilgilenmek de önemlidir. Yapılan bir anket küçük işletmelerde çalışan kişilerin büyük şirketlere göre daha çok kendi kendine yetme eğiliminde olduğunu, ekipman ve BT araçları konusunda daha az işveren desteğine ihtiyaç duyduğunu ortaya koysa da siber güvenlik hijyeni ve veri koruma uygulamaları hakkında mutlaka bilgi sahibi olmaları gerekir.

Kaynak: Hürriyet