ÖZÇELİK İŞ VE TEKNİK AŞ ÇALIŞANLARINA TAVSİYELER… – Airline Haber

Değerli okurlarımız;

Geçtiğimiz hafta Özçelik-İş sendikası tarafından üyelerine daha iyi ve etkin hizmet vermek üzere Avrupa Yakasında yeni bir şube açıldığı haberini aldım. Her ne kadar Airlinehaber’e özel Yollanmadıysa da sağ olsunlar teknisyen arkadaşlar bana da yolladı.

‘’Şahsen bölünmüş iki şubeli yönetime karsıyım. Çok başlı yönetimler her zaman birçok çatışmanın yanı sıra uyumsuzluklara da gebedir.  Sendika yönetiminin istediği farklı bölgelerde daha etkili ve ulaşılabilir mantığı ile uygulanmış olmalı diye düşünüyorum. ‘’

‘’Ancak, iki başlı yönetimin işçi açısından birçok dezavantajları olduğu unutulmamalı. Şubelere atanan yöneticiler arasında olacağını kesin olarak düşündüğüm rekabet ortamında fikir ve çıkar çatışmaları sendikal birliğinize ciddi zarar verebilir. ‘’

Ayrıca; her iki şubeye atanan yönetici profiline ve çalıştıkları birimlerle temsil ettikleri ünitelere bakınca açıkçası kafamda bir takım soru işaretleri oluşmadı desem yalan söylemiş olurum.

Çünkü 30 yıl bilfiil hizmet verdiğim kurumun bütün reflekslerini çok iyi bilirim. Uçak bakım, Hat bakım, A bakım, Kabin İçi gibi en fazla personel sayısının bulunduğu bölümlere ki, ben onlara savaşçı kesimler derdim. Bu bölümler çalışan nüfusun sayıca en fazla olan bölümünü oluşturduğu için, çok güçlü destekleri alınarak temsil edilmeleri gerekirdi..

Aksi durumda herkese ulaşıp birçok birimin kendi özelindeki sorunlarına yeterince temas edemezsiniz. Bu işin en önemli kısmı, tüm çalışanların bölümlerine göre sorunlarının dinlenmesi ve sorunlara yönelik hızlı çözümler üretilmesidir. Çünkü Teknik AŞ ünitelerinde, gerek çalışma şartları, mesleki özellikleri ve temininde güçlük çekilebilecek nitelikleri bakımından çok karmaşık bir yapılanma var.

Mesela bir uçucu teknisyenin sorunuyla, hidrolik atölyesinin ya da kumlamada çalışan bir teknik destek personelin veyahut ofisteki bir uzman unvanındaki mühendisin sorunlarını aynı kefeye koyup değerlendiremezsiniz. Çünkü hepsinin, ayrı ayrı tahlil, izah ve çözüm gerektiren sorunları vardır.

Seçilen şube yönetimlerinin temsilcileri, yukarıda yazdığım özelliklerde çalışan kesimin yaptığı işi ve zorluklarını çok iyi değerlendirip hızlı ve kalıcı çözüm üretebilecek nitelikte olması lazım ki sorun çıkmasın.

Hal böyleyken, Bana ulaşan bilgilere göre yeni atanan geçici yönetim kurulu ‘’Motor Atölyesi, Boya Atölyesi, Lastik ve Jant Atölyesi, Hat Bakım ve Koltuk Atölyesinde’’ çalışan arkadaşlardan oluşuyormuş.

Alt Kurul ve temsilcilerde ise aynı atölye ve müdürlüklerden 2 şer kişinin olduğu haberleri gelen bilgiler içerisinde. Teknik AŞ gibi büyük bir işyerinde bu kadar dar bir alana sıkışmışlık anlaşılır değil. Bu yönetimde şirketin onca aidat ödeyen kaliteli memuru, uzmanı ve mühendisleri nerede anlayamadım. Bu arkadaşların da sorun ve taleplerinin birileriyle yönetim kurulunda temsil edilmesi gerekmez mi ??

100 ün üstünde müdürlüğün, 20’ye yakın başkanlığın, 4 farklı lokasyondan yönetilen bir kurumda, İşkolu havacılık olan, uçak bakım hizmeti veren bir camiayı asıl işi yapan tecrübeli, saygın ve donanımlı kimselerden soyutlayarak temsil edemezsiniz.

Eskiden olduğu gibi birleşip omuz omuza mücadele etmek yerine birilerinin bilerek kasıtlı olarak böldüğünü sandığım, daha rahat ve daha kolay yönetmek adına yarattıkları “arka atölye ve uçakçılar çatışmasına”, kesinlikle fırsat verilmemeli.

Beş binden fazla çalışanı olan bir ünitenin en fazla çalışanlarının olduğu Uçak Bakım, Hat Bakım ve Ofis başkanlıkları gibi yerlerden, eksik temsil hakkı tanıdığınızda, sahadaki ve masadaki mücadelenizi sekteye uğratır, zayıflatırsınız. Temsilcikleri tüm takımdaki farklı departmanlara yayamazsanız,

Teknisyenin ve TEKNİK A.Ş çalışanlarının ruhunu temsil edemezsiniz.

Aldığım duyumlara göre kimsenin haberi olmadan Avrupa yakasında Genel Merkeze yakın bazı kimselerin önerileriyle bir otelde yapılan görüşmeler neticesinde, üstün körü alelade atamalar yapılmış. Bu geçici Yönetimin bu şekilde kimsenin haberi olmadan el altından teşekkül etmesi nedenli bir dolu şikâyet duymaktayım.

Sendikalar üyelerinden aldığı aidatlarla sahip olduğu ekonomik gücünü işçiye sosyal ve ekonomik hizmetler sunmada kullanmalıdır. Astronomik maaşlar ve lüks harcamalarla gündeme gelmeleri, üyelerinden uzak, sendikacılığa yabancı, temsil kabiliyetinden yoksun, çalışanın vicdanında kabul görmemiş kişilerle, zoraki dayatmalarla yönetmeye çalışmalarından daha büyük haksızlık olamaz.

Teknik AŞ gibi çok büyük boyutta ve yüksek prestijli bir kurumu çok daha nitelikli ve vizyoner yapılı temsilcilerle sendikacılık yapabilmeniz için, bir dolu çalışanınız var iken, yukarıda yazdığım hangarlarda karşılığı olmayan, güvenirliğini ve inandırıcılığını kaybetmiş bir sendikacılık ile yürütebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Bir dolu nitelikli elemanın olduğunu bildiğim, Teknik AŞ’de gerektiğinde sahada destek alabilmeyi düşünüyorsanız yanılırsınız. Ancak, Ya Sefa Bey “bu tür şubeler var mı? var” mantığında işyerlerinde oluyor. Bir nevi sembolik bir yapılanma… Sonuçta kim ne derse desin genel merkez yönetimi ne derse o olacaktır deseniz o başka… Şube yönetimleri ve temsilcileri, üyenin beklentisini genel merkeze doğru iletemez ve gerekirse genel merkeze karsı direnemez veya direnmiş gibi gösterirse “yandı gülüm keten helva”…

Genel yapı böyle olursa, her Toplu İş Sözleşmesinde çalışanın beklentisi yerine işverenin beklentilerini karşılamak ve lütufta bulunduğunu kabul etmek zorunda kalırsınız.

Sevgili Teknik AŞ çalışanları; aidat ödeyerek üye olduğunuz sendikaya veya derneğe küserek hakkınızı arayamazsınız. Seçimden, yönetimden ve sorumluluk almaktan kaçıp burada klavye Kahramanlığı yaparak, kimliğiniz bilinmeden yapacağınız eleştirilerle hiç bir yere varamazsınız.

“Hak Verilmez Alınır” sözünü size bir kez daha hatırlatmak isterim. Hakkınıza sahip çıkın, birlikte örgütlenip sendikanıza ve arkadaşlarınıza alternatifler üretin. Sakın ola ki, birilerinin sırtınızdan geçinmesine ve sizden aldığı gücü sömürmesine fırsat verip kendi ellerinizle hakkınızı teslim etmeyin.

Sendikalardaki demokrasi ve seçim konusu ülkemizde ve dünyada devamlı tartışılan bir konudur. Pandemi gibi bütün dünyayı kuşatan bu zorlu süreçlerde sendika olarak sizlerin de toplumun yaralarını sarmak için daha duyarlı ve şeffaf olmanız gerekir. Dünkü klasikleşmiş sendikacılık anlayışı ile Teknik AŞ çalışanlarını mutlu etmeniz mümkün değil. Ama, sizin böyle bir derdiniz var mı? bilemiyorum.

Umarım bundan sonra yapılacak ilk şube kongresinde bu hatalardan vazgeçilerek teknisyen ve destek personellerinin yanı sıra mühendis, uzman, memur gibi çalışanların da ihmal edilmeden yeterli biçimde temsil edildiği, adil, özgür ve güçlü bir yönetim oluşmasına imkan verilir.

Kaynak: Airline Haber