ÖZÇELİK İŞ SENDİKASI 7.DÖNEM TİS TALEP TASLAĞI – Airline Haber

Özçelik İş sendikası 7. dönem istek taslağını yayınladı. İşte taslağın tamamı;

 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM

İşe Başlama ve İş Sözleşmesinin Feshi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği

ALTINCI BÖLÜM

İzinler

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Haklar ve Yardımlar

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uçucu Personel İle İlgili Hükümler

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Yurtdışı Merkez Tayinli Sendikalı Personele Ait Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 : AMAÇ

Madde 2 : TARAFLAR VE TANIMLAR

Madde 3 : UYGULAMA ALANI

Madde 4 : TARAFLARIN TEMSİL YETKİSİ

Madde 5 : SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA

Madde 6 : ÜYELERE EŞİT İŞLEM YAPILMASI

Madde 7 : SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ VE YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ

Madde 8 : SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ

Madde 9 : SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10 : SENDİKA BAŞTEMSİLCİLİK ODALARI

Madde 11 : SENDİKAL İZİNLER

Madde 12 : SENDİKA AİDATI

Madde 13 : İŞVERENİN CEVAPLAMA ZORUNLULUĞU

Madde 14 : GENELGELERİN GÖNDERİLMESİ

Madde 15 : DUYURU TAHTASI

Madde 16 : SALON VE DERSHANELERDEN YARARLANMA

Madde 17 : SENDİKA ÜYESİ HAKKINDA BİLGİ

Madde 18 : UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 19 : SAKLI HAKLAR

Madde 20 : BU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENMEYEN KONULAR

İKİNCİ BÖLÜM

İşe Başlama ve İş Sözleşmesinin Feshi

Madde 21 : İŞE BAŞLAMA VE İSTİHDAM İÇİN GENEL ŞARTLAR

Madde 22 : YENİ ALINACAK PERSONELİN ÜCRETİ

Madde 23 : ENGELLİ ÇALIŞTIRMA

Madde 24 : DENEME SÜRESİ

Madde 25 : HAKLI NEDENLE FESİH

Madde 26 : İŞTEN ÇIKARMA CEZASINDA USUL

Madde 27 : İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ŞEKLİ (SÜRELİ FESİH)

Madde 28 : TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

Madde 29 : İHBAR ÖNELLERİ

Madde 30 : KIDEM TAZMİNATI

Madde 31 : İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret

Madde 32 : ÜCRET VE ÜCRET ZAMLARI

Madde 33 : VARDİYA (VEYA POSTA) PRİMİ

Madde 34 : İKRAMİYE (EK AYLIK ÜCRET)

Madde 35 : YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ

Madde 36 : FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT BAŞINA BİRİM ÜCRETİ

Madde 37 : FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT ÜCRETİ

Madde 38 : GECE ÇALIŞMASINDA, HAFTA TATİLİNDE VE GENEL TATİLLERDE FAZLA ÇALIŞMA SAAT ÜCRETİ

Madde 39 : HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ

Madde 40 : ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ

Madde 41 : FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Madde 42 : YILLIK İZİNDE ÜCRETİN ÖDENMESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi

Madde 43 : ÇALIŞMA SÜRELERİ

Madde 44 : ÇALIŞMALAR ARASI SÜRE

Madde 45 : GÜNDÜZ VE GECE ÇALIŞMALARI

Madde 46 : YEMEK PAYDOSU

Madde 47: ÇALIŞMALARIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 48 : İŞYERLERİNDE VARDİYA (VEYA POSTALAR) HALİNDE ÇALIŞACAK PERSONELİN TESBİTİ VE DÜZENLENMESİ

Madde 49 : VARDİYA DEĞİŞİMİ

Madde 50 : KADRO POZİSYONUNDA ÇALIŞTIRMA

Madde 51 : FAZLA ÇALIŞMANIN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ

Madde 52 : NORMAL ÇALIŞMA DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA

Madde 53 : ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA

Madde 54 : GEÇİCİ GÖREV VE GEÇİCİ GÖREVDE FAZLA ÇALIŞMA

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği

Madde 55 : SAĞLIK ÜNİTELERİ

Madde 56 : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Madde 57 : SU SOĞUTMA CİHAZI VE DUŞ SAĞLANMASI

Madde 58 : GÖREV BEKLEME YERLERİ

ALTINCI BÖLÜM

İzinler

Madde 59 : YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN SAPTANMASI VE DÜZENLENMESİ

Madde 60 : YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

Madde 61 : MAZERET İZNİ

Madde 62 : EVLENME İZNİ

Madde 63 : DOĞUM İZNİ

Madde 64 : ÖLÜM İZNİ

Madde 65 : DOĞAL AFETLER İZNİ

Madde 66 : ÜCRETSİZ İZİNLER

Madde 67 : YOL İZNİ

Madde 68 : NAKİL İZNİ

Madde 69 : HASTALIK İZİNLERİ

Madde 70 : MANEVRA VE SİLAH ALTINA ALINMA İZNİ

Madde 71 : HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK İZİN

Madde 72 : ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Haklar ve Yardımlar

Madde 73 : YEMEK YARDIMI

Madde 74 : EVLENME YARDIMI

Madde 75 : SOSYAL YARDIM

Madde 76 : İŞYERİNE GETİRİP GÖTÜRME

Madde 77 : KREŞ YARDIMI

Madde 78 : DOĞUM YARDIMI

Madde 79 : SEYAHAT YARDIMI

Madde 80 : ÖLÜM YARDIMI

Madde 81 : İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM

Madde 82 : SAĞLIK YARDIMLARI

Madde 83 : TÜM PERSONELİN SAĞLIK YARDIMLARI

Madde 84 : GEÇİCİ GÖREVLE YURTDIŞINA GÖNDERİLEN PERSONELİN

HASTALANMASI

Madde 85 : HASTALIK HALİNDE NAKİL

Madde 86 : NAAŞLARIN NAKLİ

Madde 87 : YOLLUK

Madde 88 : PERSONELE VERİLECEK ÜNİFORMA, İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEME

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

Madde 89 : DİSİPLİN CEZALARI

Madde 90 : UYARMA VE KINAMA

Madde 91 : ÜCRET KESME

Madde 92 : KIDEM TERFİİNİN DURDURULMASI

Madde 93 : CEZALARIN TEKERRÜRÜ, HAFİFLETİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Madde 94 : DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI VE ÇALIŞMASI

Madde 95 : DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ VE CEZAYA İTİRAZ

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uçucu Personel İle

İlgili Hükümler

Madde 96 : UÇUŞ EKİBİNE DAHİL EDİLEN PERSONEL

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

Madde 97 : HİZMET ROZETİ VERİLMESİ

Madde 98 : SPOR ÇALIŞMALARI VE TESİSLERİ

Madde 99 : EĞİTİM

Madde 100 : ÖDÜLLENDİRME

Madde 101 : 10.0. TEKNİSYEN İŞ GRUBUNA İNTİBAK

Madde 102 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ

Geçici Madde 1 : FARKLARIN ÖDENMESİ

Geçici Madde 2 : SENDİKA AİDAT FARKI

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Yurtdışı Merkez Tayinli Sendikalı Personele Ait Hükümler

EKLER

Ek-1 : KIDEM ÜCRET CETVELİ

Ek-2 : İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ

Ek-3 : VARDİYA PRİMİ CETVELİ

Ek-4 : DİŞ VE DİŞ TEDAVİSİ KONUSU

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1: AMAÇ

Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin amacı, şirketin rekabet gücünü, verimliliğini ve üretimi artırmak, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere çağdaş hak ve yararlar sağlamak, ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla kotarmaktır.

Madde 2: TARAFLAR VE TANIMLAR

A- TARAFLAR

Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin tarafları; Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi ile Özdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası’dır.

B- TANIMLAR

Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nde geçen; “Şirket”, “THY Teknik A.Ş.” veya “İşveren” ibareleri Türk Hava Yolları Teknik Anonim şirketini, “Sendika” veya “ÖZÇELİK-İŞ” ibareleri Özdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası’nı tanımlar.

Madde 3: UYGULAMA ALANI

 

A- Yer Bakımından:

 

Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesi, Şirketin bugün var olan ve yürürlük içerisinde işletmeye bağlı olarak yeni kurulacak olan bütün işyerleri ile bunlara bağlı veya bunları tamamlayan eklenti, bağlantı ve araçları kapsamı içine alır.

 

B- Kişi Bakımından:

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi sayılıp da Sendika üyesi bulunan tüm personel Toplu İş Sözleşmesi’nin kapsamındadır.

Ancak;

 

 1. Aşağıda unvanları yazılı bulunanlar ve 6356 Sayılı Kanunu’nun 39/7 Maddesi’nin hükmüne uygun olarak; işveren vekilleri ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılanlar, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanamaz.

 

 1. Müfettişler, Kontrolörler, Müdürler, 50. iş grubu ve bunların üst kademelerindeki diğer yöneticiler ile Müfettiş Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar, İş Uzmanları, Analist Programcıları, Sistem Programcıları, Uygulama Programcıları, Güvenlik Şefi, İşyeri Hekimleri, Sağlık Memurları;

 

 1. Haftalık çalışma süresi en çok otuz saat ve bir takvim yılında en çok altı ay (öğrenci ve stajyerler için dokuz ay olmak üzere) çalıştırılmak kaydıyla kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan personel, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin kapsamı dışındadır.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle çalıştırılan personel, en fazla iki defa (iki dönem) yukarıda belirlenen şartlarla çalıştırılabilir. Kısmi süreli personel sayısı, toplam personelin %5’ini geçemez. İkinci dönem sonunda çalıştırılmaya devam edilmesi halinde iş sözleşmesi, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine dönüşür.

Ayrıca, bir re-organizasyon durumunda unvanlar değişecek olursa, yukarıda sayılan görevlerin fonksiyonel karşılığı olan görevlere atananlar yeni unvanları ne olursa olsun kapsam dışı sayılırlar.

C- Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin:

 1. İşverenin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırdığı sadece merkez tayinli sendika üyesi personele aynen uygulanacak, değişik uygulanacak, ek olarak uygulanacak, uygulanmayacak hükümleri bu sözleşmenin “Yurtdışı Merkez Tayinli Sendikalı Personele Ait Hükümler” bölümündeki maddelerde gösterilmiştir.

 

 1. 06.1999 tarihinden itibaren, Şirkete belirli süreli iş sözleşmesiyle alınan (önceki tarihlerde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılıp, iş sözleşmeleri sonradan belirli süreli sözleşmeye dönüştürülenler dahil) ve halen çalıştırılan personelin iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştürülmüş ve bu işçilerle işbu Toplu İş Sözleşmesi’nin başlangıcından itibaren Şirkete ilk defa işe alınacak personele farklı uygulanacak hükümler ilgili maddelerde gösterilmiştir.

Madde 4: TARAFLARIN TEMSİL YETKİSİ

A- İşverenin Temsil Yetkisi:

Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması ile ilgili konularda işvereni Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü veya yetkilendireceği kişiler temsil eder.

B- Sendikanın Temsil Yetkisi:

Bu Toplu İş Sözleşmesi’nde ÖZÇELİK-İŞ Sendikasını, Sendika Genel Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ya da bu Kurulca yetkili kılınanlar temsil eder.

C- Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden başlayarak 15 gün içinde taraflar yetkililerinin isimlerini birbirlerine bildirirler.

Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda bu yetkililer öncelikle görüşme yaparlar. Görüşme sonucu dilenirse tutanağa bağlanır.

Madde 5: SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA

Bu konuda 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. Maddesi uygulanır. Atıfta bulunulan mevzuat neticesinde yararlananlara, bunlardan ölenlerin kanuni mirasçılarına işten ayrılma veya ölüm tarihine kadar olan süre için ve iş sözleşmesi devri ile THY Teknik A.Ş. iştiraki olan şirketler ile THY A.O.’ya nakledilenlere (her iki durumda da nakil tarihine kadar hak edilmiş olanlarla sınırlı kalmak kaydı ile) münhasıran kıdem ücretleri ve iş tazminatları farkları ödenir. Kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer ödemelerle ilgili her hangi bir fark ödenmez.

Madde 6: ÜYELERE EŞİT İŞLEM YAPILMASI

Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi içerisinde personele bu Toplu İş Sözleşmesi ile tespit edilen hak ve menfaatleri dışında işverence tek taraflı hak ve menfaat sağlamamak esastır. Ancak, iş icap ve zaruretler nedeniyle yeni hak ve menfaat sağlanması gerekirse konu ile ilgili ÖZÇELİK-İŞ Sendikasının yazılı görüşü alınır. Sendika görüşünü en geç 15 gün içinde işverene bildirir. Sendikanın olumlu görüş vermemesi durumunda uygulama yapılamaz. Sendikanın yazılı muvafakat vermemesine rağmen uygulamaya geçilmesi halinde sağlanan menfaat tüm sendika üyelerine de uygulanır.

Kapsam dışı personele veya aynı işi yapan personelin tamamına sağlanabilecek hak ve menfaatler bu hükmün dışındadır.

Madde 7: SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ VE YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ

 Bu konuda 6356 Sayılı Kanunu’nun 23 ve 24. Maddeleri uygulanır.

Madde 8: SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ

A- İşveren bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz.

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendikası veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar.

İşverenin, yukarıdaki hükümlere aykırı hareket etmesi halinde, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak ve diğer yasalardaki haklarla mükerrer olmamak üzere bir tazminata hükmedilir. İşçinin İş Kanunları ve diğer Kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır. Ancak, bu fıkraya göre tazminata hükmedilmesi halinde, İş Kanunlarındaki kötü niyet tazminatı uygulanmaz.

B- Sendika üyesi personelin; çalıştığı iş yerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya iş yerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren, işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder.

İşverenin, yukarıdaki hallerde ve bunlarla sınırlı olmadan genel olarak sendika üyesi personel ile ilgili, görev değişikliği yapması veya görev yaptığı il sınırları dışında bir başka iş yerine nakletmesi halinde;

Personel, görev değişikliği veya nakil evrakının kendisine tebliğinden itibaren 6 işgünü içerisinde, iş sözleşmesinin; ihbar ve kıdem tazminatları ile 6 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ödenmek suretiyle ikale yolu ile sona erdirilmesini isteyebilir. İşveren, bu talebe uygun işlem yapmak zorundadır.

İşçinin işe iade davası açması ve kazanması halinde, ikale sözleşmesi gereği yapılan ödemeler mahkeme kararı gereği yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

Madde 9: SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Sendika temsilcileri sendika tarafından 6356 sayılı Yasanın 27. maddesine göre, toplamda 16 temsilci olarak atanırlar. Bu temsilcilerden; Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı’nda birer tanesi Baştemsilci olarak atanır. Bu atamalar ve atamalarla ilgili her türlü değişiklik yazılı olarak işverene bildirilir. İşveren, bu bildiriyi ilgili işyerlerine ivedi yazı ile duyurur. Sendika temsilcileri bu Toplu İş Sözleşmesi, Yasalar, Tüzüklerle kendilerine verilen görev ve yetkileri mevzuat hükümleri içinde yerine getirirler.

İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir.

İşyeri sendika temsilcileri, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile görevlerini yerine getirir. İşyerlerinde, sendika temsilcilerine görevlerini hızlı ve etkili biçimde yapmalarına imkân verecek kolaylıklar sağlanır.

Baştemsilci, Baştemsilcinin bulunmadığı işyerlerinde temsilci; kendilerinin görev ve yetkileri içinde bulundukları işyerlerinin yetkili amiri ile gerekli temasları yaparak görüşürler. Yazılı görüşme istemi en geç 5 gün içinde kabul edilir.

İşyerinde çalışan sendika ve ilgili şubenin yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile işyeri sendika temsilcileri sırf sendikal faaliyetleri nedeniyle cezalandırılamaz ve iş sözleşmeleri bu nedenle bozulamaz. İşyerinde çalışan sendika ve ilgili şubenin yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile temsilciler rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya başka bir işyerine geçici olarak (aynı pozisyonda birden fazla işçi olması halinde önce temsilci olmayanlardan başlamak üzere) aralıksız 30 günden ve yılda toplam 90 günden fazla gönderilemezler. Amatör Şube yönetim kurulu üyeleri için bu süre aralıksız 20 gün ve yılda toplam 45 gündür.

Yönetici ve Temsilcilerin teminatı ile iş sözleşmelerinin feshi konusunda yasal hükümler uygulanır.

Madde 10: SENDİKA BAŞTEMSİLCİLİK ODALARI

İşveren, İşletmede sendika işlemleri için ikisi Atatürk Havalimanı’nda, biri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, biri Esenboğa Havalimanı’nda, biri İstanbul Havalimanı’nda olmak üzere beş ayrı yerde temsilcilik odaları tahsis eder. Bu temsilcilik odaları için dahili telefon, bilgisayar, internet ve büro malzemeleri işverence temin edilir. Bu yerler dışındaki işyerlerinde işveren, imkanları ölçüsünde bir oda teminine çalışır. Oda temin edemediği yerlerde sendikaya bir dolap temin edilir.

Madde 11: SENDİKAL İZİNLER

A-Baştemsilci İzni:

Sendika Baştemsilcisi, temsilcilik görevlerini işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirir.

 

İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde 4 saat
51-200 işçi çalıştırılan işyerinde 6 saat
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde 8 saat
500’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde 10 saat

 

Baştemsilci atandığı tarihteki çalışma düzeninde çalışır. Çalışma düzeni rızası alınarak imkanlar dahilinde gündüz vardiyasında çalıştırılır. Vardiya primi ve Revizyon Primi almaya devam eder.

Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşuluyla sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

B-Temsilci İzinleri:

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler.

 

İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde 2 saat
51-200 işçi çalıştırılan işyerinde 3 saat
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde 4 saat
500’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde 5 saat

C-Diğer İzinler:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim,

onur kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenen şekle göre ücretli izin verilir. Sendikal izin kullananlar ücret (vardiya ve revizyon primlerini) ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar.

 

İşyeri İşçi Mevcudu Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde 20 gün
51-100 işçi çalıştırılan işyerinde 30 gün
101-200 işçi çalıştırılan işyerinde 40 gün
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde 60 gün
501-1000 işçi çalıştırılan işyerinde 80 gün
1000’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde işçi sayısının
% 10’u kadar gün.

 

Bu izinler, her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5’inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

Sendika merkezi bu maddede yer alan izinlere ilişkin taleplerini, ayrıca elektronik posta ile de işverene iletecektir.

Madde 12: SENDİKA AİDATI

İşveren, yasalar gereğince kesmeye mecbur olduğu aidatı her ay keserek, işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren, bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. İşveren, bu madde uyarınca yapılan kesintiyi gösteren bir listeyi sendikaya gönderir.

Madde 13: İŞVERENİN CEVAPLAMA ZORUNLULUĞU

A- Sendika üyeleri, Toplu İş Sözleşmesi, Şirket Yönetmelikleri, Yasalar ve Mevzuatın kendilerine tanıdığı hak ve yararlarla ilgili olarak işverene, Şirket yöntemlerine göre yazılı biçimde başvurma hakkına sahiptirler. İşveren bu madde gereğince üye başvurusunu en geç 1 ay içinde cevaplamak zorundadır.

B- THY Teknik A.Ş. ve ÖZÇELİK-İŞ, Toplu İş Sözleşmesi, Şirket Yönetmelikleri, Yasalar ve Mevzuatın kendilerine tanıdığı hak ve yararlarla ilgili olarak birbirleriyle yaptıkları yazışmaları en geç 1 ay içinde cevaplamak zorundadırlar.

Madde 14: GENELGELERİN GÖNDERİLMESİ

Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin olarak işverence çıkarılan Yönetmelik, Genelge ve Genel Müdürlük emirlerinden birer suret en geç bir hafta içinde sendikaya gönderilir ve dağıtımına ÖZÇELİK-İŞ kaydı konur.

Madde 15: DUYURU TAHTASI

İşveren sendikanın Yasalar ve Toplu İş Sözleşmesi gereğince yapacağı bildiri ve duyurular ile sendikal çalışmalarını belirten tüm yazılarını üyelerine duyurabilmesi için işyerlerinde, işverenin duyuru tahtalarının yanına sendika duyuru tahtaları koymayı, işveren duyuru tahtası olmadığı işyerlerinde sendika, işverence uygun görülen yerlere sendika duyuru tahtaları koymayı kabul eder.

Sendikanın bu surette yapacağı imzalı ve mühürlü duyuru yayını, bildiri, talimat ve benzerlerinden doğacak sorumluluklar ÖZÇELİK-İŞ Sendikasına aittir.

Duyuru tahtalarının bir kilidi bulunur. Kilidin anahtarlarından biri işveren vekilinde, diğeri işyeri temsilcisinde bulunur.

Madde 16: SALON VE DERSHANELERDEN YARARLANMA

Sendika, çalışmalarını duyurmak, seminerler düzenlemek ve yasal toplantılarını yapmak için işyerlerindeki salon ve dershaneler ile eğitim araç ve gereçlerinden işverenin olurunu alarak yararlanabilir.

Madde 17: SENDİKA ÜYESİ HAKKINDA BİLGİ

İşveren, her ay yeni işe girişleri ve işten ayrılmaları sendikaya bildirir.

Toplu İş Sözleşmesine tabii olan üyelerin haklarının yürütülmesi hususunda İşveren, sendikanın talebi üzerine bütün işçilerin isim, sicil no, iletişim, işe başlama tarihi, lokasyon, bağlı olunan birim ve şeflik, pozisyon bilgilerini 6698 sayılı Kanun muvacehesince sendikaya verir.

            Sendika, İşverenin talebi üzerine Sendika kurullarının asil ve yedek üyeleri, genel başkan yardımcıları, komite üyeleri ve İşverenin işçisi olan işyeri temsilcileri ile delegelerin isim listesini 6698 sayılı Kanun muvacehesince işverene verir.

Madde 18: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

A- Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması ve yorumu ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları veya İş Yasası, Sosyal Sigortalar Yasası, Borçlar Yasası, Emekli Sandığı Yasası ve diğer yasalarla tanınan bir hakkın ihlali veya yorumlanmasından doğan sorunları çözüme bağlamak üzere taraflar, “Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu” kurulmasını kabul ederler.

B- Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu, işverenin en yüksek düzeyde 3 yetkili temsilcisi ile ÖZÇELİK-İŞ Sendikasının en yüksek düzeyde 3 yetkili temsilcisinden oluşur.

Kurul Başkanı, işveren temsilcilerinden biridir ve işverence seçilir. Kurul oy çokluğu ile karar alır. Yorum uyuşmazlığı dışındaki konularda oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır.

C- Kurul, taraflardan birinin diğerine uyuşmazlık konusunu yazılı olarak bildirilmesini izleyen 6 işgünü içinde toplanmak zorundadır. Taraflar, uyuşmazlık konusu ile birlikte kuruldaki temsilcilerini ve yedeklerini, toplantı yeri ve zamanını birbirlerine bildirirler. Bu yazılı şekilde bildirme gerekçeli olmalıdır.

Kurulda konuşulan konularla ilgili veya başka bir uyuşmazlığın gelmesi halinde yeni bir prosedür işletilmeden bu uyuşmazlığın da aynı kurulda çözümü cihetine gidilmesini taraflar kabul eder.

D- Kurul, ilk toplantısını izleyen 10 işgünü içinde uyuşmazlığı bir karara bağlamak zorundadır. Bu süre içinde karar verilmezse görüşmeler tarafların anlaşması ile en çok 6 işgünü daha uzatılabilir.

E- Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu bir karara varamazsa veya varılan kararlar taraflarca uygun görülmezse taraflar, yasa hükümlerinden yararlanmakta serbesttirler. Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu’nun her türlü görüşme, işlem ve kararları yazılı şekle bağlanır.

Madde 19: SAKLI HAKLAR

Bu sözleşmenin yürürlük tarihine kadar işçilere iş sözleşmesi veya sair şekilde tanınmış bulunan haklardan bu sözleşme ile yeniden düzenlenmemiş, değiştirilmemiş veya çıkarılmamış bulunan hususlarda yasal mevzuatla bağdaştığı ölçüde işçi lehine olanlar saklıdır.

İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi içinde personelin çalışma koşulları ile ilgili olarak yapacağı değişikliklerde sendikanın görüşünü alır. Sendika görüşünü

15 gün içinde bildirir.

Madde 20: BU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENMEYEN KONULAR

Bu Toplu İş Sözleşmesi’nde düzenlenmeyen konularda bu Toplu İş Sözleşmesi’nin imza tarihinde yürürlükte olan Şirket yönetmelik / prosedür hükümleri ve mevzuat hükümleri uygulanır. Personelin yönetmeliklerle / prosedürlerle belirlenmiş özlük haklarında aleyhte düzenleme yapılmaması esastır. Personelin hak ve menfaatlerini doğrudan ilgilendiren Şirket yönetmeliklerinde / prosedürlerinde yapılacak değişiklikler veya yeni yönetmelikler / prosedürler, uygulamaya konulmadan önce sendikaya alındı belgesi veya kayıt karşılığı gönderilir. Sendika konuya ilişkin görüşünü 15 gün içinde işverene yazılı olarak bildirir. Sendikanın olumsuz görüş bildirdiği konular, en geç 3 gün içinde işverenin en üst düzeyde 2, sendikanın en üst düzeyde 2 yetkilisinin bir araya geleceği toplantıda görüşülür. Bu toplantı sonucunda uzlaşma sağlanırsa durum tutanakla tespit edilir. Bu toplantıda sendikanın olumsuz görüş bildirdiği konular üzerinde uzlaşma sağlanmazsa değişiklikler tarafların hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla yürürlüğe konabilir. Bu süreç (15+3=18 gün) tamamlanmadan yürürlüğe konan sendikanın olumsuz görüş bildirdiği değişiklikler ÖZÇELİK-İŞ üyesi çalışanları bağlamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

İşe Başlama ve İş Sözleşmesinin Feshi

Madde 21: İŞE BAŞLAMA VE İSTİHDAM İÇİN GENEL ŞARTLAR

 1. C. Vatandaşı olmak şartıyla, İş Kanunu ve buna göre çıkartılmış yönetmelik hükümlerine uygun olarak başvurmak kaydıyla işverenin işe alınış usulüne göre yapılan değerlendirme sonucu eşit durumda olan adaylar arasında işyerinde çalışırken iş kazası veya eceli ile ölen veya meslek hastalığı nedeniyle malul kalarak çalışamaz durumda olan personelin çocuklarından biri veya eşi tercihen işe alınır.

 

 1. İşveren ihtiyaç duyması halinde Şirkette çalışan toplam personel sayısının %1’ini aşmamak üzere T.C. Vatandaşı olmayan personel çalıştırabilir.

 

 1. THY Teknik A.Ş. web sitesinde yayınlanan personel alım ilanları sendikaya bildirilir.

Madde 22: YENİ ALINACAK PERSONELİN ÜCRETİ

Şirkete alınan yeni personelin ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:

A-Kıdem ücreti, yeni personelin görev aldığı iş grubuna bakılmaksızın öğrenim durumuna göre aşağıda belirtilen kademelerden verilir,

 

 1. İlkokul mezunları 1. kademe,
 2. Ortaokul mezunları 2. kademe,
 3. Lise mezunları 4. kademe,
 4. 2 ve 3 yıllık yüksek okul mezunları 6. kademe,
 5. 4 ve 5 yıllık yüksek okul mezunları 8. kademe,

 

 1. 6 ve üzeri yıllık yüksek okul mezunları, bilim doktorası veya master yapmış olanlar 12. kademe. (halen mevcut çalışan personele de uygulanır)

B-Yeni işe alınan personel, hangi iş grubunda görev yapacaksa o grubun başlangıç iş tazminatını alır.

C-Halen çalışmakta olan personelden, mezun oldukları okulun bir üst derecesindeki tahsilini tamamlayıp bu yeni tahsiline dair diploma ibraz edenlere, mezuniyet belgesi veya diploma ibraz ettiği tarihte her iki tahsil derecesi arasında mevcut olan giriş kademe farkı kadar kademesi yükseltilerek intibakı yapılır.

Ç-Lisanslı Teknisyen, Mühendis, Uzman olarak, temininde güçlük çekilen personel alınırken, görev yapacağı iş grubundaki işlerde çalıştığını sertifika, lisans, çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile belgelenmesi koşulu ile bu belgelerle belirlenen süre dikkate alınarak, işverenin takdirine bağlı olarak ilgili iş grubunda uygun görülen kademeye intibak ettirilebilir.

Madde 23: ENGELLİ ÇALIŞTIRMA

İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin “İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM” başlıklı 81. maddesi kapsamındaki personel sayısını da dikkate alarak 4857 sayılı Iş Kanunu‘nun engelli çalıştırılması ile ilgili 30. madde hükümlerini uygulamayı kabul eder.

Madde 24: DENEME SÜRESİ

İşe alınan işçiler, üç aylık deneme süresine bağlıdır. Bu süre içinde gerek işçi gerek işveren sözleşmeyi bildirimsiz ve tazminatsız sona erdirebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır.

Madde 25: HAKLI NEDENLE FESİH

Personelin iş sözleşmesinin bildirimsiz feshedilmek suretiyle bir daha Şirkete alınmamak üzere Şirketle ilişkisinin kesilmesidir. İş Kanunu’nun 25/ll maddesinde sayılan haller saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan hallerde de işten çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilir.

 

 1. Şirketin veya Şirket personeli yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak, Şirket veya Şirket personeli hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak,

 

 1. İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak,

 

 1. Şirket personeline sataşmak veya müessir fiil işlemek (tahrik halinde bir alt ceza verilebilir),

 

 1. Şirket veya  müşterilerine  ait  araç  ve  gereçleri  veya  makinaları bilerek  zarara

 

uğratmak,

 

 1. Kaçakçılık yapmak veya bu gibi fiilleri işleyenlere yataklık yapmak, teşvik etmek,

 

 1. Şirket personeline veya müşterilere ahlak ve adaba aykırı hal ve hareketler veya tekliflerde bulunmak,

 

 1. Kıymetli evrakta veya resmi belgelerde veya Şirket kıymetli formlarında veya diğer belgelerde tahrifat yapmak, kullanılmış kıymetli evrak ve pulları menfaat kastıyla tekrar kullanmak,

 

 1. Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde davranışlar.

Madde 26: İŞTEN ÇIKARMA CEZASINDA USUL

İşten çıkarma cezasını vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

İşten çıkarma cezası Disiplin Kurulu Kararıyla verilir. Personelin işten çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemesi durumunda, fiili öğrenen Başkanlar, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılıklarına doğrudan bağlı ünite amirleri en geç 15 işgünü içinde Genel Müdür İnsan Kaynakları Yardımcılığı kanalıyla Genel Müdürlüğe durumu yazılı olarak bildirir. Genel Müdürlük araştırmaya gerek gördüğünde, yetkilinin bildiriminden engeç 15 işgünü içinde araştırmayı başlatır. Araştırmanın tamamlanmasından başlayarak 15 işgünü içinde Genel Müdürlük Disiplin Kurulunun olayı görüşmesini isteyebilir.

Madde 27: İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ŞEKLİ (SÜRELİ FESİH)

Süreli fesihlerde, sendika üyesi tüm personele 4857 sayılı Yasa hükümleri uygulanır.

Madde 28: TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

 

 • Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan işçiler hakkında 2. fıkra uygulanır.

 

 • İşçi, herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı takdirde, iş sözleşmesi münfesih sayılır. 30 güne kadar (30. gün dahil) süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir. Ancak, işçinin kıdemine gore tabi olduğu bildirim süresi 30 günden fazla ise fazla olan süre uygulanır.

 

 

a)Kovuşturmaya yer olmadığı,

b)Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

 

c)Beraat kararı verilmesi,

 

d)Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

 

 • Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

 

Bilahare hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır. Şu kadar ki, 5. fıkranın (a) ve

 

 

 • Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

 

 1. 6 ay veya daha az ceza alan,

 

 1. 6 aydan fazla ceza aldığı halde cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

 

 • Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar. Yalnızca suçsuzluğu ispatlanarak beraat olması şartı ile işe geri alınırlar.

 

 • İşverene ait herhangi bir aracı görevi veya işi gereği kullanırken trafik kazası yapmaları nedeniyle veya iş kazası sonucu tutuklanan veya hüküm giyen personel 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla;

 

 1. Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 iş günü içinde,

 

 1. Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır.

 

Bu bent kapsamına giren personele, tutuklanma gününden başlayarak 30 güne kadarki ücretlerinin (kıdem ve iş tazminatları) ödenmesine devam olunur.

 

90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

8)  Hastalığı sebebiyle iş sözleşmesi feshedilmiş olanlardan sağlık durumlarının düzeldiği sağlık kurulu raporu ile anlaşılanlar işe alınırlar

Madde 29: İHBAR ÖNELLERİ

 

İş yasasının 17. maddesindeki ihbar süreleri sendika üyesi tüm personele bu Toplu İş Sözleşmesi’nin tatbiki sırasında aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

A- İşi 6 aydan az sürmüş olanlar hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek 6 hafta nihayetinde,

 

B- İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olanlar hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek 9 hafta nihayetinde,

 

C- İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olanlar hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek 12 hafta nihayetinde,

 

D- İşi 3 yıldan fazla sürmüş olanlar hakkında ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden sonra gelecek 15 hafta nihayetinde muteber olur,

 

E- Ancak, 11.5.1980 tarihinden sonra işe giren personele yasa hükümleri uygulanır.

F- Personelin THY A.O.da çalıştığı süreler, THY Teknik A.Ş.’de geçmiş kabul edilir.

Madde 30: KIDEM TAZMİNATI

 

Kıdem tazminatı konusunda sendika üyesi tüm personele 4857 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

Bu çerçevede gün sayısı;

 

A-Hizmeti, 15 (15 dahil) yıl hizmeti olanlara 41 gün, B-Hizmeti, 15 yıldan fazla hizmeti olanlara 42 gündür.

 

C-Ancak, 11.5.1980 tarihinden sonra işe giren personele yasadaki gün sayısı uygulanır.

D- Personelin THY A.O.da ve iştiraklerinde çalışmış olduğu süreler, THY Teknik A.Ş.’de geçmiş kabul edilir.

E- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen işçilerin kıdem tazminatları, beher hizmet yılı için 80 günlük ücretleri üzerinden ödenir.

Madde 31: İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

 

Bu konuda sendika üyesi tüm personele yasa hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret

Madde 32: ÜCRET VE ÜCRET ZAMLARI

 

DÜZELTME: İşveren, Sendikamızla 01.09.2020 tarihinde imzaladığı protokol gereği düşürülen ücretlerin,

 

01.07.2021 tarihinden itibaren geri kalanını ödemeyi taahhüt eder.

 

İYİLEŞTİRME:

 

İşveren, 01.07.2021 tarihinde geriye dönük telafi düzeltmesini yaptıktan sonra,

 

İŞ GRUPLARINDAN:

 

 • iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 250 TL,

03.1 iş grubundaki A0 ve A1 çalışanların ücretlerine 350 TL,A harfi ve sonrasına 750 TL

04.1 iş grubundaki A0 ve A1 çalışanların ücretlerine 350 TL,A harfi ve sonrasına 750 TL

05.1 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 375 TL,

07.2 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 400 TL,

07.3 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 400 TL,

09.2 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 450 TL,

10.0 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 450 TL,

 

İyileştirme yapar.

 

A- Ücret Zammı Uygulaması

 

BİRİNCİ YIL;

 

 1. a) Birinci Altı Ay:

 

İşveren, yukarıdaki düzeltme ve iyileştirmeleri yaptıktan sonra 01.07.2021 tarihinden itibaren işyerindeki sendika üyesi çalışanların ücretlerine % 18 ücret zammı yapar.

 

 1. b) İkinci Altı Ay:

 

işveren, işyerindeki sendika üyesi çalışanların 01.07.2021 tarihinde almakta oldukları ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren enflasyon + 2 oranında ücret zammı yapar.

 

İKİNCİ YIL;

 1. a) Birinci Altı Ay:

 

işveren, işyerindeki sendika üyesi çalışanların 30.06.2022 tarihinde almakta oldukları ücretlerine 01.07.2022 tarihinden itibaren enflasyon + 2 oranında ücret zammı yapar.

 

 1. b) İkinci Altı Ay:

 

işveren, işyerindeki sendika üyesi çalışanların 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları ücretlerine 01.01.2023 tarihinden itibaren enflasyon + 2 oranında ücret zammı yapar.

B- Vardiya Primleri Zammı Uygulaması:

Vardiya primleri, “A- Ücret Zammı Uygulaması” fıkrasında belirtilen şekilde arttırılacaktır. (Ek-3a, Ek-3b)

C- Ek Yetki Primi Zammı Uygulaması:

 

10-3 iş grubuna ilişkin İş Tazminatları Cetveli’nde (EK-2a/b) tanımı yapılan ve brüt 1200 TL (binikiyüz) olarak belirlenen Ek Yetki Primi; birinci yıl ikinci altı aydan itibaren “A- Ücret Zammı Uygulaması” fıkrasında belirtilen şekilde arttırılacaktır.

Madde 33: VARDİYA (VEYA POSTA) PRİMİ

 

İşveren vardiya (veya posta) ile çalışan işçilerine;

 

 1. 2’li vardiya ile çalışan işçilere EK-3a/b cetvelindeki kıdem ücreti kademesinin sırasındaki 2’li vardiya primini,

 

 1. 3’lü vardiya ile çalışan işçilere EK-3a/b cetvelindeki kıdem ücreti kademesinin sırasındaki 3’lü vardiya primini vermeyi kabul eder.

 

 1. Personel, çalıştığı vardiyanın primini alır. Ancak, bulunduğu ilin dışında geçici görevle başka bir ile giden veya geçici görevle başka bir çalışma düzenine geçen personele;

 

 1. a) 3’lü vardiyadan 2’li veya normal düzende bir çalışmaya gidiyor ise 3’lü vardiya primi verilmeye devam edilir.

 

 1. 2’li vardiyadan normal düzende bir çalışmaya gidiyor ise 2’li vardiya primi verilmeye devam edilir.

 

 1. Normal düzenden, vardiyalı bir göreve veya 2’li vardiyadan 3’lü vardiyalı bir göreve giden personele ise gittiği vardiyanın primi ödenir.

 

Ancak, bu geçici görev süresi bir seferde en fazla 30 günü ve en az 90 gün aralıklarla yılda 75 günü geçemez. (Eğitim görevi hariç)

 

 1. 2’li vardiyadan geçici olarak 3’lü vardiyaya giden personele 3’lü vardiya primi aylık tam olarak ödenir.

 

Vardiya primi, aylık fiili çalışma karşılığı verilir. Hafta tatil (vardiya gereği kullanılan tatil), genel tatil, ulusal bayram, eğitim izni (uzaktan veya yüzyüze), babalık izni, tüm personelin evlenme izni, ölüm izni ve yıllık ücretli izinlerde vardiya primi ödenir. Sayılan haller dışındaki işe gelememe durumlarında vardiya primi ödenmez.

 

 1. Vardiya (veya posta) ile çalışan işyerlerinde personelin bir kısmı veya tamamı, olağanüstü hallerde (doğal afetler ve salgın hastalıklar) veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında veya hemen yapılması gereken acil işlerde, ilgili ünitenin teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile, 3’lü vardiyadan 2’li vardiyaya veya normal düzende bir çalışmaya veyahut 2’li vardiyadan normal düzende bir çalışmaya geçirilebilir.

Bu durumda personele, esas vardiya primi verilmeye devam olunur.

Kanun, yasa, mevzuat ve kararnamelerle geçilen farklı çalışma sistemlerinde (Kısa Çalışma Ödeneği, Uzaktan Çalışma, vb.) personele, esas vardiya primi verilmeye devam olunur.

 

 1. Şirkette vardiyalı düzende çalışan personele, planlanan sayıda hafta tatilinde (pazar günü) fiilen çalışmaları karşılığında iş tazminatlarının %30’u tutarında Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi) ödenir.

 

“Uçak Revizyon Primi (Pazarsız Vardiya Primi)” alanlara ayrıca Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi) ödenmez.

 

Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi), yıllık izin hariç her türlü izinler ile gerekçesiz olarak işe gelmeme durumlarında kıstelyevm usulü ödenir.

 

Personelin yıllık izin kullanması, geçici görevle görevlendirilmesi, vardiya değişimi, eğitime katılması (uzaktan ve yüzyüze çalışma, babalık izni, tüm personelin evlenme izni, ölüm izni kullanması) halinde ek vardiya (pazarlı vardiya) ücretinden kesinti yapılamaz. Belirtilen hallerde aylık Pazar çalışması cetvelinde planlanan Pazar günlerine ait fiili çalışma yapılamasa bile ek vardiya (pazarlı vardiya) primi ödenmeye devam edilir.

 

Ek vardiya primine esas Pazar mesaisi planlanabilecek personele fazla mesaiye esas olacak pazar mesaisi planlanmaz.

 

 1. Hafta tatilini (pazar günü) kapsamayan ikili veya üçlü vardiyalı düzende çalışan personel, bu vardiyalı çalışmalar devam ettiği sürece, iş tazminatlarının %22’si kadar ilave iş tazminatı “Revizyon Primi (Pazarsız Vardiya Primi)” alırlar. Bu tazminatı alan personele ayrıca ek vardiya (pazarlı vardiya) primi ödenmez

Madde 34: İKRAMİYE (EK AYLIK ÜCRET)

 

İşveren, sendika üyesi personele, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında her biri, belirtilen ayın maaş ödemesi ile birlikte ödenmek şartıyla; bu toplu iş sözleşmesinin, Ek-1’deki Kıdem Ücret cetvelindeki aylık ücret ile, Ek-2’deki İş Tazminat Cetvelindeki veya Ek-3’deki Uçuş Tazminat Cetvelindeki aylık ücretlerinin toplamı üzerinden, dört adet ikramiyeyi (ek aylık ücret) ödemeyi kabul eder.

Madde 35: YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ

 

 1. a) Kıdem Terfii:

 

ÖZÇELİK-İŞ üyesi personele her yıl Ağustos ayının 1. günü kıdem ücret cetvelinde bir kademe ilerlemesi verilir. Yıllık kıdem terfii, 30 günden fazla ücretsiz izin alan personel ile kıdem terfiinin durdurulması cezası alanlara uygulanmaz. Ancak bir defada 30 günden fazla ücretsiz izin kullanan personele, bu izin süresinin Ağustos ayının 1. gününü kapsaması halinde sadece 1 kıdem terfii uygulanmaz. ( Bedelli askerlik için 32 gün ve üzeri ücretsiz izin kullananlar için maddede 30 gün diye bahsi geçen tüm ücretsiz izin süreleri 35 gün’dür. )

 

 1. b) İş Tazminatı Kademelerinde Terfii:

 

İşçiler, bulundukları iş grubunun A0 ve A1 kademelerinde iki buçuk yıllarını, sonraki kademelerde iki yıllarını tamamladıkça iş tazminatları cetvelindeki bir sonraki kademeye terfi ederler.

İş Tazminatı kademe ilerlemesi; A0 ve A1 kademelerinde iki buçuk yıllarını, sonraki kademelerde iki yıllarını tamamlayanların kademe ilerlemesi; tamamlanan ayın ilk gününe gelenlerin ilgili ayın ilk günü, ayın diğer günlerine denk gelenlerin ise takip eden ayın ilk günü yapılır.

 

Kademe terfii, 30 günden fazla ücretsiz izin alanlara ( bedelli askerlik için izin kullananlarda bu süre 35 gün’dür ), kullandıkları izin süresi kadar çalışıldıktan sonra tamamlanan kademe ilerlemesi takip eden ayın ilk günü uygulanır.  Kıdem terfiinin durdurulması cezası alanlara 1 yıl sonra kademe ilerlemesi tamamlanan ayı takip eden ayın ilk günü uygulanır

Madde 36: FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT BAŞINA BİRİM ÜCRETİ

 

Personelin fazla çalışma ücretinin ödenmesine temel olacak saat başına birim ücreti, ilgili personelin EK-1’deki aylık kıdem ücreti ile EK-2 veya EK-3’deki iş/uçuş tazminatları toplamının 180’e bölünmesi suretiyle bulunur.

Madde 37: FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT ÜCRETİ

 

Bu Toplu İş Sözleşmesiyle belirlenmiş günlük normal çalışma sürelerinin başlamasından önce veya bitiminden sonra yapılacak fazla çalışmaların karşılığı olan ücret, “FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT BAŞINA BİRİM ÜCRETİ” başlıklı maddede personelin unvanına göre tanımlanan birim saat ücretlerinin %75 yükseltilmesiyle bulunur.

Madde 38: GECE ÇALIŞMASINDA, HAFTA TATİLİNDE VE GENEL TATİLLERDE FAZLA ÇALIŞMA SAAT ÜCRETİ

 

Pazar, Bayram ve saat 20.00‘den sonra yapılacak fazla çalışmaların karşılığı olan ücret, “FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT BAŞINA BİRİM ÜCRETİ” başlıklı maddede personelin unvanına göre tanımlanan birim saat ücretlerinin % 150 yükseltilmesiyle bulunur.

Madde 39: HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ

 

Hafta tatilinde personel çalışmazsa bir iş karşılığı olmaksızın o günkü ücretini tam olarak alır. Tatil yapmayarak çalışırsa 3 kat ücret ödenir. (Hafta tatili olan Pazar günü ücreti

 

 • çalışmanın karşılığı olan ücret + bir yevmiye tutarında tatil günü ilave ücreti). Ayrıca, çalışılan hafta tatili günü karşılığında bir gün ücretli izin verilir.

 

Vardiyası gereği pazar günü çalışan personele, pazar günü için ayrıca hafta tatili ücreti ödenmez.

 

Bu madde gereğince ödenecek ücret, personelin kıdem ücreti ve iş/uçuş tazminatı toplamı üzerinden hesaplanır.

Madde 40: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde personel çalışmaz ise o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışır ise ücreti 3 katı olarak ödenir. (Bir iş karşılığı olmayan tatil günü ücreti + çalışmanın karşılığı ücreti + bir yevmiye tutarındaki tatil günü ilave ücreti). Hafta tatiline rastlayan bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmış ise ayrıca bir gün ücretli izin verilir. Ancak, bu halde sadece hafta tatilindeki çalışmaya ilişkin ücret düzenlenmesine göre ödeme yapılır.

 

Günlük çalışma saatinin yarısı veya yarıdan fazlası genel tatil veya ulusal bayrama rastlayan personele genel tatil veya ulusal bayram günü ücreti tam olarak ödenir.

 

Bu madde gereğince ödenecek ücret, personelin EK-1’deki kıdem ücreti ile EK-2 veya EK-3’deki iş/uçuş tazminatı toplamı üzerinden hesaplanır.

 

Çalışma düzeni Pazarlı Vardiya olan personele, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine denk gelen Pazar günü yapılan çalışmalarda, Pazar Vardiya Primi ne ek olarak Genel Tatil ve Ulusal Bayram Günü ücreti tam olarak ödenir.

Madde 41: FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

 

Bütün fazla çalışma ücretleri, çalışmanın yapıldığı ayın maaşı ile birlikte ödenir. Şu kadar ki son ödeme gününün tatile rastlaması halinde önceki işgününde ödeme yapılır.

Madde 42: YILLIK İZİNDE ÜCRETİN ÖDENMESİ

 

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanacak personelin yıllık izin süresine ait ücretlerini, personelin yazılı isteği halinde iznin başlamasından en az 1 hafta önce peşin olarak ödemeyi kabul eder.

 

Yazılı istek, iznin başlama tarihinden en az iki hafta önce yapılmak zorundadır. Ancak, yıllık izin süresine ait ücretler, iznin bittiği tarihi takip eden bir sonraki aylık ücretten kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İşin Düzenlenmesi

Madde 43: ÇALIŞMA SÜRELERİ

 

 1. İş süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre, haftada 6 işgünü çalışılan işyerlerinde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Uzaktan çalışma sürecinde işyerindeki mesai saatleri ve çalışma süresi geçerlidir.

 

 1. Engelli/hamile personelin işe giriş ve çıkış saatlerinde 15’er dakika tolerans tanınır.

Madde 44: ÇALIŞMALAR ARASI SÜRE

 

Herhangi bir işte çalışan personelin ertesi gün yeniden işyerine gelmesi için, personel o gün fazla çalışma yapmamışsa görevi bitirdiği andan başlayarak 15 saat geçmesi zorunludur. Personel fazla çalışma yapmışsa, yaptığı fazla çalışmaya karşılık olan süre bu süreden düşürülür, ancak bu süre, hiçbir zaman 12 saatten az olamaz.

Madde 45: GÜNDÜZ VE GECE ÇALIŞMALARI

 

Sabah saat 06.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar geçen sürede yapılan çalışmalar, gündüz çalışmasıdır. Akşam saat 20.00’den sabah 06.00’ya kadar geçen sürede yapılan çalışmalar gece çalışmasıdır.

Madde 46: YEMEK PAYDOSU

 

İşveren günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında işçilere İş Yasası’nın 68. maddesine uygun olarak, 7.5 saat veya daha az süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat, kesintisiz yemek ve dinlenme paydosu vermeyi kabul eder. Bu saatler, aylık vardiya çizelgelerinde gösterilir. Bu çizelgedeki yemek ve dinlenme paydosu başlangıç ve bitiş saatleri, tarife değişikliği ve zorunlu nedenlerden hariç değiştirilemez.

Madde 47: ÇALIŞMALARIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitimini tesbit işverene aittir. Personelin çalışma başlangıç ve bitiş saatlerini gösteren çizelgeler aylık çalışma düzenine göre ay başında ilan edilir. İlan edilen bu çizelgelerdeki işe başlangıç ve bitiş saatleri, tarife yapısının değişmesi ve olağanüstü haller dışında ay içinde değiştirilemez.

Madde 48: İŞYERLERİNDE VARDİYA (VEYA POSTALAR) HALİNDE ÇALIŞACAK PERSONELİN TESBİTİ VE DÜZENLENMESİ

 

İşyerlerinde vardiya veya postalar halinde çalışacak personelin tesbiti ile vardiya veya postaların işe başlama-bitiş saatleri aylık çalışma düzenine göre ay başında işverence ilan edilir. İlan edilen bu çizelgelerdeki işçilerin işe başlangıç ve bitiş saatleri, tarife yapısının değişmesi ve olağanüstü haller dışında ay içinde değiştirilemez.

Madde 49: VARDİYA DEĞİŞİMİ

 

Gece ve gündüz vardiya usulü çalışılan işlerde, gece vardiyasında çalışan personel, en geç 7 günde değiştirilmek suretiyle vardiyalar sıraya konur. Gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçen personel gündüz vardiyasında en az 15 gün çalıştırılır.

 

İstisnai ve acil haller hariç, yapılacak değişikliklerde sendikanın görüşü alınır. Sendika, görüşünü 7 gün içinde verir. Vardiya değişikliklerinde de 54. madde hükümleri uygulanır.

 

İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Pazarlı, 3’lü Vardiya düzeninde çalışılan birimlerde 3 off sistemi uygulanır.

Madde 50: KADRO POZİSYONUNDA ÇALIŞTIRMA

 

A- THY Teknik A.Ş. personeli, ancak ehliyetli olduğu kadro pozisyonuna atanır. Personel, durum fişi ile atandığı kadro pozisyonu dışında, aynı veya başka bir iş grubundaki diğer bir unvanda çalıştırılamaz. Gereken biçimde onaylanmış bir personel durum fişi olmadıkça hiçbir kimse kadro pozisyonundan başka bir kadroya nakledilemez. Durum fişi düzenlenerek yeni bir işe atanan personele, bu kadro karşılığı ücreti vermeyi işveren kabul eder.

 

Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi içinde personelin atandığı, ehliyetli olduğu kadro pozisyonunun temel görev tanımı değişikliklerinde Sendikanın görüşü alınır. Personelin uzmanlaştırılması amacı ile bu kurala uymak zorunludur.

 

B- Geçici vekalet durumunda, vekaletin o işyerindeki vekalet edilen kadroya en yakın kadrodaki personel arasından 1 kişiye verilmesini işveren kabul eder. Vekalet süresi, vekalet edilen kadro boş ise hiçbir şekilde altı ayı geçemez. Altı ayın bitiminde, işveren, asaleten atama için gereken işlemlere başlar. Vekalet süresince işveren vekalet eden personele, vekalet ettiği pozisyonun ücreti ile personelin kendi ücreti arasındaki farkı üç aydan sonra ücretine ek olarak ödemeyi kabul eder.

 

Vekaletler yazılı olarak 15 gün içerisinde verilmek zorundadır.

 

C- Boş olmayan kadrolardaki personelin hastalık, ücretsiz izin ve benzeri gerekçelerle sürekli veya kısa süreli, üç aydan fazla yokluğu halinde yerine yukarıdaki (B) bendine göre vekalet eden personele vekalet ettiği sürece kendi ücreti ile vekalet ettiği kadro arasındaki ücret farkını üç aydan sonra ücretine ek vekalet ücreti olarak ödemeyi işveren kabul eder.

Madde 51: FAZLA ÇALIŞMANIN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ

İlgili yasa ve Toplu İş Sözleşmesi’nde kabul edilen normal çalışma sürelerinin dışındaki fazla çalışmalar personele en az üç gün önceden bildirilerek yaptırılabilir.

 

Şu kadar ki, önceden programlanması mümkün olmayan arızi fazla çalışma ihtiyaçları için 3 gün önceden bildirme şartı aranmaz.

Madde 52: NORMAL ÇALIŞMA DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA

Normal çalışma saatleri dışında, çalışma devamı olarak fazla çalışmaya kalan personel, yaptığı fazla çalışma saati kadar fazla çalışma ücretine hak kazanır. Evinden çağrılan personel (3) saatlik dondurulmuş fazla çalışma ücretine hak kazanır. Ancak, çalışma süresi daha fazla ise fiili çalışma kadar fazla çalışma ücreti alır.

İşveren, evinden çağırılan personeli işyerine getirip götürür.

Ayrıca, Genel Müdürlük ve Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı işyerleri ile Esenboğa, Adnan Menderes Havalimanı işyerlerinde çalışan personelin fazla mesaiye bırakılması halinde, servis güzergâhından götürülmesi işverence sağlanır. Diğer işyerlerinde meri uygulamaya devam edilir.

Madde 53: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA

İşin gereği olarak, çalışması programlanan personel dışında, bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personelin görüşü alınarak 2 tam gün önce yazılı bildirimde bulunulur.

Madde 54: GEÇİCİ GÖREV VE GEÇİCİ GÖREVDE FAZLA ÇALIŞMA

İşveren, personeli yurtiçinde bir seferinde en fazla 30 gün ve en az 90 gün aralıklarla, yılda 75 günü geçmemek koşuluyla geçici göreve gönderebilir. (Görev yapılan meydanın hava trafiğine kapanması hali ve eğitim hariç olmak üzere) Geçici görev duyurusu personele en az üç gün önce yazılı yapılır. Ancak acil arıza durumlarında bu süre aranmaz. İşveren, yurt içinde ve yurt dışında geçici görevle görevlendirdiği işçilere, bu Toplu İş Sözleşmesi ile saptanan normal çalışma sürelerinden fazla yaptırdığı çalışmalar için yolluklardan ayrı olarak fazla çalışma hükümlerini uygular. Yurtdışında yapılacak bu gibi fazla çalışmalar, yurda dönüşte Türk Lirası olarak ödenir. Yurtdışında görevin ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda “ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ” başlıklı maddeye göre işlem yapılır.

Tatil günlerinde yapılan bu çalışmaların saptanmasında işçinin, ilk amirinden onaylı bildirimi esas alınır.

Personel esas işyerinde çalışmaya başladıktan sonra geçici görevle şehir dışındaki bir işyerine gönderilmesi halinde geçici göreve gitmesi için yolda geçecek süre iş süresinde sayılır. Geçici görevde fiili çalışma süresinin bitimi, esas çalıştığı işyerindeki çalışma süresine göre değerlendirilir. Bu durumdaki personele; geçici görevdeki fiili çalışmasının bitimi, esas işyerinde normal günlük çalışmasının sona ermesi gereken saati aşması halinde aşan süre için fazla çalışma ücreti ödenir. Geçici görevin bitiminden sonra araç beklemek ya da dönüş yolunda geçecek süre için bir ödeme yapılmaz. Ancak, ayrıca harcırah yevmiyesi ödenir.

 

Personelin önceden (esas işyerinde günlük mesaisine başlamadan) geçici görevle işyeri dışına gönderilmesi halinde çalışmasının başlaması ve sona ermesi gittiği işyerindeki çalışma düzenine göre değerlendirilir. Bu durumda gidiş-dönüş ve araç beklerken geçecek süreler iş süresinden sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği

Madde 55: SAĞLIK ÜNİTELERİ

Bu konuda İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

İşveren, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bu yönetmelik çerçevesinde bir sağlık birimi kurar. Mevcut THY Teknik A.Ş. sağlık birimi hizmetini yukarıdaki yönetmelik çervesinde sürdürür.

 

İşyeri hekimliği bulunan yerlerde işveren, normal ve vardiyalı çalışmalar esnasında, her lokasyonda ve her vardiyada hekim bulundurmayı personele hizmet verilmesi tıbbi olarak gerekli durumlarda kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ambulans ve personel bulundurmayı kabul eder.

Madde 56: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile diğer yasa ve tüzük hükümleri uygulanır. Şirkette yönetmeliğe uygun olarak kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına eski şekliyle devam eder.

Şirketin yıllık olarak hazırlanan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Entegrasyon Planı sendikaya gönderilir ve sendika 3 ay içerisinde yazılı görüşünü işverene bildirir.

Madde 57: DUŞ VE GİYİNME YERİ SAĞLANMASI

İşveren, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Kurulları Hakkındaki Tüzük hükümlerine göre kurulacak kurulca verilecek karara göre, işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya kirli, tozlu ve yorucu işlerden sonra işçilerin yıkanmalarını, temizlenmelerini sağlamak için gerekli gördüğü yerlerde duş tertibatı yapmayı, duşların bakım ve temizliği ile ilgili sendika işyeri temsilcisinin önerilerini yerine getirmeyi kabul eder.

 

İşveren, teknik birimlerde tehlike kimyasallarla çalışan personelin, acil durumlarda kullanabilmesi için çalışma alanına en yakın yere duş tertibatı yapmayı ve özel iş kıyafeti ile çalışmak durumunda olan personele, mevzuata uygun giyinme yeri düzenlemeyi kabul eder.

 

İşveren, teknik birimlerde tehlike kimyasallarla çalışan Boya, Kaplama vb. gibi birimlerde çift kapaklı dolap yapmayı ve bu dolapların duş bölümüne yakın bir alanda konumlandırmayı kabul eder.

Madde 58: GÖREV BEKLEME YERLERİ

Bir büroya bağlı olmadan ve aralıklı çalışıp toplu olarak görev bekleyen personel için yeterli büyüklükte, nitelikte ve hijyen koşullarına uygun görev bekleme yerlerinin yapılmasını işveren sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

İzinler

Madde 59: YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN SAPTANMASI VE DÜZENLENMESİ

Yıllık ücretli izinlerin düzenlenmesinde İş Yasası ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İzin Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulacak İzin Kurulu, İşçiler tarafından verilip, işveren veya işveren vekili tarafından İzin Kuruluna iletilecek izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunar. Çalışanların izin haklarını onaylanan izin çizelgelerinde belirlenen tarihlerde kullanmaları esastır.

Personelin yıllık ücretli izine hak kazanması için İş Yasasının yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi ile ilgili hükümleri saklı kalmak suretiyle işverenin hizmetinde (deneme süresi dahil) bir yıl çalışmış olması gereklidir.

Madde 60: YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

A- 15.06.1999 tarihinden itibaren işe giren personelin yıllık ücretli izin süresi 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak ve üzere aşağıdaki gibidir;

 

 1. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmet süresi olanların yirmi işgünü,
 2. Beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmet süresi olanların yirmi altı işgünü,
 3. On beş yıl (dahil) ve daha fazla hizmet süresi olanların otuz işgünü.

 

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir süre çalışıp fasılasız olarak belirli süreliye geçen personelin kısmi süreli çalışması yıllık ücretli izin hesabında göz önüne alınır.

15.06.1999 tarihinden önce işe girmiş personelin yıllık ücretli izin süresi hizmet süresine bakılmaksızın otuz işgünüdür.

B- Yıllık izin süresine rastlayan hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram günleri yıllık izin süresine eklenir.

C- Cumartesi, yıllık izinlerin hesabında işgünü olarak hesap edilir.

D- Yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.

Madde 61: MAZERET İZNİ

İşveren, personele meşru mazeretleri ve yazılı olarak talepleri halinde bir takvim yılı içinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verir. Çalışanlara bu izin yöneticileri tarafından yılda en fazla 16 saate kadar ücretli mazeret izni verilir. Bu izin günde bir kere kullanılmak üzere 1 saatten az 2 saatten fazla kullandırılamaz.      Kullandırılan bu saatlik izin toplam mazeret izin süresinden 2 gün olarak düşülecektir.

Acil ve zorunlu hallerde amirine haber vermek suretiyle mazeret izni kullanılır ve yazılı talep sonradan tamamlanır. Ancak, 15.06.1999 tarihinden sonra işe giren personele (15.06.1999 tarihinden önce kısmi süreli çalışıp sonradan belirli süreliye geçen personel dahil), yukarıda belirlenen usullerle bir takvim yılında 7 güne kadar mazeret izni verilir.

Personelin senelik izninin olması, mazeret izni kullanmasına engel teşkil etmez.

Madde 62: EVLENME İZNİ

İşveren, personeline evlenmesi halinde 8 takvim günü ücretli evlenme izni verir. Bu izin evlenmeyi izleyen 3 aylık; eş tayini gereksinimi belgelenmesi halinde 6 aylık sürede, tek parça halinde kullanılır.”

Madde 63: DOĞUM / BABALIK İZNİ

İşveren, erkek personeline eşinin doğum yapması halinde 6 takvim günü ücretli doğum izni verir. Bu izin doğumdan başlayarak 1 haftalık süre içinde başlatılarak tek parça halinde kullanılır.

İşveren, doğum yapan kadın personele doğumdan önce 12 hafta, doğumdan sonra 12 hafta ücretli doğum izni verir.

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

İsteği halinde kadın işçiye 24 haftalık ücretli doğum izin süresinin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 22 haftalık ücretli doğum izin süresinden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Yıllık izin hakediş tarihi kullanılan ücretsiz izin süresince ötelenir.

Hamile personel, hamileliğinin 6. ayından itibaren talebi halinde vardiyasız sistemde çalıştırılır. Bu durumda vardiya primi ödenmez.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için  ayda 1 gün ücretli izin verilir, bu izinler mazeret izninden düşülmez.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

İşveren, bu sürenin bitiminde iş icaplarını ve gereklerini dikkate alarak yeniden vardiyalı sistemde çalıştırabilir.

Madde 64: ÖLÜM İZNİ

İşveren, personele eşinin, çocuklarının, anne veya babasının veya kardeşlerinin ölümü halinde 7 takvim günü ücretli izin verir. Bu izin olaydan başlayarak 1 aylık sürede kullanılır.

Ayrıca personelin eşinin annesi, babası veya kardeşlerinin ölümünde 2 gün ücretli izin verilir. Bu izin olaydan başlayarak 1 aylık sürede kullanılır.

Madde 65: DOĞAL AFETLER İZNİ

İşveren, personelin kendisinin, eşinin veya bunların birinci derecedeki akrabalarının bulunduğu yörelerde doğal afetler olduğunda (yakınlarının evlerinde doğal afet olduğunu belgelendirmeleri durumunda veya doğal afet nedeniyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını belgelendiren çalışanın isteği halinde idari izin verir. İznin süresi doğal afetin niteliği ve işyerinden uzaklığına göre 5-12 gündür.

Madde 66: ÜCRETSİZ İZİNLER

A- İşçinin yazılı başvurusu durumunda işveren personeline işi aksatmamak koşulu ile yılda 90 güne kadar ücretsiz izin verebilir. Ancak, bu izin 5 günden az istenemez.

 

B- İşveren, yurtiçi ve yurtdışında lisan bilgisini veya mesleki tecrübesini artırmak amacıyla yazılı olarak başvuran personele işi aksatmamak ve belgelemek koşulu ile 1 yıla kadar ücretsiz izin verebilir.

 

C- İşveren, eşi yurtdışına tayin edilen personele Şirkette çalışması koşulu ile ve yazılı istemi üzerine, eşinin yurtdışında daimi görevli kaldığı sürece ücretsiz izin verebilir. Ücretsiz iznin sonunda dönen personel eski görev yerine veya görevine bağlı olmaksızın başka bir göreve atanabilir.

 

D- Personel ücretsiz iznini kullanmadan önce, zorunlu haller dışında, hak etmiş olduğu yıllık izinlerin tamamını kullanmış olmalıdır.

Madde 67: YOL İZNİ

İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin evlenme, doğum, ölüm ve doğal afetler izinleri ile ilgili maddelerine göre izin verdiği personelden bu izinleri nedeni ile görev gördükleri şehir dışına çıkmak zorunda olanlara gidiş dönüşte üç güne kadar ücretsiz yol izni verir.

Madde 68: NAKİL İZNİ

İşveren, Şirketin başka illerdeki veya ülkelerdeki işyerlerine sürekli görevle atanan personeline, fiili yol süresine ek olarak 15 takvim günü nakil izni vermeyi kabul eder. Aynı ilde lokasyon değişikliğinde görevle ve atanan personele adres değişikliği durumunda 2 gün nakil izni vermeyi kabul eder. İşçinin talebi halinde, bu izin tayin tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde en fazla ikiye bölünerek kullanılır.

Madde 69: HASTALIK İZİNLERİ

İşveren, personeline hastalıkları durumunda aşağıdaki esaslara uygun olarak ücretli hastalık izni verir:

A- Meslek hastalığı ve iş kazası dışındaki haller dolayısıyla personelin istirahatları halinde 120 güne kadar ücretli izinli sayılırlar. Ancak, bir takvim yılı içinde toplam 120 günü geçen veya takvim yılı ile sınırlı olmadan süresi 120 günü geçen sürekli (devamlı) istirahat hallerinde personele herhangi bir ödeme yapılamaz.

B- Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi belirli ve uzun süreli hastalıklara yakalanan personele 12 aya kadar ücretli hastalık izni verilir. 12 aylık sürenin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen personelin izinleri 12 aya kadar daha uzatılır.

C- İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan personele, iyileşinceye kadar, malullüğü resmi sağlık raporu ile kesinleşinceye veya ölüm tarihine kadar, raporlu bulunduğu süre içinde ücretli hastalık izni verilir. Ancak, bu süre hiçbir zaman 24 ayı geçemez.

D- Yukarıda A, B ve C fıkralarında öngörülen ücretli hastalık izinlerinden yararlanan personelin Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’deki ücreti, işveren tarafından tam olarak ödenir. Ancak, personelin medeni durumu ve tedavi biçimine göre Sosyal Güvenlik Kurumunca işlem yapılan miktar personelce ilgili kurumdan tahsil edilir. Personel, tahsil ettiği bu meblağ ile istirahatli olduğuna ilişkin belgeleri en geç 2 ay içinde ilgili bölüme iletilmek üzere ilk amirine veya İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın ilgili birimine vermeye zorunludur. Bu işlemi yapmayan personelin (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ücretinden hastalık sigortası primi kesilemeyen personel hariç) ücretinden ilgili miktar kesilir.

E- Şirket personelinin yukarıda belirtilen hastalık izinlerinden yararlanabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş tabipler ve/veya kurumlar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan istirahat raporunu işverene vermesi zorunludur. Sağlık raporları alındığı tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde işverene bildirilmelidir. Ay sonuna denk gelen izinlerde en geç ayın son günü bildirilmelidir.

F- (B) ve (C) fıkralarına göre işverenin tedavi için yurtdışına gönderdiği personelin ücretli izin sürelerinin bitimi yurtdışı tedavisine rastlarsa, bu süreler 6 ay daha uzatılır.

Üyelerin eş, çocuk ve ana babasının yetkili hekimlerce ikamet ettiği il’den başka bir il’de ki sağlık kuruluşuna sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi kaydıyla 10 gün ücretli izin verilir.

Madde 70: MANEVRA VE SİLAH ALTINA ALINMA İZNİ

İşveren, muvazzaflık hizmeti dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan personeline silah altına alındığı süre için ücretli izin vermeyi kabul eder. Ancak ücretli izin süresinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından maaş verilen personelin aldığı maaş, THY Teknik A.Ş.’den aldığı maaştan az ise aradaki fark şirket tarafından ödenir. Bu amaçla verilen izinler yıllık ücretli izin sayılmaz.

Kıdem tazminatı almadan muvazzaf olarak askere giden personel, askerlik görevinin bitiminden başlayarak iki ay içinde işe dönmek istedikleri takdirde işverence eski işine alınır. Eski işinde ihtiyaç olmaması halinde, askerlik öncesi çalıştığı ilde iş grubu ve bunun karşılığı ücreti korunarak işe başlatılır.

Madde 71: HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK İZİN

Vardiyasız çalışılan birimlerde Pazar günü çalıştırılan personele bir sonraki hafta içinde bir gün ücretli izin verilir. Vardiyalı çalışılan birimlerde hafta tatili son izin günü kabul edilerek bu izin gününde çalıştırılan personele takip eden 7 gün içerisinde bir gün ücretli izin verilir.

 

Bu izin pazar ve yasaların saptadığı ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlatılmaz.

Madde 72: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri konusunda 2429 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

 

THY TEKNİK A.Ş.’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalara istinaden; bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Sosyal Haklar ve Yardımlar

Madde 73: YEMEK YARDIMI

 

İşveren, personele çalıştıkları günlerde bir öğün 3 kap 2000 kalorili doyurucu yemek verir.

 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya işyerlerinde çalışan personelin günlük çalışma süresi dışında 2 saatten fazla çalışması ve bu çalışmanın yemek verilen saatlere denk gelmesi halinde personele ayrıca 3 kap 2000 kalorili yemek verilir.

 

Görev, doktor raporu ile perhizli olanlar ile Ramazan Ayında işçilerin yemek yememe gibi durumlarında kendilerine 33,00 TL/Gün (otuzbeşlira) net yemek bedeli ödenir. Ücret maddesine göre artış sağlanacak. Ücret belirlendikten sonra eklenecek.

 

Hastalıkları nedeniyle yemek yiyemeyen personel, THY Teknik A.Ş. doktorlarından veya THY Teknik A.Ş. doktoru olmayan yerlerde resmi sağlık kuruluşu doktorlarından alacakları rapor ile hastalıklarını belgelemek zorundadırlar.

 

Yemek ihalesinin yenilenmesi esnasında aday firmaların üretim tesislerinin tetkik gezilerine sendikadan bir temsilci iştirak eder.  Yemek ihalesinin şartnamesini işveren sendikaya gönderir.

Madde 74: EVLENME YARDIMI

 

İşveren, evlenen personeline bir defaya mahsus olmak üzere 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2855 (ikibinsekizyüzellibeş) TL evlenme yardımı yapmayı kabul eder.

 

Bu rakam, ikinci yılda  T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

Eşler THY Teknik A.Ş. personeli ise bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır. Bu yardımdan yararlanmak için personelin evliliğini belgelemesi zorunludur.

Madde 75: SOSYAL YARDIM

 

İşbu Toplu iş Sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere sosyal yardım olarak her ay olmak üzere Toplu İş Sözleşmesinin birinci yılında 1300 -(binüçyüz) TL/Ay ödenir.

 

Bu ödeme işbu Toplu İş Sözleşmesi’nin ikinci yılının birinci altı ayından itibaren “A- Ücret Zammı Uygulaması” fıkrasında belirtilen şekilde, altı aylık dönemlerde, artırılacaktır.

 

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahatı hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

Heyet sağlık raporuna göre en az %40 engel oranına sahip çocuğu bulunan personele sosyal yardıma ek olarak % 50 oranında ek sosyal destek yardımı yapılır.

Madde 76: İŞYERİNE GETİRİP GÖTÜRME

 

 • Sendikanın görüşü alınarak işverence tespit edilecek güzergahlar üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Trabzon ve İzmit’teki personel işyerlerine getirip götürülür. Ancak, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, İzmit, Trabzon ve diğer işyerlerinde çalışıp da bu imkanlardan sürekli olarak yararlanamayan personele çalıştığı her gün için mahalli belediye otobüs aylık toplu taşıma kartı rayicinden az olmamak kaydıyla ödeme yapılır. İşverenin servis temin edemediği işyerlerinde, personelin görevlendirildiği her bir gün için 10 kilometre başına 1 litre benzin olmak üzere taşıma ücreti ödenecek ve uygulamasına yönelik hususlar işveren tarafından yönetmelik ile düzenlenecektir.
 • İşyerine getirip götürme konusunda yapılacak hizmet alımlarının ön çalışmalarına Sendikanın belirleyeceği bir gözlemci katılır. Bu konuda yapılan ihaleler sonrası ilgili teknik şartnamenin 1 nüshası Sendikaya gönderilir.
 • Süt izni kullanan personelin, servisten faydalanamaması halinde kendisine çalıştığı her gün için aylık toplu taşıma kartı bedeli rayiç alınarak hesaplanacak günlük tutar üzerinden ödeme yapılır.

Madde 77: KREŞ YARDIMI

 

İşveren, 4857 sayılı İş Yasasının 88. maddesi hükümlerine istinaden çıkartılan “Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmeyi kabul eder. Bu hükümler uygulamaya konuluncaya kadar personele ilgili yönetmelikte belirlenen yaştaki her çocuğu için belge aranmaksızın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1 maddesi ve 05.05.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3. Maddesi doğrultusunda, asgari ücretin brüt tutarının %50’si tutarında, kreş yardımı işverence ödenir. Çocuğunun velayeti kendisinde bulunan erkek personel de kreş yardımından faydalanır.

 

Eşinin, çocuğuna bakamayacak derece engeli olan veya kalıcı hastalığı bulunan erkek personele bu durumu belgelemek kaydı ile kreş yardımı yapılır.

Madde 78: DOĞUM YARDIMI

Doğum yapan kadın personel veya eşi doğum yapan erkek personele doğan çocuğun yaşadığını belgeleyen doğum raporuna dayanılarak bir defada ödenmek üzere her bir çocuk için 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 1350- (binüçyüzelli) TL doğum yardımı yapılır.

 

Bu rakam, ikinci yılda  T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

Eşler THY Teknik A.Ş. personeli ise bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.

Madde 79: SEYAHAT YARDIMI

 

THY Teknik A.Ş. personeline, Ana Grup THY A.O. personeline pas bilet konusunda yapılan uygulamalar aynı usul ve esaslar dâhilinde tatbik edilir.

THY Teknik A.Ş.’de çalışan engelli personele, engelli eşi veya engelli çocuğu bulunan personele ve birinci derece yakınlarına pass bilet sıralamasında öncelik sağlanır.

THY AO ‘’YEDEK VE PASS YOLCU İŞLEMLERİ VE UÇUŞA KABUL SIRALAMASI PROSEDÜRÜ’  ‘’6.2.3 uçuşa kabul sıralaması’’ maddesi tekrar revize edilerek   THY TEKNİK AŞ PERSONELİ uçuşa kabul sıralamasında THY AO DİĞER  STATÜDE ÇALIŞAN PERSONEL İLE AYNI HAK VE SIRALAMAYA TABİDİR.

6.2.3 Uçuşa kabul sıralamasında THY TEKNİK AŞ personelinin madde 30 dan 29 a , THY TEKNİK AŞ ‘den emekli personelin madde 32 den 31 e ,THY TEKNİK AŞ ÇALIŞAN PERSONELİN AİLE YAKINI  (ÖZ/ANNE BABA) Madde  34 den 33 e birleştirilip  aynı hak ve eşitlikte yararlanır.

Madde 80: ÖLÜM YARDIMI

 

İşveren, sendikalı personelin eşinin, çocukları ile anne ve babasının ölümleri halinde 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 3.450.-(üçbindörtyüzelli) TL ölüm yardımı yapar. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

Bu yardımı alabilmek için personel ölümü işverene belgelemek zorundadır. THY Teknik A.Ş.’de çalışan eşlerin çocuklarının ölümü halinde bu yardım eşlerden her birine yapılır. Bu yardım, personelin isteği halinde bağlı bulunduğu müdürlük muhasebesinden avans olarak derhal yapılır.

 

Madde 81: İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM

 

 1. İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır;

 

 1. İşverene ait veya işverence sağlanan bir taşıtla toplu veya bireysel olarak işyerine getirilip ve götürülmelerde,

 

 1. Personelin, kendi imkanları ile makul ve trafikçe mutad güzergahtan İşyerine gidip dönmeleri sırasında,

 

 1. İşveren tarafından verilen göreve gidiş ve dönüşlerde,

 

 1. İşyerlerinde bulunduğu sırada,

 

 1. Görev emirli pas bileti ile uçuş sırasında,

 

 1. Emzikli kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda.

 

 1. Uzaktan Çalışma yapılan sürelerde.

 

 1. Birinci bentteki hallerin doğumunda işverence ödenecek tazminat tutarları, aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

 1. İşveren, çalışanlarının iş kazası yaşaması halinde ilgili bulunduğu sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre malul sayılması ve çalışamaz durumunun raporla belgelenmesi koşuluyla kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç kendisine 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000.-(onaltıbin) TL olarak öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

 1. İşveren, çalışanlarının iş kazası sonucu ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000-(onaltıbin) TL öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

 1. İşveren, kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç personelin geçirdiği iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir kaza sonucu asli görevini yapamaz hale gelmesi durumunda;

 

 1. 2 yıl asli görevindeki aylık ücretini (kıdem ücreti + iş tazminatı) aynen öder.

 

 1. Yukarıdaki durumlara uyan personel (a) fıkrasında belirtilen süre içinde asil görevini yapabilecek biçimde iyileşmezse, durumuna uygun bir iş verilir. Bu durumda eski ücretinde bir değişiklik yapılmaz. Yeni işindeki yan ödemeler ayrıca verilir.

 

 1. İşveren, personelin eceli ile ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000-(onaltıbin) TL öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

Madde 82: SAĞLIK YARDIMLARI

Personel ve bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanır.

Madde 83: TÜM PERSONELİN SAĞLIK YARDIMLARI

 1. Personelin resmi tatil, izin ve istirahat günlerinde mevzuata uygun olarak aldığı enjektabl ilaçların uygulama bedelleri, personelin katılma payı dışında, rayiç bedel üzerinden Şirket tarafından ödenir.

 

 1. Personelin kendisi veya eş ve çocuklarının geceleri ani rahatsızlanmaları sebebiyle (senelik izin, hafta tatili ve bayram dâhil) özel bir tabibe muayene olmaları halinde, muayene ücreti ve tabib tarafından yazılan reçete bedelinin personelin katılım payı dışındaki miktarı Şirket tarafından ödenir. Şu kadar ki; personelin aldığı istirahat geçerlidir.

 

 1. a) Hastalığın acillik durumu ile muayene tarih ve saati özel tabib tarafından açıkça belirtilecektir.

 

 1. b) Tabibe müracaat saat 22.00 – 06.30 arasında olacaktır. Verilmiş olan reçete, aynı gün ve saatler içinde yaptırılmış olacaktır.

 

 1. c) Ödenecek muayene ücreti, mahalli tabip odasının saptadığı miktarı aşamaz.

 

 1. d) Verilmiş olan istirahat 2 günü aşamaz. Bu istirahatin Şirket tabibi (Şirket tabibi bulunmayan yerlerde resmi tabib) tarafından geçerli sayılıp onaylanması şarttır.

 

 1. e) Hasta daha fazla istirahate muhtaç ise, T.C. Emekli Sandığına bağlı personel Şirket tabiblerine (Şirket tabibi olmayan yerlerde resmi tabiblere) başvuracak, sigortalı personel ise SGK kuruluşlarındaki sigorta tabiblerine müracaat edeceklerdir.

 

 1. f) 2 günden fazla istirahat verilmiş ise, personelin Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre raporunu onaylatacak ve işverene verecektir.
 2. Hastaneye yatırılan personel ile eş ve çocukları için refakat zorunluluğu hastane başhekimliğince belgelendiği takdirde bir kişilik refakatçi ücreti Şirket tarafından ödenir.
 3. Sağlık Bakanlığınca kambiyo mevzuatı yönünden görevlendirilmiş Devlet Hastanelerinden alacakları raporla “hastalıklarının yurtiçinde tedavisinin mümkün olmadığı” belgelenen personelin, yurtdışında gerekli muayene ve tedavi masrafları, cari, resmi sağlık ve kambiyo mevzuatı kapsamı dahilinde Şirket tarafından ödenir.

Madde 84: GEÇİCİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN PERSONELİN HASTALANMASI

Geçici görevle yurtdışına gönderilen personelin yurtdışında hastalanmaları halinde, sağlık giderleri Şirket tarafından karşılanır.

Madde 85: HASTALIK HALİNDE NAKİL

Personelin kendisinin, eş ve çocuklarının, çalışılan ilde ikamet eden anne babasının çalışılan ilin dışında tedavi olmalarına resmi hastanece tıbbi zorunluk gösterilen durumlarda adı geçen kişilere gidiş-dönüş hastalık pası (pass 1) verilir. Resmi devlet hastanelerinden alacakları raporla hastalıklarının yurtiçinde tedavisi mümkün olmadığı belgelendirilen personele, Ana Grup THY A.O. dış hatlar için pass 1 hakkı tanınır veya yabancı havayollarından pass isteğinde bulunulur. Personelin aynı durumdaki eş ve çocukları ile çalışılan ilde ikamet eden anne babasına da aynı hak tanınır. Bu durumda olan hastayı sevk eden resmi hastanece refakat zorunluluğu istendiği ve bu durum belgelendiği takdirde hastaya refakat edecek bir kişiye aynı şekilde pass hakkı tanınır. Yukarıda belirtilenlerin yurtdışında ölümü halinde, ölenin yakınlarından 2 kişiye naaşın nakli için yurtdışı gidiş-dönüş pass 1 verilir. Yurtdışında görevli personelin eşinin, çocuklarının, anne ve babasının ölümü halinde THY A.O.’nın seferi olmadığı veya seferinin iptali halinde yabancı havayolu şirketi ile naaşın getirilmesi sağlanır.

Madde 86: NAAŞLARIN NAKLİ

A- İşveren, vefat eden THY Teknik A.Ş. Personelinin naaşını ailesinin veya ÖZÇELİK-İŞ Sendikasının isteği halinde memleketine göndermeyi ve cenazeye katılacak THY Teknik A.Ş. personeline cenazenin bulunduğu şehirde otobüs tahsisini ve vefat edenin anne, baba, eş ve çocuklarını naaşın toprağa verileceği yere kadar götürüp getirmeyi kabul eder.

B- İşveren, personelinin eş veya çocuklarının ölümü halinde (A) fıkrasındaki hükümleri aynen uygulamayı kabul eder.

Madde 87: YOLLUK

Yolluk konusunda mer’i mevzuat çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. Bulunduğu merkezden dış göreve gönderilen personele, mücbir sebep dışında geçici görevleri ile ilgili yolluk avansları peşin olarak ödenir.

Madde 88: PERSONELE VERİLECEK ÜNİFORMA, İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEME

Bu konuda işveren yönetmelikleri uygulanır. Personele verilecek üniforma, iş elbisesi ve koruyucu malzeme ile ilgili yapılacak ihale ön çalışmalarında sendikanın görevlendireceği iki temsilci bulunur.

İş elbisesi ve koruyucu malzemenin geçerlilik süresi, verileceği unvanlar, miktar ve mevsimsel koşullara göre niteliği yasadaki iş sağlığı ve güvenliği kurulunca belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

Madde 89: DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin suçu işleyen personel hakkında, aşağıdaki cezalardan biri uygulanır. Ancak, uçucu personel için işten çıkarma cezası hariç Şirket ilgili Yönetmelikleri de uygulanır.

 1. Uyarma, B) Kınama, C) Ücret kesilmesi, D) Kıdem terfiinin durdurulması, E) İşten

çıkarma.

Madde 90: UYARMA VE KINAMA

A- Uyarma

Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazılı bildirilmesidir.

Uyarma cezası aşağıdaki hallerde verilir:

 1. Şirketçe verilen giyim eşyasını, Şirketin onuruna yakışmayacak biçimde giymek veya görev başında giymesi gerektiği halde giymemek,
 2. Görevinde dikkatsizlik ve düzensizlik göstermek,
 3. Görev başında işle ilişkisi olmayanlarla görüşmeyi alışkanlık haline getirmek,
 4. Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde disiplin bozucu tutum ve davranışlar.

B- Kınama

Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama cezası aşağıdaki hallerde verilir:

 1. Göreve özürsüz olarak bir ayda üç defa geç gelmek,
 2. Dikkatsizlik ve düzensizlik göstermek suretiyle görevini zamanında sonuçlandırmamak,
 3. İşbaşında terbiye dışı söz söylemek veya terbiye dışı hareketlerde bulunmak,
 4. İşbaşında uyumak,
 5. Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde disiplin bozucu tutum ve davranışlar.

Madde 91: ÜCRET KESME

Personelin ücretinin bir günlükten iki günlüğe kadar kesilmesidir.

Personelin ücretinden yapılacak kesintiler, bir ayda iki gündelikten fazla olamaz.

 1. Bir günlük ücret kesimi cezası aşağıdaki hallerde verilir:
 2. İşgüvenliği ilkelerine uymamak, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili koruyucu malzemeyi gereken şekilde ve yerde kullanmamak veya kullandırmamak,
 3. Görevi ile ilgili olmayan eşyayı, makinayı veya herhangi bir gereci karıştırmak veya kullanmak,
 4. Zorlayıcı nedenler dışında devam cetvellerini saptanan saatlerde imzalamamak veya devam kartını basmamak,
 5. Şirket personelini, işlerini yapmaktan alıkoymak,
 6. Sebepsiz merci tecavüzünde bulunmak,
 7. Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde disiplin bozucu tutum ve davranışlar.
 8. İki günlük ücret kesimi cezası aşağıdaki hallerde verilir
 9. Şirket zararına bir yolsuzluktan haberi olduğu halde amirlerine ve ilgili mercilere haber vermemek,
 10. İş disiplinini ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,
 11. Görevli bulunduğu şehirden habersiz ayrılarak başka şehire gitmek,
 12. Zorlayıcı nedenler dışında bir gün işe gelmemek veya zorlayıcı sebepler dışında amirlerinden izin almaksızın işyerinden ayrılmak,
 13. Verilen işi, dikkatsizlik sonucu işverenin zararına neden olacak biçimde yapmak,
 14. İşyerinde Şirket personeli veya onların yakınları hakkında asılsız şikayetlerde bulunmak,
 15. Yolculara, müşterilere ve Şirket personeline kötü davranışlarda bulunmak,
 16. Yetkililerin izni dışında Şirketle ilgili beyanat vermek,

ı) Görevini ihmal etmek ve zamanında sonuçlandırmamak,

 1. j) Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde disiplin bozucu tutum ve davranışlar.

Madde 92: KIDEM TERFİİNİN DURDURULMASI

Bir yıl süre ile personelin kıdem terfiinin durdurulmasıdır.

Kıdem terfiinin durdurulması cezası aşağıdaki hallerde verilir:

 1. Personelin çalışma saatleri içinde amirlerinin emirleri dışında başka bir şirketin veya kişilerin işlerini yapmak,
 2. İşyerinde özel işler yapmak,
 3. Zorunlu haller dışında raporlu bulunduğu sırada görevli bulunduğu şehirden ayrılıp başka bir şehre gitmek,
 4. Hasta olduğunu bildirdiği halde doktor muayenesinde hastalığı tahakkuk etmemek veya hastalık bahanesiyle vazifesinden ayrılmak, doktor istediği halde evinde bulunmamak,
 5. Şirket dışına  şikayet  veya  ihbar  anlamında  yazılı  veya  sözlü  müracaatta bulunmak,
 1. Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde disiplin bozucu tutum ve davranışlar.

Madde 93: CEZALARIN TEKERRÜRÜ, HAFİFLETİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

A- Cezaların Tekerrürü

Disiplin cezasını gerektiren aynı derecedeki fiil ve hareketlerin tekerrürü halinde, bir derece daha ağır olan ceza verilir.

B- Cezaların Hafifletilmesi

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu ve iyi veya çok iyi derece sicili olan personel için verilecek cezalar bir derece hafifletilebilir.

C- Cezaların Birleştirilmesi

Bir olayda aynı cezayı gerektiren çeşitli suçların birleşmesi halinde ceza vermeye yetkili makamlar, takdir haklarını kullanarak her suç için ayrı ceza verebilecekleri gibi, suçlara karşılık olan cezayı şiddetlendirmek suretiyle bir üst derece cezayı da verebilirler.

Cezaların ayrı ayrı veya aynı anda verilmesi cezaların tekerrürü hükümlerinin uygulanmasını önlemez.

Madde 94: DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI VE ÇALIŞMASI

A- Disiplin Kurulu işveren tarafından atanacak 3 temsilci ile sendika tarafından atanacak 3 temsilciden oluşur. Disiplin Kurulunun Başkanı İşveren temsilcilerinden, yazmanı ise sendika temsilcilerinden biridir. İşveren, Başkan ve Üyeleri, sendika ise yazman ve üyeyi yedekleri ile birlikte Toplu İş Sözleşmesi’nin işyerine tebliğini izleyen 15 gün içinde birbirlerine bildirir. Disiplin Kurulu, 3 gün önceden olmak şartı ile başkanın yazılı çağırısı üzerine, üye tam sayısının katılmasıyla toplanır. Toplantının, üyelerin tamamının katılması ile yapılması temel ilkedir. Asil üyelerin özürleri varsa yerlerine yedek üyeler katılırlar. Asil ve yedek üyelerin çağrıya rağmen toplantıya katılmamaları durumunda kurul, 3 gün içerisinde çoğunluğun katılmasıyla bir sonraki toplantıyı yapar. Disiplin Kurulu kendisine gelen konuyu ilk toplantısından başlayarak 15 gün içinde karara bağlar. Tahkikatın selameti bakımından bu süre kurul kararı ile uzatılabilir. Kurul, karar verebilmek için her türlü kanıtları toplar ve gerekirse ilgili personelin yazılı savunmasını da alır.

B- Disiplin Kurulunda işten çıkarma kararının alınabilmesi için oy çokluğu gereklidir. Disiplin Kurulunda oyların eşit çıkması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Genel Müdürün Disiplin Kurulunun verdiği işten çıkarma cezasını onayladığı tarihten itibaren 6 işgünü içinde bu ceza personele uygulanır. Bu süre geçtikten sonra işten çıkarma cezası uygulanmaz.

C-Disiplin kurulu kararı kesinleştikten sonra diğer kurulların aynı konuda verdiği tavsiyeler ve kararlar bağlayıcı değildir.  Esas olan disiplin kurulunun kesin kararıdır. İşveren çalışan aleyhine uygulama yapamaz.

D-Disiplin Kuruluna sevk edilen personelden istenilen yazılı savunma talebi aynı anda İK Başkanlığı tarafından sendikaya da gönderilir.

Madde 95: DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ VE CEZAYA İTİRAZ

Personelin görev yaptığı ünitenin Müdürü ve daha üst düzeydeki amirleri, uyarma, kınama ve ücret kesme cezalarını vermeye yetkilidir. Özel durumlarda İnsan Kaynakları Başkanlığı bu yetkiyi birim amirine bilgi vermek kaydı ile doğrudan kullanabilir.

İsnat olunan suç, yazılı olarak personele bildirilerek yazılı savunma istenir. Bu savunma alındıktan sonra ceza verilebilir. Personel iddianın kendisine bildiriminden başlayarak 5 işgünü içinde yazılı savunmasını vermezse, iddiayı kabul etmiş sayılır. Uçucu personelin görevli bulunması hali ile geçici görevle işyeri dışında bulunan personelde bu süre görevin hitamından itibaren başlar.

Personelin görev yaptığı ünitenin Müdürü ve daha üst düzeydeki amirlerin yetkisinde kalan cezalar, savunmanın verildiği veya verilmesi gereken tarihten itibaren 20 işgünü içinde ve her fiilin vukuundan itibaren en geç 4 ay içinde verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden konularda bu süreler nazarı itibaren alınmaz.

Uyarma cezaları kesindir ve itiraz edilemez. Kendisine daha yukarı disiplin cezası verilen personel, cezanın kendisine tebliğinden başlayarak 20 işgünü içinde bağlı bulunduğu ünite yetkilisi vasıtasıyla bir üst amire yazılı itirazda bulunabilir. İkinci Amirinin vereceği karar kesindir. Ceza kesinleşmeden personelin sicil dosyasına işlenmez. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşmiş olur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uçucu Personel İle İlgili Hükümler

Madde 96: UÇUŞ EKİBİNE DAHİL EDİLEN PERSONEL

İşverence uçuş ekibine dahil edilen Lisanslı Uçak Teknisyeni ile ilgili, iş ve işyeri gereklilikleri elverdiği ölçüde görevlendirmede eşit dağılım yapılması esastır

Uçuş ekibine dahil edilen personelin görevlendirme usul ve esasları “Bakım Prosedürleri El Kitabı / Uçuşa Dahil Edilen Teknisyenlerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi Prosedürü (L1.3)” uyarınca uygulanır.

İşveren, THY A.O. uçuş ekibine dahil edilecek Şirket personeline, “Uçucu Personel Ücret Prosedürü” uyarınca uçuş ücreti ödemeyi kabul eder

Bu prosedürlerde belirtilmeyen konular T.İ.S geçerlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sendika ve işveren temsilcilerince müştereken düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

Madde 97: HİZMET ROZETİ VERİLMESİ

Bu konuda Şirket yönetmelikleri uygulanır.

Madde 98: SPOR ÇALIŞMALARI VE TESİSLERİ

Spor çalışmaları konusunda yasa hükümleri uygulanır.

Madde 99: EĞİTİM

Eğitim çalışmaları konusunda Şirket yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık eğitim programı sendikaya da gönderilir.

İşçinin ders programlarını veya ders dönemlerini belgelendirmesi şartıyla yüksek lisans ve mühendislik tamamlama öğrenimi için haftada en fazla 6 (altı) saat, doktora öğrenimi için ise haftada en fazla 8 (sekiz) saat öğrenim izni verilir.

Madde 100: ÖDÜLLENDİRME

İşveren, işinde başarı gösterenleri yazılı teşekkür, açık teşekkür ve takdirname ile ödüllendirir.

Madde 101: 10.0.TEKNİSYEN İŞ GRUBUNA İNTİBAK

 1. A) Personel, SHGM veya EASA onaylı A/B1/B2 , kategori uçak bakım lisansı aldığında veya işverence belirlenen koşulları sağlaması(C, D, PART21, C/S veya Kalifiye Teknisyen) veya yapılacak sınavlarda başarılı olması durumunda uygun Teknisyen İş Grubuna intibak ettirilir.
 2. B) Uzmanlıktan mühendisliğe geçiş sınavına, kriterleri sağlayan tüm personel girmeye hak kazanır.
 3. C) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu olan ve kriterleri sağlayan teknisyenler, uzmanlık ve mühendislik geçiş sınavına girmeye hak kazanır.

Madde 102: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ

Bu Toplu İş Sözleşmesi 2(iki) yıl sürelidir. 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girer, 30.06.2023 tarihinde sona erer.

Geçici Madde 1: FARKLARIN ÖDENMESİ

İşveren iş bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret farklarını, üye işçilere, imza tarihinden sonra bir ay içinde defaten öder.

Geçici Madde 2: SENDİKA AİDAT FARKI

İşveren iş bu Toplu İş Sözleşmesi yürürlük başlangıç tarihi itibarı ile ücret zammı uygulaması nedeni ile doğan aidat farklarını üye işçilerin ücretlerinden keserek, imza tarihinden sonra bir ay içinde defaten öder.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI MERKEZ TAYİNLİ

SENDİKALI PERSONELE

AİT HÜKÜMLER

ON BİRİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI MERKEZ TAYİNLİ SENDİKALI PERSONELE AİT HÜKÜMLER

Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin merkezden tayin edilen yurtdışında görevli Sendika üyesi personele aynen uygulanacak, değişik uygulanacak ve uygulanmayacak maddeleri aşağıdaki bölümlerde gösterilmiş olup, bu Toplu İş Sözleşmesi mahallinden tayin edilen T.C. uyruklu ve yabancı personele uygulanmayacaktır.

A- Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin aşağıdaki madde hükümleri THY Teknik A.Ş: yurtdışı teşkilatında çalışan merkez tayinli sendikalı personele aynen uygulanır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/A, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 41, 42,

43, 46, 47, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 87, 88, 89, 90, 91,

92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, Geçici 1. Madde ve Geçici 2. Madde.

B- Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin THY Teknik A.Ş. yurtdışı teşkilatında çalışan merkez tayinli sendikalı personele değişik olarak uygulanacak maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Madde 7: SENDİKA TEMSİLCİSİ VE GÖREVLİLERİNİN GÜVENCESİ

Bu konuda 6356 Sayılı Kanunu’nun 23 ve 24. Maddeleri uygulanır.

Yasaya göre tazminat ödenmesi gerektiğinde bu tazminat Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.

Madde 29-30-31

Bu madde hükümleri Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir. Şu kadar ki, bu ödemelerde yurt dışına tayin edilmeden önce THY Teknik A.Ş.’de almakta olduğu son maaşa (kıdem ücreti + iş tazminatı) yurtdışında geçirdiği sürelere taalluk eden kıdem terfileri de katılmak suretiyle alması lazım gelen maaş üzerinden yurt içinde ödenir.

Madde 34: İKRAMİYE (EK AYLIK ÜCRET)

İşveren, sendika üyesi personele, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında her biri, belirtilen ayın maaş ödemesi ile birlikte ödenmek şartıyla; bu toplu iş sözleşmesinin, Ek-1’deki Kıdem Ücret cetvelindeki aylık ücret ile, Ek-2’deki İş Tazminat Cetvelindeki aylık ücretlerinin toplamı üzerinden, dört adet ikramiyeyi (ek aylık ücret) ödemeyi kabul eder.

Şu kadar ki, bu ücretler Türkiye’deki kadrosu üzerinden hesaplanarak, Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.

Madde 35: YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ

Bu madde merkez tayinli personele Türkiye’deki kadrosu için uygulanır.

Madde 52: NORMAL ÇALIŞMA DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA

Normal çalışma saatleri dışında, çalışma devamı olarak fazla çalışmaya kalan personel, yaptığı fazla çalışma saati kadar fazla çalışma ücretine hak kazanır. Evinden çağırılan personel (3) saatlik dondurulmuş fazla çalışma ücretine hak kazanır. Ancak, çalışma süresi daha fazla ise fiili çalışma kadar fazla çalışma ücreti alır.

İşveren, yukarıdaki fıkra gereğince işe çağırılan personeli 22.00 – 07.00 saatleri arasında evinden işyerine ve işyerinden evine getirip götürür.

Madde 69: HASTALIK İZİNLERİ

İşveren, personeline hastalıkları durumunda aşağıdaki esaslara uygun olarak ücretli hastalık izni verir:

A-Meslek hastalığı ve iş kazası dışındaki haller dolayısıyla personelin istirahatları halinde 120 güne kadar ücretli izinli sayılırlar. Ancak, bir takvim yılı içinde toplam 120 günü geçen veya takvim yılı ile sınırlı olmadan süresi 120 günü geçen sürekli (devamlı) istirahat hallerinde personele herhangi bir ödeme yapılamaz.

B-Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi belirli ve uzun süreli hastalıklara yakalanan personele 12 aya kadar ücretli hastalık izni verilir. 12 aylık sürenin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen personelin izinleri 12 aya kadar daha uzatılır.

C-İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan personele, iyileşinceye kadar malullüğü resmi sağlık raporu ile kesinleşinceye veya ölüm tarihine kadar, raporlu bulunduğu süre içinde ücretli hastalık izni verilir. Ancak, bu süre hiçbir zaman 24 ayı geçemez.

D-Yukarıda A, B ve C fıkralarında öngörülen ücretli hastalık izinlerinden yararlanan personelin Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.deki ücreti, işveren tarafından tam olarak ödenir. Ancak, personelin medeni durumu ve tedavi biçimine göre Sosyal Güvenlik Kurumunca işlem yapılan miktar personelce ilgili kurumdan tahsil edilir. Personel, tahsil ettiği bu meblağ ile istirahatli olduğuna ilişkin belgeleri en geç 2 ay içinde ilgili bölüme iletilmek üzere ilk amirine veya İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın ilgili birimine vermeye zorunludur. Bu işlemi yapmayan personelin (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ücretinden hastalık sigortası primi kesilemeyen personel hariç) ücretinden ilgili miktar kesilir.

Şu kadar ki, bu fıkrada mahalli kanunlar uygulanır.

E-THY Teknik A.Ş. personelinin yukarıda belirtilen hastalık izinlerinden yararlanabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş tabipler ve/veya kurumlar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan istirahat raporunu işverene vermesi zorunludur.

Şu kadar ki, bu fıkrada mahalli kanunlar uygulanır.

Üyelerin eş, çocuk ve ana babasının yetkili hekimlerce ikamet ettiği il’den başka bir il’de ki sağlık kuruluşuna sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi kaydıyla 10 gün ücretli izin verilir.

Madde 72: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

01.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, personel, çalıştığı ülkenin ulusal bayram ve genel tatillerine tabi olur.

Madde 74: EVLENME YARDIMI

İşveren, evlenen personeline bir defaya mahsus olmak üzere 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2855 (ikibinsekizyüzellibeş) TL evlenme yardımı yapmayı kabul eder.

Bu rakam, ikinci yılda  T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

Eşler THY Teknik A.Ş. personeli ise bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır. Bu yardımdan yararlanmak için personelin evliliğini belgelemesi zorunludur.

Şu kadar ki, bu yardım Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.

Madde 75: SOSYAL YARDIM

İşbu Toplu iş Sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere sosyal yardım olarak her ay olmak üzere Toplu İş Sözleşmesinin birinci yılında 1300 -(binüçyüz) TL/Ay ödenir.

Bu ödeme işbu Toplu İş Sözleşmesi’nin ikinci yılının birinci altı ayından itibaren “A- Ücret Zammı Uygulaması” fıkrasında belirtilen şekilde, altı aylık dönemlerde, artırılacaktır.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahatı hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

Heyet sağlık raporuna göre en az %40 engel oranına sahip çocuğu bulunan personele sosyal yardıma ek olarak % 50 oranında ek sosyal destek yardımı yapılır.

Şu kadar ki, bu yardım Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.

Madde 78: DOĞUM YARDIMI

Doğum yapan kadın personel veya eşi doğum yapan erkek personele doğan çocuğun yaşadığını belgeleyen doğum raporuna dayanılarak bir defada ödenmek üzere her bir çocuk için 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 1350- (binüçyüzelli) TL doğum yardımı yapılır.

Bu rakam, ikinci yılda  T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

Eşler THY Teknik A.Ş. personeli ise bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.

Şu kadar ki, bu yardım Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir

Madde 80: ÖLÜM YARDIMI

İşveren, sendikalı personelin eşinin, çocukları ile anne ve babasının ölümleri halinde 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 3.450.-(üçbindörtyüzelli) TL ölüm yardımı yapar. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

Bu yardımı alabilmek için personel ölümü işverene belgelemek zorundadır. THY Teknik A.Ş.’de çalışan eşlerin çocuklarının ölümü halinde bu yardım eşlerden her birine yapılır. Bu yardım, personelin isteği halinde bağlı bulunduğu müdürlük muhasebesinden avans olarak derhal yapılır

Şu kadar ki, bu yardım Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.

Madde 81: İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM

 1. İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır;

 

 1. İşverene ait veya işverence sağlanan bir taşıtla toplu veya bireysel olarak işyerine getirilip ve götürülmelerde,

 

 1. Personelin, kendi imkanları ile makul ve trafikçe mutad güzergahtan İşyerine gidip dönmeleri sırasında,

 

 1. İşveren tarafından verilen göreve gidiş ve dönüşlerde,

 

 1. İşyerlerinde bulunduğu sırada,

 

 1. Görev emirli pas bileti ile uçuş sırasında,

 

 1. Emzikli kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda.

 

 1. Uzaktan Çalışma yapılan sürelerde.

 

 1. Birinci bentteki hallerin doğumunda işverence ödenecek tazminat tutarları, aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

 1. İşveren, çalışanlarının iş kazası yaşaması halinde ilgili bulunduğu sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre malul sayılması ve çalışamaz durumunun raporla belgelenmesi koşuluyla kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç kendisine 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000.-(onaltıbin) TL olarak öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

 1. İşveren, çalışanlarının iş kazası sonucu ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000-(onaltıbin) TL öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

 1. İşveren, kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç personelin geçirdiği iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir kaza sonucu asli görevini yapamaz hale gelmesi durumunda;

 

 1. 2 yıl asli görevindeki aylık ücretini (kıdem ücreti + iş tazminatı) aynen öder.

 

 1. Yukarıdaki durumlara uyan personel (a) fıkrasında belirtilen süre içinde asil görevini yapabilecek biçimde iyileşmezse, durumuna uygun bir iş verilir. Bu durumda eski ücretinde bir değişiklik yapılmaz. Yeni işindeki yan ödemeler ayrıca verilir.

 

 1. İşveren, personelin eceli ile ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000-(onaltıbin) TL öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

Şu kadar ki, bu para Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenir.

Madde 82-83-84-85-86

Bu madde hükümleri yurtdışı THY Teknik A.Ş. Personeline uygulanır. Şu kadar ki, Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki hükümler çerçevesinde uygulanacaktır.

C-Münhasıran yurtdışında çalışan merkez tayinli sendika üyesi personele uygulanacak hükümler:

Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin aşağıdaki madde hükümleri THY Teknik A.Ş. yurtdışı teşkilatında çalışan merkez tayinli sendika üyesi personele;

 

 1. Yurtdışında çalışan merkez tayinli sendikalı personelin konut ihtiyacına karşılık (1.000 $) Dolar avans verilir ve avans miktarı Maliye Bakanlığının belirttiği sürede eşit taksitlerle kesilir.

 

 1. Yurtdışı teşkilatında çalışan merkez tayinli sendikalı personele ödenen aylık ücretler 202 sayılı yasa gereğince vergilendirilerek ödenir. Şu kadar ki, halen yapılan uygulamada izlenen usul personelin lehine bir durum yaratıyorsa, bu usul uygulanır.

 

 1. Dış bürolarda görevli bulunan merkez tayinli sendikalı personel, görevlerini layıkıyla ifa ederek tayin edildikleri müddetin sonunda yurda döndüklerinde, THY Teknik A.Ş. teşkilatında yurtdışına tayin edilmeden önceki kıdem ücreti ve iş grubuyla ve bu müddet zarfında kıdem ücret ilerlemesi almış olan münasip görülecek herhangi bir vazifede görevlendirilirler.

 

 1. İşveren, THY Teknik A.Ş. (D) kadrosuna dahil merkez tayinli personele ödemekte bulunan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan katsayının ilgili memleketlerde Türk Dışişleri Memurlarına tatbik edilen katsayı seviyesine çıkartılması için yapılmakta olan çalışmalar, bu Toplu İş Sözleşmesi süresi içinde devam eder.

 

 1. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan merkez tayinli sendika üyesi personele, bu günler için bir ilave yevmiye ödenir.

 

D-Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin aşağıdaki madde hükümleri yurtdışı teşkilatında çalışan merkez tayinli sendika üyesi personele uygulanmayacaktır.

8/B, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 73, 76, 77, 81/2-a, 96, 98, 99

ONİKİNCİ BÖLÜM

YENİ DÜZENLEMELER

 

Madde Ek-I: ENGELLİ PERSONEL İZNİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Engelli personele 1 (bir) işgünü ücretli izin verilir. Üyenin engelli çocuğunun hastalanması halinde verilecek izin ;en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar yıllık mazeret izninden düşmemek üzere mazeret izni verilir.

Madde Ek-II: MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Mevzuat değişiklikleri sebebiyle işçilere işbu sözleşme ile sağlanan hakların üzerinde bir hak, menfaat, uygulama sağlanırsa getirilen haklar işçiye yansıtılır.

Madde Ek-III: SINAV KURULU

Sınav Kurulunda sendikanın tayin edeceği en az 1 sendika temsilcisi bulunur.

Bu sözleşme gereğince İşverenin uygun görmesi halinde yapılacak görev değiştirme sınavları bu sınav kurulunca yapılır. Sınav soruları sınav kurulları tarafından hazırlanır. Yazılı sınavlarda tam not 100 puandır. Aynı şekilde uygulamalı sınavda da tam not 100 puandır.

Sınav sonunda sınava kaç kişinin girdiği sınavın başlama ve bitiş saatleri, sınav yeri ve tarihi sınavı hükümsüz sayılan olup olmadığını belirtecek bir tutanak hazırlanır. Ayrıca değerlendirme sonuçları da aynı şekilde yapılır.

İş grupları arasında geçiş sınav tarihleri her yılın ilk ayı işveren tarafından düzenlenerek ilan edilir.

Madde Ek-IV: SÖZLEŞME PRİMİ

İşçilere müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla,  sözleşmenin ilk yılında bir defa net 15.000.-TL ödeme yapılacaktır.

Madde Ek-V: UZAKTAN ÇALIŞMA

Normal Düzen(veya vardiya düzeni) ile çalışan işyerlerinde personelin bir kısmı veya tamamı, olağanüstü hallerde veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında veya hemen yapılması gereken acil işlerde, ilgili ünitenin teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile, uzaktan çalışma yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çalışan personel için iş yerinde geçirmedikleri süre boyunca yemek yardımı maddesi gereğince yemek ödeneği ödenir.

Uzaktan Çalışma yapan personele, esas vardiya primi verilmeye devam olunur.

Uzaktan Çalışma yapılması halinde her türlü ekipman ve teçhizat işveren tarafından sağlanır. Uzaktan Çalışma nedeniyle ortaya çıkan masrafların (internet kullanımı, elektrik vb) karşılanması amacıyla 15 TL/gün  ödenir.

Madde Ek-VI: HAT BAKIM PRİMİ

Hat Bakım Başkanlığında çalışan personele brüt 500.-TL ödenir. Ancak bu prim Hat Bakım Başkanlığında çalıştığı sürece ödenir.

Madde Ek-VII: KADEME İLERLETİLMESİ

20/01/2016 Tarihinde yayınlanan Teknisyen iş grupları GENELGESİ kapsamında 10.1 ve diğer iş gruplarından 10.0 iş grubuna düşürülen personel bulunduğu 10.0 iş grubunda 2 kademe ilerletilir.

Madde Ek-VIII: İSGC UZMAN PRİMİ

İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, fiilen bu unvanda görev yapan personele bu görevde kaldığı sürece 950.-TL brüt İş Güvenliği Uzmanı Primi ödenmesi.

E K L E R

EK – 1 (a) KIDEM ÜCRETİ CETVELİ

(TL.-)

KIDEM 01.07.2021 – 31.12.2021
BASAMAĞI KIDEM ÜCRETİ
1 1829
2 1887
3 1937
4 1982
5 2051
6 2095
7 2147
8 2207
9 2259
10 2316
11 2370
12 2417
13 2477
14 2535
15 2580
16 2631
17 2688
18 2748
19 2793
20 2852
21 2907
22 2961
23 3019
24 3070
25 3119
26 3180
27 3237
28 3282
29 3336
30 3399
31 3450
32 3502
33 3568
34 3612
35 3668

 

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)

 

GRUP 01.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.028 1.303 1.484 1.540 1.598 1.657 1.720 1.784 1.849 1.919 1.992 2.068 2.148 2.231 2.265 2.349 2.439

01-1: Destek Personeli                                                                                                                                                                                    

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si i kadar ayrıca İş Tazm. Alır.

**Bu gruptaki personele Ekip Sorumlusu vb. unvanlar aldığında İş Tazminatının %10’u ayrıca ödenir. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir

GRUP 03.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.153 1.466 1.673 1.739 1.803 1.868 1.942 2.015 2.090 2.171 2.254 2.340 2.425 2.520 2.561 2.660 2.762

03-1: Teknik Destek Personeli

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si  kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

**Bu gruptaki personele, Kalite Güvence Başkanlığı’nca kısmi yetki verildiğinde iş tazminatının %20’i kadar “kısmi yetki” tazminatı alır. Part 21’de inspector olarak çalışanlarda bu tazminatı alır.  Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılmaz.

*** Bu gruptaki personele uygulanmak üzere tanımlanan “kısmi yetki” tazminatı 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

****7 kıdem yılını dolduran teknik destek personeli, 10.0 teknisyen iş grubuna intibak ettirilir.

*****10 Kıdem yılını dolduran ve fonksiyonel olarak teknik destek görevini yapan personele İş Tazminatı’ın %10 u oranında ayrıca “ek tazminat ödenir.

****** Bu gruptaki 10 kıdem yılı ve üzerini tamamlamış personel “ özel işlemler/kalifiye teknisyen”  yetkisi verilen personel yetki süresi boyunca iş tazminatının; % 30’u oranında ayrıca ek tazminatı ödenir.

GRUP 04.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.416 1.794 2.046 2.122 2.201 2.284 2.364 2.453 2.545 2.640 2.740 2.841 2.948 3.057 3.108 3.229 3.350

04-1: Uçak Boya Personeli, Mefruşatçı

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personele Ekip Sorumlusu vb. unvanlar aldığında İş Tazminatının %10’u ayrıca ödenir.

***Bu gruptaki personele, Kalite Güvence Başkanlığı’nca kısmi yetki verildiğinde iş tazminatının %20’i kadar “kısmi yetki” tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılmaz.

****7 Kıdem yılını dolduran ve fonksiyonel olarak uçak boya personeli görevini yapan personele İş Tazminatı’ın %10 u oranında ayrıca “ek tazminat ödenir.

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)

 

GRUP 05.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.730 2.072 3.454 3.542 3.618 3.700 3.791 3.878 3.972 4.058 4.162 4.259 4.362 4.477 4.477 4.589 4.700

05-1: Operatör, Tesis Bakım, Üs Bakım

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si  kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personele Ekip Sorumlusu vb. unvanlar aldığında İş Tazminatının %10’u ayrıca ödenir.

GRUP 07.2. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.893 2.658 3.791 3.915 4.061 4.211 4.360 4.523 4.687 4.866 5.039 5.242 5.432 5.639 5.727 5.943 6.176

07-2: Memurlar                                                                                                                                                                                    

 • Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personel 10 yılı tamamladığında iş tazminatının %10’nu kadar ek tazminat ödenir.

GRUP 07.3. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 2.041 2.857 4.084 4.236 4.389 4.548 4.724 4.894 5.076 5.265 5.458 5.677 5.896 6.125 6.215 6.467 6.717

07-3: Memurlar                                                                                                                                                                                    

 • Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personel 10 yılı tamamladığında iş tazminatının %10’nu kadar ek tazminat ödenir.

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)

 

GRUP 09.2. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 2.604 3.791 4.738 4.916 5.102 5.292 5.504 5.708 5.919 6.154 6.397 6.642 6.902 7.177 7.296 7.595 7.893

09-2: Uzmanlar, Öğretmenler

*Uzmanlar için 4 yıllık yüksek öğrenim şartı aranır.

**Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si  kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir

***Bu grupta Kalite güvence başkanlığından çalışan ve kalite denetçisi olarak yetkilendirilen personele yetki süresi boyunca iş tazminatının %10 kadar ek tazminat ödenir

****10 Kıdem yılını dolduran uzman personele iş tazminatının %10 u oranında ayrıca ‘’ek tazminat ödenir.

*****Uzman kadrolarının ‘’AO veya ‘’A1’’ kademesinde asgari 6 ay görev yapan personel ünitesi tarafından yeterli görülmesi halinde A0 dan A1 kademesine veya A1 kademesinden A kademesine intibak ettirilir. Bu hüküm aynı kişiye iki kez uygulanmaz.

****** Uzmanlık kadrosunda olup Mühendislik Diploması bulunan personelin, 2,5 yıl kıdemini doldurması durumunda Mühendis İş grubuna intibak ettirilir.

GRUP 10.0. a&b A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm.-10.0.a 1.478 1.868 3.144 3.458 3.692 3.871 4.060 4.258 4.466 4.683 4.914 5.153 5.406 5.671 5.820 6.105 6.407
01.07.21 İş. Tazm.-10.0.b 1.712 2.180 3.144 3.458 3.692 3.871 4.060 4.258 4.466 4.683 4.914 5.153 5.406 5.671 5.820 6.105 6.407

10.0.a: Teknisyenler (Meslek Yüksek Okulları Mezunları, Uçak/Havacılık Liseleri Mezunları)                                                                                                                                                         

10.0.b: Teknisyenler (Sivil Havacılık Yüksek Okulları Ve Teknik Eğitim Fakülteleri Mezunları)

 • Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak ‘Teknisyenlik Görevi’ni yapan personel;

“Başteknisyen” unvanı aldığında İş Tazm.nın %15’u, “Teknisyen Şef “unvanı aldığında iş tazminatlarının O harfinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alırlar. Söz   konusu tazminatlar, bu unvanlarda kaldıkları sürece ödenir.

**SGHM veya EASA onaylı A, B1, B2 kategori uçak bakım lisansını aldıklarında; İş Tazm.nın % 10’u kadar “lisans tazminatı” alırlar.

***Kalite Güvence Başkanlığı’nca kısmi yetki verdiği personel ve Part 21 Inspector’ler İş Tazm.nın %20’i kadar kısmi yetki tazminatı alır.  Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

A kategori uçak bakım lisansına sahip olan ve bağlı bulunduğu ünitenin talebi ile Kalite Güvence Başkanlığı’nca “A kategori onaylayıcı personel” (A C/S)       yetkisi verilen teknisyenler, “kalibrasyon kapsam sorumlusu”, “ özel işlemler/kalifiye teknisyen(10 kıdem yılı ve üzerini tamamlamış)”   yetkisi verilen teknisyenler yetki süresi boyunca İş Tazm.nın; % 30’u “A kategori, Kalibrasyon Kapsam Sorumlusu, özel işlemler/kalifiye teknisyen yetki tazminatı” alırlar. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

****Bu gruptaki personele Lisans, Kısmı Yetki, A Kategori,  Kalibrasyon Kapsam Sorumlusu ve özel işlemler Yetki tazminatlarının yalnızca birinden ödeme yapılabilir; diğerlerine       göre daha yüksek oranlı tazminat söz konusu olduğunda düşük oranlı ödeme iptal edilir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödemeler yapılmaz.

Yukarıda belirtilen personel; Kalite Güvence Başkanlığı, AR-GE Başkanlığı ve Eğitim Başkanlığı’nda görev yaptığı süre boyunca, İş Tazm.nın %20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır.

*****10 kıdem yılını dolduran  “Teknisyenlik Görevi”ni yapan personele İş Tazm.nın %10’u oranında ayrıca “ek tazminat” ödenir.

******Bu gruptaki personele uygulanmak üzere tanımlanan özel işlemler yetki tazminatı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

******* Kalite Güvence Başkanlığınca kalite denetçisi olarak yetkilendirilen personel iş tazminatının %10’nu kadar denetçi tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

******** Bu iş grubundaki MI yetkili personel MI yetkisine sahip olduğu süre boyunca iş tazminatının %10’nu oranında ayrıca MI yetki tazminatı alır.

******** Kalite Güvence Başkanlığınca tesellüm personeli olarak yetkilendirilen personel iş tazminatının %10’nu kadar tesellüm tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)
GRUP 10.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 2343 3745 4686 4929 5193 5470 5784 6107 6454 6817 7204 7615 8064 8525 8837 9356 9912

10.1.: Teknisyenler                                                                                                     

 • Bu grupta belirtilen personel içerisinde fonksiyonel olarak “Teknisyenlik Görevi”ni yapan;

Şirkette uçak bakım lisansına sahip olan, “onaylayıcı personel (C/S)” veya “destekleyici personel (S/S)” olarak adlandırılan tüm teknisyen ve başteknisyenlere; bağlı bulunduğu     ünitenin talebi üzerine ve Kalite Müdürlüğü’nün yetki onayını müteakip, İş Tazm.nın %5’i oranında “ek yetki tazminatı” ödenir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılmaz.

Söz konusu personel; “başteknisyen” unvanı aldığında İş Tazm.nın % 10’u, “teknisyen şef” unvanı aldığında İş Tazm.nın % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu    tazminat  bu unvanda kaldıkları sürece ödenir.

**10 kıdem yılını dolduran ve fonksiyonel olarak “Teknisyenlik Görevi”ni yapan personele İş Tazm.nı %3’ü oranında ayrıca “ek tazminat” ödenir.

GRUP 10.2. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 2753 4005 5006 5277 5565 5870 6212 6554 6925 7328 7743 8199 8679 9188 9514 10080 10681

10.2.:  Şirketimizin Lisans Gerektirmeyen Bölümlerinde Görev Yapan “Firma Lisanslı Teknisyenler”, “Firma Lisanslı Bilgisayar Operatörleri”.

 • Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak “Teknisyenlik Görevi”ni yapan;

Şirkette uçak bakım lisansına sahip olan, “Onaylayıcı Personel (C/S)” veya “Destekleyici Personel (S/S)” olarak adlandırılan tüm teknisyen ve başteknisyenlere; bağlı bulunduğu ünitenin talebi üzerine ve Kalite Müdürlüğü’nün yetki onayını müteakip, İş Tazm.nın %5’i oranında “ek yetki tazminatı” ödenir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılmaz.

Söz konusu personel; “Başteknisyen” unvanı aldığında İş Tazm.nın % 10’u, “Teknisyen Şef” unvanı aldığında İş Tazm.nın % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat bu unvanda kaldıkları sürece ödenir.

** 10 kıdem yılını dolduran ve fonksiyonel olarak “Teknisyenlik Görevi”ni yapan personele İş Tazm.nın %3’ü oranında ayrıca “ek tazminat” ödenir.

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)
GRUP 10.3. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 3.043 4.995 5.363 5.655 5.966 6.308 6.657 7.047 7.443 7.878 8.335 8.822 9.336 9.904 10.244 10.868 11.513

10.3.: SHGM Veya EASA Onaylı B1/B2/C Kategori Onaylayıcı (CS/SS) Yetkili Teknisyenler, SHGM Veya EASA Onaylı B1/B2 Uçak Bakım Lisansına Sahip Teknik Öğretmenler, NDT Level 2 Veya Level 3 Sertifikasına Sahip NDT Onaylayıcı Yetkili Teknisyenler. B1/B2 Uçak Bakım Lisansına Sahip Kalite Teknisyenleri, Komponent Onaylayıcı Personel SHGM Veya EASA Onaylı (CS/SS) (B1, B3, Cx, D1 Rating) Yetkisine Sahip Teknisyenler, Barescope sertifikasını alanlar.

*Komponent Onaylayıcı (CS/SS) teknisyenlerde lisans şartı aranmaz.

**Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak “teknisyenlik görevi”ni yapan;

Şirkette uçak bakım lisansına sahip olan, “Onaylayıcı Personel (CS)” Veya “Destekleyici Personel (SS)” Olarak Adlandırılan Tüm Teknisyen Ve Başteknisyenlere; bağlı bulunduğu ünitenin talebi üzerine ve Kalite Güvence Başkanlığı’nca yetki verilmesini müteakip İş Tazm.nın %10’u oranında “ek yetki tazminatı” ödenir.

Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılır.

Söz konusu personel; “Başteknisyen” unvanı aldığında İş Tazm.nın % 15’i, “teknisyen şef” unvanı aldığında İş Tazminatının O harfinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat bu unvanda kaldıkları sürece ödenir. Başteknisyen ve Şef unvan grubundaki personele ayrıca C Kategori şef ek tazminatı ödenmez.

Bu iş grubunda bulunan SHGM veya EASA onaylı B1/B2 uçak bakım lisansına sahip teknisyenler, Kalite Güvence Başkanlığı ve Eğitim Başkanlığı’nda görev yaptıkları süre boyunca İş Tazm.nın %15’i kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat bu unvanda kaldıkları sürece ödenir.

*** “C Kategori (Teknik Kontrol) Teknisyenleri” bu görevde kaldıkları ve C Kategori onaylayıcı yetkileri devam ettiği sürece iş tazminatlarının % 15’i kadar ayrıca iş tazminatı alırlar.

****10 kıdem yılını dolduran “Teknisyenlik Görevi”ni yapan personele İş Tazm.nın %10’u oranında ayrıca “ek tazminat” ödenir.

*****Şirketimizin bakım yetkisine sahip olduğu; uçak gövde, motor tiplerinden üç ve üçten fazla kategoride yetkisi bulunan (aynı tip aileleri tek sayılır) ve fonksiyonel olarak teknisyenlik görevi yapan personele İş Tazminatının % 5’i oranında ayrıca “tip tazminatı” ödenir.

******Bu iş grubunda Run Up yetkisi alan personele iş tazminatının %2’si oranında tazminat ödenir.

*******Bu iş grubunda SHGM veya EASA onaylı B1 ve B2 uçak bakım lisansına sahip olup ve Komponent Onaylayıcı Personel, Uçak Bakım Başkanlıkları, Hat Bakım Başkanlığı,  Kabin İçi Bakım Başkanlığı ve Komponent Atölye Başkanlığı bünyesinde (C/S) onaylayıcı olarak çalışan teknisyenlere her ay maaş ödemesi ile birlikte brüt 1.500.TL (Binbeşyüz türk lirası.) “ek yetki primi” ödenir. Part 21 J ve CVE ile Part G Cs’lerde alır.

********Bu gruptaki personel yukarıda belirtilen şartları sağladığı sürece bu iş grubunda kalır.

*********Bu iş grubu kapsam tanımına yeni eklenen yetki türlerine ilişkin ödemeler 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

**********Bu iş grubundaki personel 01.07.2021 tarihinden sonra CS/SS, C ve D rating personeller yetkilerini kaybetmeleri durumunda 6 ay boyunca mevcut iş tazminatında devam ederler. 6. Ayın sonunda müktesep ücret almaya hak kazanırlar.

******** Bu iş grubundaki MI yetkili personel MI yetkisine sahip olduğu süre boyunca iş tazminatının %10’nu oranında ayrıca MI yetki tazminatı alır.

GRUP 14.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 3.802 6.170 6.862 7.248 7.669 8.109 8.585 9.091 9.624 10.208 10.805 11.459 12.162 12.886 13.366 14.186 15.049

14-1.: Mühendislik Gerektiren Bölümlerde Görev Yapan; Mühendis Ve Mimarlar, İşletme Ve Endüstri Mühendisi Olarak Görev Yapanlar.                      

*                Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak mühendislik görevlerinde bulunan personel, “kıdemli mühendis” unvanı aldığında İş Tazm.nın %10’u, “Şef”, “Başmühendis” Ve “Proje Mühendisi” unvanını aldığında iş tazminatlarının O harfinin  %20’si kadar ayrıca “İş Tazm.” alırlar. Söz konusu tazminat bu unvanlarda kaldıkları sürece ödenir.

*10 kıdem yılını dolduran Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak mühendislik görevlerinde bulunan personel,( tüm başkanlıklarda görev yapan) “kıdemli mühendis” unvanı aldığında İş Tazm.nın %10’u, “Şef”, “Başmühendis” Ve “Proje Mühendisi” unvanını aldığında iş tazminatlarının O harfinin  %20’si kadar ayrıca “İş Tazm.” alırlar. Söz konusu tazminat bu unvanlarda kaldıkları sürece ödenir.

EK – 3(a) VARDİYA PRİMİ CETV.

(TL.-)

01.07.2021 – 31.12.2021
KIDEM BASAMAĞI İKİLİ VARDİYA PRİMİ ÜÇLÜ VARDİYA PRİMİ
1 392 783
2 404 808
3 415 829
4 425 850
5 440 879
6 448 898
7 461 921
8 473 946
9 483 969
10 496 992
11 508 1017
12 519 1036
13 531 1061
14 544 1086
15 552 1106
16 565 1127
17 575 1152
18 590 1177
19 598 1198
20 611 1221
21 623 1246
22 633 1269
23 648 1294
24 658 1315
25 669 1336
26 681 1363
27 694 1388
28 704 1407
29 715 1429
30 729 1457
31 740 1477
32 750 1500
33 765 1529
34 773 1548
35 786 1571

EK-4 DİŞ VE DİŞ TEDAVİSİ KONUSU

A- Protez ve briç iki yıl miadlıdır. (Bu süreden sonra yenilenmesi hekimin lüzum görmesine bağlıdır.)

B- Protez malzemesi ve protez işçiliği Türk Tabibler Birliği asgari ücret tarifesi üzerinden ödenir.

C- Altın malzeme masrafı Şirketçe ödenmez.

Türk Tabibler Birliği asgari ücret tarifesinde yer alan çekim, tedavi ve protez aynen uygulanır.

(102) Asıl, (2) Geçici Madde ve (4) ek ile “Yurtdışı Merkez Tayinli Personel” ile ilgili bölümü ihtiva eden işbu İşletme Toplu İş Sözleşmesi, .. / .. / …. günü taraflarca imzalanmıştır.

THY TEKNİK A.Ş. Temsilcileri ÖZÇELİK-İŞ Temsilcileri
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT/ TABLOYU YAYINLADIKTAN SONRA BAZI RAKAMLARDA YANLIŞLIK OLDUĞU BİLGİSİNİ ALDIK. DÜZELTİLMİŞ HALİNİ YOLLADIKLARINDA BU TABLOYU SİLİP DİĞERİNİ YAYINLAYACAĞIZ. BİLGİNİZE….
ÖZÇELİK İŞ SENDİKASI 7.DÖNEM TİS TALEP TASLAĞI - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber