Özçelik İş den üyelerine duyuru… – Airline Haber

Özçelik-iş Sendikası Havacılık Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Erkut Kavukçuoğulları 23.09.2020 tarihinde sosyal medya ve basın yayın organları aracılığıyla “Onurlu ve erdemli duruşunu korumak adına istifa ettiğini” kamuoyuna ve THY Teknik A.Ş. çalışanlarına duyurmuştu.
Erkut Kavukçuoğulları sosyal medya ve basın yayın organları aracılığıyla yapmış olduğu duyuru dan sonra Özçelik İş Sendikası üyelerine duyuruda bulundu.

İşte Özçelik İş tarafından yapılan o duyuru;
DEĞERLİ THY TEKNİK A.Ş. ÇALIŞANLARI

Bilindiği üzere Havacılık Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Erkut Kavukçuoğulları 23.09.2020 tarihinde sosyal medya ve basın yayın organları aracılığıyla “Onurlu ve erdemli duruşunu korumak adına istifa ettiğini” kamuoyuna ve THY Teknik A.Ş. çalışanlarına duyurmuştu.

Erkut Kavukçuoğulları’nın istifa açıklamasına rağmen konuya ilişkin herhangi bir belgenin Genel Merkezimize ulaşmaması nedeniyle 06.10.2020 tarih ve Br.22-2/3672 sayılı yazı ile Havacılık Şubeden Erkut Kavukçuoğulları’nın istifa dilekçesi talep edilmiştir. Havacılık Şubenin 07.10.2020 tarih ve 2020/20/395 sayılı yazıları “Erkut Kavukçuoğulları’nın ıslak imzalı istifa dilekçesi elimize ulaşmamıştır” şeklinde olmuştur. Bu durum üzerine Erkut Kavukçuoğulları’nın ıslak imzalı istifa dilekçesini kendisinden 19.10.2020 tarih ve Br.22-2/3761 sayılı yazımız ile talep ettiğimizde ise, 26.10.2020 tarihinde gönderdiği cevabi yazıda “Görevime halen devam etmekteyim, şu an itibari ile mevcut görevimden istifa yoluyla ayrılma gibi herhangi bir iradem bulunmamaktadır” diye cevap vermiştir.

Buna istinaden; Erkut Kavukçuoğulları istifa dilekçesini Sendika şubesine ya da Genel Merkezimize bildirmek yerine usulsüz, sendikal disipline aykırı, iftiraya dayalı ve etik olmayan bir şekilde, kamuoyu ve THY Teknik A.Ş. çalışanlarına yaptığı bu açıklamada, Sendika tüzel kişiliğine zarar verici, Sendika Genel Merkez Yöneticilerini yıpratıcı ve THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimizi yalan ve yanlış bilgilendirici ve yönlendirici, sendika, işveren ve çalışanlar arasında olması gereken iş barışını bozmaya yönelik bir üslup kullandığı gerekçesiyle Genel Yönetim Kurulumuzca, Genel Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Konuyu incelemek üzere toplanan Genel Disiplin Kurulumuz ise belgeler üzerinde yürüttüğü soruşturmalar sonucunda; “Erkut Kavukçuoğulları’nın THY Teknik A.Ş. işyerinde yapılan ek protokol sonrasında görevinden istifa ettiği yönündeki 23.09.2020 tarihli açıklamasını, gereği yapılmak üzere istifasının hukuken muhatabı olan Sendika Genel Merkezine göndermek yerine sosyal medya üzerinden kamuoyu ve işyeri çalışanlarıyla paylaşmak yolunu seçmek suretiyle, sendika içinde kaos ve kargaşa oluşturmaya yönelik, sendikal bütünlüğüne de zarar verici bir tutum takındığı, suçlama konusu yaptığı söz konusu ek protokolü, işverenin talebi üzerine ve herhangi bir şerh düşmeksizin bizzat imzalayarak çelişkili tutumunu sürdürdüğü, sendikamız tüzel kişiliği ve yöneticilerini töhmet altında bırakan, kamuoyu ve üyelerimiz nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik söz, davranış ve eylemleri nedeniyle Sendika Ana tüzüğünün madde 25/8-c düzenlemesi uyarınca 4(dört) ay süreyle Havacılık Şube Teşkilatlandırma Sekreterliği görevinden uzaklaştırılmasına” oy birliğiyle karar vermiştir.

Sendika içi demokratik kültürümüzün işleyişinin bir göstergesi olan Genel Disiplin Kurulumuzun almış olduğu bu kararı yeterli bulmamakla birlikte saygı duyduğumuzu sizlerle paylaşırken, Disiplin Kurulumuzun da sendikamızın en üst organlardan biri olması nedeniyle, sendika tüzel kişiliğine, politikalarına, itibarına, sendika yöneticilerine ve sendikal mücadeleye zarar verici her türlü tavır ve davranışa karşı, ana tüzüğümüz gereği işlevselliğini ve işlerliğini sürdüreceğini değerli üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI

Kaynak: Airline Haber