Onur Air’in eski A321-231 tipi uçağı icradan satışa çıkarıldı – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/04/TUSASta-23-cocuga-helikopter-turu-Airline-Haber.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi hacizli olan Üretim Yılı 1997, İmal Yılı 1998-771 Seri Numaralı Onur Air’in eski TC-OEA tescilli Airbus A321-231 Msn 385 Tipi Uçağı satışa çıkardı.
İşte SGK Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi’nden uçak satış ihalesi detayları;
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
MENKUL MAL SATIŞ İLANI
6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza  borcundan dolayı hacizli olan aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı uçak satışa çıkarılmıştır. Birinci açık arttırma 26.10.2022  günü saat 11.40-11.45 arasında Yenişehir Mah. Kardelen Sk. No: 10 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılacak ve muhammen bedelinin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana satılacak, istekli bulunmadığı takdirde 27.10.2022 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılarak ve bu kez hacizli menkul mal muhammen bedelin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

Satışa iştirak edeceklerden muhammen bedelinin %5 (Muhammen bedeli 20.000 TL ve altında olan menkul mallar için teminat şartı aranmamaktadır) i oranında teminat alınacaktır. Satış giderleri, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi  ( Vergi Dairesinden alınan istisna yazısının ibraz edilmesi şartıyla KDV Kanununun 13/a maddesi gereğince KDV hesaplanmayacaktır.) alıcıya aittir.

Satışa iştirak edecekler; yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

Satışa çıkarılan menkul mallar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların menkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Satışa iştirak eden alıcılar satış şartnamesini okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Uçak B Kapısı Bakırköy İSTANBUL adresindeki  İstanbul Atatürk Havalimanı ’nda görülebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları, satış şartnamesinin icra satış dosyasından görülebileceği, masrafın ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderileceği, ihalenin feshi davası açanların dosyamıza derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği , iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…
Onur Air'in eski A321-231 tipi uçağı icradan satışa çıkarıldı - Airline Haber

Onur Air'in eski A321-231 tipi uçağı icradan satışa çıkarıldı - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber