Onur Air’e Şok Şok… – Airline Haber

Onur Air’e Fraport Tav Antalya tarafından alacaklarına karşılık açılan icra takibi doğrultusunda  8 uçağının satış talebi gereği seferden men edilmelerine karar verildi.

Seferden men edilen uçakların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uçuşları ikinci bir talimata kadar durdurulduğu belirtildi.

Antalya Genel icra Dairesi’nin 07.06,2021 tarihli ve 2020/254458 sayılı yazısı

İlgi’de kayıtlı yazı ile Antalya Genel icra Dairesi’nin 2020/254458 esas sayılı takip dosyasında bahsi geçen TC-OBK. TC-OBS. TC.OBU. TC.OBY. TC-ODB. TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının, alacaklı Fraport Tav Antalya Terminal işletmeciliği Anonim Ortaklığı vekili Av. Burçin KARAN’ın satış talebi gereği seferden men edilmelerine karar verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 Söz konusu karar gereği; Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde Onur Air Taşımacılık A.Ş.’nin sahibi ve işletmecisi  olduğu  TC-OBK. TC-OBS. TC.OBU. TC.OBY. TC-ODB. TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.

Kaynak: Airline Haber