Milli Savunma eski Bakanı Hikmet Sami Türk sordu: Türkiye’de şeriat devleti mi isteniyor?

Milli Savunma ve Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afganistan’daki Taliban için “Türkiye’nin onun inancıyla ters yanı yok” sözlerini sert eleştirdi. “Çağın gerisinde bağnaz bir anlayışla şeriat devleti kuran Taliban uygulamalarından hangisinin Türkiye ile ters yanı yok?” diye soran Türk, “Türkiye’de şeriat devleti kurulması düşünülüyorsa Türk Milleti, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’e ve Anayasa’daki niteliklere sahip çıkmasını bilecektir” dedi. Türk tepkisini şöyle dile getirdi:

ÇAĞIN GERİSİNDE VE İLKEL

“Cumhurbaşkanı’nın Taliban için söylediği sözü gerçeklerle bağdaşmamaktadır. İnsan haklarını ayaklar altına alan, kadınlara hiçbir hak tanımayan, vahşet derecesinde infazlarla muhaliflerini ortadan kaldıran, Afganistan’ı çağın gerisinde bırakacak ilkel bir şeriat devleti kuran Taliban uygulamalarından hangisinin Türkiye ile ters yanı yok? 2017’de yapılan Anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilen rejim değişikliği niteliğindeki geriye gidişe karşın Türkiye Cumhuriyeti, hâlâ Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir hukuk devletidir. Türkiye’de de takiye yapılarak açıkça söylenmemiş bir düşüncenin gerçekleştirilmesi ve şeriat devletinin kurulmasının zamanının geldiği düşünülüyorsa bu tam bir yanılgıdır. 97 yıl önce Hilâfetin kaldırılmasıyla o defter tamamıyla kapatılmıştır.”

Kaynak: Sözcü