Levha yetmez

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi. S.T.’nin ailesi, itiraz da reddedilince 2 Aralık 2015’te AYM’ye başvurdu. AYM, 2’nci Bölümü 12 Eylül’de oybirliği ile yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar bulunduğundan kararın bir örneğini, yeniden soruşturma yapılmak üzere Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

KAMU GÖREVLİLERİNİN CİDDİ ÖZENSİZLİĞİ VAR

AYM, trafoya sadece “Ölüm tehlikesi” levhası asılmasının özellikle küçük çocukların yaşam hakkının korunması yönünden yeterli olmadığı uyarısı da yaptı. Çocuğun tehlike karşısında yetişkinlerde olduğu gibi tedbirli davranmasının beklenemeyeceği belirtilen kararda özetle şöyle denildi:
“Trafonun basit bir mekanizmaya sahip kilit ile muhafaza edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu durum karşısında, trafonun etrafına direkli tel konulması suretiyle veya benzeri tedbirlerle trafoya ulaşılmasını güçleştirecek, hatta imkânsızlaştıracak önlemlerin alınmamış olmasının ilgili kamu görevlileri bakımından ciddi bir özensizliğe işaret ettiği açıktır. Başvuruya konu olayda, çocuk olan başvurucunun diğer bir çocukla birlikte şehrin içinde ve yerleşime açık bir bölgede yere konuşlandırılmış, üzerinde sadece ‘Ölüm Tehlikesi’ ibaresini taşıyan bir uyarı levhası bulunan trafo panosunda elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandığı tartışmasızdır. Bu elektrik üretim, dağıtım ve iletim faaliyetlerinin niteliği itibarıyla kişilerin yaşamı ve vücut bütünlüğü bakımından birtakım riskler içermesi sebebiyle yaşamı koruma bakımından tehlikeli bir faaliyet olduğunun devletin yaşamı koruma yükümlülüğü bakımından yeniden vurgulanması gerekmektedir.”

Kaynak: Hürriyet