İş yükleri hızla ‘bulut’a kayıyor

class=”cf”>

Bulut güvenliği 2021’de en popüler konulardan birisi olmaya devam ediyor. Fortinet ve Cybersecurity Insiders da dünyanın dört bir yanında farklı sektörlerde çalışan siber güvenlik uzmanlarına ellerindeki en güncel bilgileri sordu. 2021 Cloud Security Report, teknik yöneticilerden müdürlere ve BT güvenlik uygulayıcılarına kadar farklı alanlarda görev alan 500’den fazla siber güvenlik uzmanının bulutta güvenlik tehditlerine nasıl karşılık verdiğini, şirketlerinin bulutu nasıl kullandığını ve öncelik verdikleri en iyi uygulamaları açığa çıkarıyor.

Kurumların hedeflerini gerçekleştirme yolunda bulut önemli bir rol oynuyor. Rapor, şirketlerin yüzde 33’ünün bugün iş yüklerinin yarısından fazlasını bulutta çalıştırdığını ve bu sayının önümüzdeki 12 ile 18 ay içinde yüzde 56’ya yükseleceğini gösteriyor.

Şirketlerin yüzde 71’i birden çok hizmetin entegrasyonu, ölçeklenebilirlik veya iş sürekliliği için hibrit veya çoklu bulut stratejisini takip ediyor. Şirketlerin yüzde 76’sı ise iki veya daha fazla bulut sağlayıcısı kullanıyor. Hibrit bulut, hizmete alınan bulutların üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu da şirketlerin artık genişletilmiş ve çeşitli bir dijital ortamda faaliyet gösterdiğinin altını çiziyor.

Dijital tehdit zemini büyüdüğü için güvenlik endişesi de artış gösteriyor. Bulut güvenlik tehditlerinde tehdit aktörleri yerine daha çok yanlış yapılandırmadan korkuluyor. Çoklu bulut ortamlarını yönetmenin karmaşıklığı, halihazırda zor olan bir işi daha da zorlaştırıyor. Siber güvenlik uzmanlarının yüzde 67’sine göre bulut güvenliğinin yanlış yapılandırılması, en ciddi bulut güvenliği riski olmaya devam ediyor. Ankete katılan siber güvenlik uzmanlarının yüzde yetmiş sekizi, verileri bulutta tutarlı ve kapsamlı bir şekilde korumak için gerekli politikaların yapılandırılmasına olanak tanıyan ve tek bir yönetim ekranı sunan bulut güvenlik platformuna sahip olmanın son derece yararlı olduğunu düşünüyor.

Güvenlik ekipleri bu süreçleri daha da kolaylaştıracak yöntemler arıyor. Bu karmaşıklığı azaltan, kullanılması kolay ve iyi entegre olabilen çözümlere bakıyor. Birçok uzman, farklı bulutlarda verileri tutarlı ve kapsamlı bir şekilde korumak için gereken tüm ilkeleri yapılandırabilecekleri tek bir yönetim ekranına sahip bulut güvenlik platformunu kullanmak istiyor.

Siber güvenlik profesyonelleri aynı zamanda güvenlik çözümünde birtakım bütçe kısıtlamalarıyla çalışıyor. Bazı şirketler, bulutla gerçekleştirmek istedikleri kurumsal hedeflerine ulaşmak için bulut güvenliğinin kritik bir rol oynadığını göz ardı edebiliyor.

2021 Cloud Security Report’ta özetle zorlukların üstesinden gelmek için karmaşıklığı açıkça kabul eden bir strateji gerektiğini vurguluyor. Şirketler, her bir bulut platformuna özel farklı denetimler ve son derece değişken güvenlik yapısı sunan çeşitli araçları kullanıyor. Bu da önemli ölçüde karışıklık yaratıyor.

Bulut, artık çoğu şirket için dijital ortamın kritik bir parçası oldu ve genellikle gelecekteki başarı için önemli bir etmen. Güvenlik stratejisi ile iş stratejisi birbiriyle uyumlu hale getirildiğinde güvenilir bir gelecek oluşturmak mümkün oluyor.

Kaynak: Hürriyet