Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/04/TUSASta-23-cocuga-helikopter-turu-Airline-Haber.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

İngiltere’de faaliyet gösteren iklim değişikliği sivil toplum kuruluşu, havacılık sektörünün 2000 yılından itibaren belirlenen 50 iklim hedeflerinden sadece 1 tanesinin tutturulduğunu açıkladı. Verilere göre toplumun yüzde 15’i tüm uçuşların yüzde 70’ini yapıyor, raporda Sık Uçan Yolcu Vergisi uygulamasının havacılığın ürettiği karbon emisyonuna adil bir çözüm olacağı vurgulandı.

İngiliz çevre kuruluşu Possible, hazırladığı raporla 2000 yılından bu yana uluslararası havacılık endüstrisinin kendisine koyduğu iklim hedeflerini gözden geçirdi. Raporda havacılığın bu 50 iklim değişikliği hedeflerini ya tutturamadığı ya terk ettiği ya da unuttuğunu belirlendi. Sadece bir havayolunun, belirlediği bir adet hedefini tutturduğu ifade edildi. Raporu hazırlayan uzmanlar bunun nedenleri olarak; hedeflerin bazılarının belirsiz tanımlar içerdiği, bazılarının değiştiği, bazılarının tutarsız raporlamaları ve bazılarının sessizce terk edilmesi gibi sebeplerin kombinasyonundan kaynaklandığını açıklandı.
TOPLUMUN YÜZDE 15’İ, UÇUŞLARIN YÜZDE 70’Nİ YAPIYOR
2019’da insan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 2.1’ini hava yolculuğunun oluşturduğu vurgulanırken uçuşların yüzde 70’nin, sadece yüzde 15’lik bir toplum tarafından yapıldığı tespit edildi. Hava yolculuğunun sorumlu olduğu 2.1 yüzdelik karbon emisyonu üretiminin 915 tona eş değer olduğu vurgulandı.
SIK UÇAN YOLCU VERGİSİ
Havacılık sektörünün kendilerinin koyduğu iklim hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu belirten sivil toplum kuruluşu, çözümün, çok sık uçak kullanan kişilere uygulanacak “Sık Uçan Yolcu Vergisi” olduğunu belirtti. Buna göre sık uçak kullanan yolculara uygulanacak verginin adil bir dağılımla kişileri daha az uçak kullanamaya iteceği ileri sürüldü. Açıklamada “Sık uçan yolcu vergisi, havacılık talebini ve emisyonlarını azaltmak için en adil ve kolay uygulanabilir yöntemlerden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber