HAVA-SEN’DEN SON KAYIPLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

İşveren ve sendika arasında akdedilen toplu iş sözleşmesi kararlarına uymaksızın alınan tek taraflı kararlar hukuki olmayıp, karşılıklı imza atılarak yürürlüğe konulan anlaşmaları hiçe saymaktır.

Bu nedenle Hava-Sen de kendi üyelerine yönelik bir bildiri yayınlayarak yaşanan bu sürecin yanlışlarını dile getirmiş ve mevcut yetkili sendika olan HAVA-İŞ i kınamıştır.

İşte Hava Sen imzalı o bildiri 

Değerli Sivil Havacılık Çalışanları ;

Defalarca oynanmış senaryo maalesef yine sahnededir. Yetkili sendika her hak kaybında yaptığı gibi yine yayınladığı bildiri ile konuyu hukuk yoluyla çözeceğini duyurmaktadır. Yetkili sendikanın hukuk siciline bakıldığında kaybettiği veya sonuca ulaştırmayarak ortadan kaldırttığı birçok hukuki süreç vardır. Teknisyenlerin Metal-İş koluna aktarılmasındaki şaibeli süreç, şirketi değil de ekip planlamada çalışanları mahkemeye vermesi, yabancı kaptanlara verilen kira yardımı için açtığını söylediği davalar ile kaybedilen onlarca haktan geriye ne kaldığı herkesin malumudur.

İmzaladığı toplu iş sözleşmelerini pazarlıksız imzalayan, işverene teklif bile sunamayan, işverenden talep edeceklerini üyeleri dahil hiç kimseyle paylaşamayacak kadar teslim olmuş bir gruptan müzakere, mücadele ve sorumluluk beklenmeyeceği artık açıktır. Mızrak çuvala sığmamaktadır.

‘’yönetim hakkının kötüye kullanılması’’

‘’bize  herhangi bir bildirim yapılmamış ve sendikanın konu hakkındaki görüşü alınmamıştır’’

‘’somut bir gerekçe gösterilmeden personelin aleyhine olacak şekilde sonlandırılan bu kazanımı’’

 ‘“dinlenme hakkı”

“adil ücret ve ücretli izin hakkı  gasp edilmek istenilmektedir’’ gibi ifadeleri sık sık kullanan yetkili sendikanın maalesef soruna çözüm getiremeyeceği gibi asıl sorunun kendisi olduğunu da defalarca ifade ettik. Gelinen noktadan daha da geriye gidileceği artık ortaya çıkmıştır. İşveren kendine düşen görevi, hakkıyla yerine getirerek çalışanların haklarından tasarruf yapacak önlemleri sıralarken, önemsemediği ama var olmasını istediği yetkili sendikayı da dikkate almayarak, bildirimde bulunma gereği bile duymamıştır. Bundan sonra da duymayacaktır.

Değerli Sivil Havacılık Çalışanları,

Bu ülkenin ve ülkemizin değeri olan havacılık şirketlerinin gerçek sahipleri olarak, yaşanan sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini en iyi bizler biliyoruz. İnsan odaklı olmayan, hakkaniyete dayanmayan, adil olmayan hiçbir çözümün sorunları ortadan kaldırmayacağını biliyoruz. Kaybolan haklarınızın tekrar kazanılması için yetkili sendikanın, simit ticaretini, kooperatif işlerini artık bırakıp, aldığı aidatları sorunların çözümüne, sektördeki problemleri tespit etmeye harcaması gerekmektedir. Yetkili sendikanın işyeri temsilcileri, sendika yöneticileri haklarınızı korumalı, kanunun kendilerine verdiği yetkileri yüreklerini ortaya koyarak kullanmalı ve sizleri temsil etmelidir. Kapı önünde verilen emirleri bekleyerek işçi temsilcisi olunmayacağı gibi, disiplin kurullarında işveren adına konuşarak, işçiyi azarlayarak da sendikacı olunmaz. Üzülerek ifade etmeliyiz ki, yeni haklar ve kazanımlar elde edemedikleri gibi kazanılmış hakları da kaybetmeye devam etmektedirler. Hafta tatili mesai ücretlerinin kaldırılması, ilave yakıt ve otoban geçiş ücretlerinin ödenmemesi ve normal mesai düzeninde çalışan personelin yasal yıllık izinlerine tecavüzler (yılbaşı ve akabinde ramazan ve kurban bayramlarında zorunlu yıllık izinlerinden mahsup edilme) daha başlangıçtır. Yakında yeni kayıplara da tanık olacağız.

Sizlerin gücü yine sizlerin sayesinde kullanılacaktır. Kimseye muhtaç olmayan ve kimsenin icazetine ihtiyacı olmayan bir sektörün çalışanları olarak, sorunların çözümünde vereceğiniz kararlar etkili olacaktır. Türkiye de hiçbir havacılık şirketini çalışanlar ve çalışanların talepleri batırmamıştır. Yaşanan sıkıntıların ana kaynağı işçilerin haklarını savunmadaki örgütlü olamayan yapıları ve var olan sendikaların işçiler tarafından yönetilmemeleridir.

HAVA-SEN tabandan, sizlerin arasından gelen ve sizler için bedel ödemiş bir yapıdır. Her zaman sizlerin adına mücadeleye devam edecek dirayettedir. Gelin, Hava-Sen çatısı altında birleşelim, birlikte mücadele edelim. Sahte ve sanal sendikayı THY’den hep birlikte silelim. Sizlerin aidatları ile kurdukları saadet zincirini hep birlikte kıralım.

Saygılarımızla…

HAVA-SEN Yönetim Kurulu

The post HAVA-SEN’DEN SON KAYIPLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI appeared first on AirlineHaber | Sivil Havacılık Haberleri.
HAVA-SEN’DEN SON KAYIPLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI was first posted on Ocak 3, 2020 at 1:14 pm.
©2019 “AirlineHaber | Sivil Havacılık Haberleri”. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at [email protected]

Kaynak: Airline Haber