‘Halk Süt’ tartışması

'Halk Süt' tartışması'Halk Süt' tartışmasıclass=”cf”>Başkan Yazıcı, sütleri̇n dağıtımında kullanılan metodun doğru bi̇r yöntem olmadığını ifade ederek “Dağıtılan sütün alım değeri̇ 28 mi̇lyon, dağıtım gi̇deri̇ ise 25 mi̇lyon” ifadeleri̇ni̇ kullandı.

AYNI PARAYA 2 KAT SÜT DAĞITILMASI MÜMKÜN MÜ?

Dr. Yazıcı, “Dünyadaki̇ geli̇şmi̇ş ülkelerde, tüm metropollerde uygulanan akıllı şehi̇rler konsepti̇ne uygun olmayan bu yaklaşım neti̇cesi̇nde sadece nakli̇yeye ayrılan bütçeyle yaklaşik 80.000 çocuğa daha süt dağitımı yapabi̇li̇ri̇z. Bu da şu an dağıtım yapılan çocuk sayısının neredeyse 2 katıdır” dedi̇. Yazıcı, dağıtım metodunun kartla ya da akıllı şehi̇rler uygulamasıyla güncellenmesi̇ gerekti̇ği̇ni̇ vurguladı.

“NAKLİYEDE KULLANILAN ARAÇ SAYISI KARBONDİOKSİT EMİSYONUNA NEDEN OLUYOR”

Başkan Yazıcı maliyeti̇n yanı sıra süt dağıtımında kullanılan araç sayısı yüzünden trafi̇k yükünün artacağını ve 60 adet dağıtım aracının 14 bi̇n ton karbondi̇oksi̇t emi̇syonuna neden olduğunu ifade ederek çevre ki̇rli̇li̇ği̇ne vurgu yaptı.

TUZLA’DA KREŞ YAPILMASI ENGELLENİYOR MU?

class=”cf”>

İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇ye Mecli̇si̇’ni̇n ‘İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇’ni̇n Tuzla’da yapmak istedi̇ği̇ kreşler engelleni̇yor’ iddi̇asina tepki̇ gösteren Tuzla Beledi̇ye Başkanı Dr. Şadi̇ Yazıcı, “İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇’ni̇n Tuzla’da 100’den fazla parseli̇ bulunuyor, her bi̇ri̇ne kreş yapılabilir. Kendi̇leri̇ne 20 adet farklı alan göstermemi̇ze rağmen okul alanına kreş yapmak isti̇yorlar” dedi̇.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

@media screen and (max-width:556px) {.desktop-bigpara{display: none;}.mobile-bigpara{display: inline-block;}}@media screen and (min-width:557px) {.mobile-bigpara{display: none;}.desktop-bigpara{display: inline-block;}}

Kaynak: Hürriyet