Hakimin odasından uyuşturucu çaldı, 1 yıl ceza aldı – SON TV

Şanlıurfa’da bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler soruşturma kapsamında emanete alınarak hakim M.B.’nin odasındaki dolapta saklanmaya başlandı. Hakimin odasını temizleyen görevlisi ise, uyuşturucu maddelerin bulunduğu torbayı çaldı. Olayın ortaya çıkması sonrasında yapılan soruşturmada, uyuşturucu maddeyi aldığı anlaşılan temizlik görevlisi hakkında “hırsızlık” suçundan dava açıldı. Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesi, temizlik görevlisi sanığa “hırsızlık” suçundan 1 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. İlk derece mahkemesinin kararı temyiz edildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tebliğnamede, uyuşturucu maddelerin mülkiyete konu olamayacağına yer verilerek, kararın bozulması talebi Yargıtay 6. Ceza Dairesine iletildi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanığa verilen cezayı onadı.
Kararda, Türk Ceza Kanunu’na göre başkasının zilyetliğinde olan taşınır eşyanın izinsiz alınmasının “hırsızlık” olarak nitelendirildiğine dikkat çekilerek, uyuşturucu maddelerin ise mülkiyete konu olamayacağından hırsızlık suçunun konusunu oluşturamayacağı kaydedildi.
Uyuşturucu maddelerin hukuk düzeni çerçevesinde meşru bir amaç doğrultusunda adli emanete alınması halinde, bunun zilyet altında olduğunun kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapılan kararda, suç faillerinden adli emanete alınan ya da ruhsat alınarak imal edilecek bir ilacın ham maddesi olması münasebetiyle fabrikada bulundurulan uyuşturucu maddenin bulunduğu yerden, zilyedinin rızası olmaksızın ve faydalanma maksadıyla alınması halinde, hırsızlık suçunun işlendiğinin kabulü gerektiğinden bahsedildi.

KAYNAK : SABAH

Kaynak: SON TV