Gediz Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Gediz Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Ege Denizine dökülen en büyük nehri Büyük Menderes nehridir. Büyük Menderes nehrinden sonra ikinci büyük nehir ise Gediz nehridir. İç Batı Anadolu’da Murat ve Şaphane dağlarından inen sular ile birleşmesi sonucu oluşmuştur. Gediz nehrinin birçok özelliği bulunmaktadır.

 Gediz Nehri Nerede?

 Gediz nehri Anadolu’dan Ege Denizine dökülen bir nehirdir. Gediz nehri Kütahya ilimizden başlar. Uşak topraklarından Manisa’ya ve oradan Foça tepelerinden İzmir Körfezine dökülmektedir. Anadolu’dan başlayıp Ege Denizine dökülen nehirler arasında ikinci büyük nehirdir. Gediz nehri batıya ilerlerken kuzey bölgesinden Kunduzlu, Selendi, Deli iniş ve Dermek çaylarını sularına katmaktadır. Güney bölgesinden ise Kulu volkanik yöresinden gelen küçük dereleri sularına katar.

 Gediz Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

class=”cf”>

 Gediz nehri ülkemizde önemli nehirler arasında yer almaktadır. Kütahya’dan doğup Ege denizine dökülmektedir. Ege Bölgesinde İzmir Körfezine dökülmektedir. Gediz nehri Salihli ilçesinin kuzey doğusundan Gediz ovasına girerek Kemalpaşa Ovasından gelen Nil Çayını da alır ve Foça tepesinden İzmir Körfezine dökülmektedir.

 Gediz Nehrinin Özellikleri?

 Gediz nehri ülkemiz için önemli özelliklere sahiptir. Taşkın dönemlerinde gediz nehri sık sık yatak değiştirir. Yaklaşık olarak 40.000 ha’lık bir delta oluşturmuştur. Gün geçtikçe İzmir Körfezinde yer alan adalardan bazıları kara ile birleşmiştir. Böylece Delta Ovası içerisinde kalmıştır. Nehrin toplam uzunluğu 401 kilometredir. Gediz nehrinin su toplama havzası ise 17.500 kilometre karedir. Gediz havzasında ekonomik faaliyetler havzanın üçte birlik bölümünde gerçekleşir. Bu bölümler merkez, ova ve delta bölümleridir. Nüfusunun çoğunluğu endüstriyel faaliyet ve sulama tarım alanları olarak ova ve deltalarda yer almaktadır.

 Gediz Nehri Uzunluğu

 Murat Dağından başlayıp Ege Bölgesinde İzmir Körfezine dökülen Gediz nehri havza alanı 17.500 kilometre karedir. Uzunluk bakımından Anadolu’dan Ege Bölgesine akan nehirler arasında ikinci büyük nehirdir. Gediz nehrinin uzunluğu 401 kilometredir.

 

Kaynak: Hürriyet