Erdoğan’a “Çocuklarımın ömründen alsın size versin” diyen AKP’li aslında suç mu işledi

Bir arkadaşım, geçenlerde “İnsanların ilahlarına çocuklarını kurban ettiği son tarih ne zaman?” şeklinde ironik bir göndermede bulundu. Ona “Eşrefi mahlûkat için Hz. İbrahim, normal mahlûkat açısından bilmiyorum.” diye cevap verdim.

Malumunuz, “kurban” sözlük anlamıyla “yaklaşmak, yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelir. İlkel toplumlarda daha çok korkulan gücün öfkesini dindirmek için başvurulan bir yoldur. Mesela yıldırım gibi taşkın bir doğa olayının akabinde en sevilen yiyecek yüksek bir yere bırakılır. Bunun anlamı şudur: “Bunu al ve bir daha da bana kızma!”

Daha sonra bu gücün yerini dinler almıştır. Böylece kurban vermenin altında yatan sebepler de değişmiştir. Bunu “Sırf sen istediğin için sana en sevdiğim şeyi feda ediyorum.” şeklinde formüle etmek mümkündür. Ama bunun altında gizli bir saik de yok değil: “Her halde sen de beni unutmazsın!”

Tarihin çeşitli dönemlerinde insanların, tahıl, hayvan ve hatta insan kurban ettikleri görülmüştür. Ancak ilk Tevrat’ta karşımıza çıkan, Yeni Ahit ve Kuran’da da yer alan Hz. İbrahim olayıyla insanın kurbanlık vasfı sona ermiştir. Hristiyanlıkta ise Tanrı için herhangi bir kurban kesilmez. Çünkü bu inanca göre kurban, Hz. İsa’nın kendisidir. 

Kısacası Kurban, bir şeyin dinsel ya da diğer amaçlarla üstün güç lehine tüketilmesi biçimidir. Geçmişte kurban konusunda birtakım manevi saiklerle hareket eden insanoğlu, günümüzde artık maddi çıkarları için de bu yolu aracı kılmaktadır. “Bunu al ve isteğimi yerine getir!” gibisinden.

Mutasyona uğradığı şekliyle bu sembolik sunağın hukuk düzlemindeki karşılığı ise “rüşvet”tir. Bu yola genellikle kimler başvurur? Tabii ki hakkı olmayanlar.

Malumunuz geçenlerde AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan bir toplantıda “İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin!” dedi. Sayın Erdoğan buna her ne kadar “Haşa!” diye itiraz ettiyse de söz hedefine ulaşmıştı bir kere…

Söyleme bakıldığında bu kadın, Allah’tan, çocuklarının yaşam sürelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine azaltılmasını istemektedir. Dolayısıyla böyle bir ifade kesinlikle bir kurban ritüelidir. Bu “Ben sana kurban olurum!” şeklindeki sevgi gösterisinden farklıdır. Kişi kendini feda ederse bu intihar olur. Kurban eyleminde malvarlığının kişi aleyhine azalması söz konusudur. Bu kadın tam da bunu istemektedir. Hem de çocuklarını yaşam haklarını, tasarruf edilebilecek birer meta gibi görerek.

KONU HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Hiç kimsenin “Bundan sana ne?” demeye hakkı yoktur. Konu birçok hususta herkesi ilgilendirir. Bu şahıs, bir anne ve üstelik bir şehrin de kadın kolları başkanı. Yani bireysel bir eylem olarak algılanarak geçiştirilemez. Yaşına bakıldığında, çocukları üzerinde bir velayet hakkı söz konusudur. Velayet hakkı da kamu düzeni kapsamında değerlendirilen davalardandır. Bu nedenle hâkimin res’en müdahale etme yetkisi bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 339. ve devamı maddelerinde ana ve babanın velayet hakkını kullanırken, çocuğun üstün yararını gözetmekten söz eder. Çocuğun üstün yararı belirlenirken onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 2016/12054 K: 2016/11763 K.T.: 16.06.2016)

Kaldı ki ebeveynler çocuklarına sadece “kurban olur”, onları “kurban vermez”!.. Dolayısıyla adı geçen şahsın da bunu içtenlikle söylediğine inanmıyorum. Aksi takdirde bu düpedüz velayetin kötüye kullanılmasını ifade eder. Velayet hakkının ebeveynler tarafından kötüye kullanması ise, gerek Türk Medeni Kanunu’nun 348. Maddesi gerekse Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 9. Maddesi uyarınca velayetin kaldırılması davasının sebeplerini oluşturmaktadır.

HANGİ İKBAL BEKLENTİSİ İNSANA BÖYLE BİR CÜMLEYİ KURDURABİLİR

Söylem, içerik olarak, birine karşı duyulan yoğun bir sevginin ifadesi de olamaz. Tarihte liderlere gösterilen birçok sevgi ve bağlılık örneği vardır. Bir keresinde seçmenlerden biri Erdal İnönü’’nün önüne atılıp  “Ölürüm yoluna!” deyince Rahmetli İnönü şöyle cevap verir: “Dur, ölme! Bir oy bir oydur.” Yine bir mitingde “Vur de vuralım, öl de ölelim!” sloganı atılınca Alpaslan Türkeş şunu der: “Size hiçbir zaman ölün diyemem!”

Dikkat ederseniz yukarıdaki örneklerde kişinin kendi canından vazgeçmesi söz konusudur. Oysa adı geçen şahıs canını değil, yaşamlarının kendi tasarrufu altında olduğunu zannettiği çocuklarını feda etmektedir. Aklı başında bir annenin söyleyebileceği sözler değil! Olsa olsa “siyasal bir rüşvet” girişimi olarak adlandırabileceğimiz bu garabet durum bile, “köşe kapmaca” yarışında geldiğimiz noktanın vahametini göstermektedir. Hangi ikbal beklentisi insana böyle bir cümleyi kurdurabilir?

Sonuç itibariyle; bir ebeveyn olarak, bir çocuğun yaşam süresinin, bir yetişkin lehine kısaltılması temennisini hiçbir yere oturtamadım. Bir kul olarak benim bile kabul edemeyeceğim böyle densiz bir talebi hangi Râb kabul eder? Ben rabbimden eminim, ya siz?

Gazetecilerin birilerine “kurban” edilmeyeceği bir düzen umuduyla, Silivri’ye kucak dolusu selamlar…

Ramazan Bulut

Odatv.com

<br/>

844 Bu habere tepkiniz:

Kaynak: OdaTV