En düşük Bağ-Kur primi bin 235 lira

5510 sayılı SSGSS Kanunu’na göre, sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 7.5 katı.

2021 yılı asgari ücreti yüzde 21.56 oranında artışla 3.577,50 TL, buna göre prime esas kazanç alt sınırı günlük 119.25, aylık 3.577,50 TL; üst sınırı ise günlük 894.38, aylık 26.831,40 TL oldu.

Prime esas kazanç sınırlarındaki artışa bağlı olarak, zorunlu Bağ-Kur sigortalıları ile isteğe bağlı sigortalıların ve zorunlu genel sağlık sigortalılarının primleri de yüzde 21.56 oranında arttı.

Zorunlu Bağ-Kur sigorta primleri ile isteğe bağlı sigorta ve zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) primleri, ilgili olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeniyor. Bu bağlamda Bağ-Kur’lu, isteğe bağlı sigortalı ve GSS’liler, 2021 yılının ilk zamlı primini ocak ayına ilişkin olarak  önümüzdeki şubat ayında ödeyecekler.

BAĞ-KUR PRİMLERİ

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, asgari ücret ile asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla, beyan ettikleri kazanç tutarı üzerinden yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 GSS, yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 34.5 oranında prim ödüyor.

Yeni asgari ücrete göre Bağ-Kur sigortalılarının 2021’de ödeyeceği aylık prim tutarı en az 1.235 lira oldu. Bu tutar, beyan edilecek kazanç tutarına göre 9.257 liraya ulaşabilecek.

Ancak primlerini düzenli ödeyen ve prim borcu bulunmayan zorunlu Bağ-Kur sigortalıları, 5 puanlık prim indiriminden yararlanabildiklerinden, ödeyecekleri aylık asgari prim tutarı 1.055 lira, tavandan prim ödeyeceklerin indirimli aylık prim tutarı ise 7.915 lira olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, zorunlu sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az çalışan ya da kısmi süreli çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyorlar.

İsteğe bağlı sigortalılar, asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında kalmak koşuluyla, kendileri tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden prim ödüyorlar. Bakmakla yükümlü olunan kişi olsalar da GSS’li sayıldıklarından, yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile yüzde 12 GSS primi olmak üzere toplam yüzde 32 oranında prim ödüyorlar.

2020 yılında 942 lira olan aylık isteğe bağlı sigorta primi, asgari ücretteki artışa bağlı olarak en az 1.145 lira oldu. İsteğe bağlı sigortalılar primlerini düzenli ödeseler de 5 puanlık prim indirimiden yararlanamıyor.

ZORUNLU GSS PRİMİ

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak genel sağlık sigortasında hem lehte hem aleyhte sonuç ortaya çıkıyor.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında da olmayan kişi zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılıyor. Bunlardan GSS primleri devlet tarafından karşılanacaklar ile kendileri tarafından ödeneceklerin belirlenmesinde asgari ücret esas alınıyor. Gelir testi yaptıranlar, asgari ücret artışından olumlu etkilenebiliyor.

Gelir testine göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri devlet tarafından karşılanıyor. 2020 yılında geliri 981 liranın altında olanların primlerini devlet ödüyordu. Yeni asgari ücrete göre, geliri 1.192 liranın altında olanların primlerini devlet ödeyecek. Bu durumda, primleri devlet tarafından karşılanacakların sayısında artış söz konusu olabilecek.

Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının 1.192 liradan fazla olması halinde ise asgari ücretin yüzde 3’ü kadar GSS primi ödeniyor. Yeni asgari ücrete göre 2021 yılında aylık 108 lira GSS primi ödenecek. Bu tutar 2020’de 89 liraydı.

 

Kaynak: Sözcü