Eğitimde tabelaya yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı kurumlar ile tüm resmi ve özel okullardaki tabelalarla ilgili değişiklik kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı kararda şu ifadelere yer verildi:

“9.8.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum tanıtım Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları; Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır.”

DEĞİŞTİRİLEN FIKRA

2006 tarihli yönetmeliğin değiştirilen “Kurum tabelaları” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası şöyleydi: 

MADDE 5 – (1) Bu tabelalarda kurum kuruluş adları;

a) Bakanlık merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri altın sarısı,

b) Okul öncesi eğitim kurumlarında pembe,

c) İlköğretim kurumlarında mavi,

ç) Ortaöğretim kurumlarında sarı,

d) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, iş okulları, çıraklık eğitim merkezleri, hizmet içi eğitim kurumları, öğretmen evleri, tesis ve kamp merkezleri, basım ve yayınevleri, özel dershane ve yurtlar, motorlu taşıt sürücü kursları ve benzeri kurumlarda yeşil, zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenlemeye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Değişiklik yapılan 2006 tarihli yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete…

Eğitimde tabelaya yeni düzenleme

Değiştirilen 2006 tarihli Milli Eğitim Kurum Tanıtım Yönetmeliği’nin ilgili bölümü…

 

Kaynak: Sözcü