CHP’den sosyal destek teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sağlıkçılar, esnaf ve çiftçiler için hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifiyle, Covid-19 salgınının çalışma yaşamına ve istihdama olan etkilerini azaltmak ve halihazırda yüksek borçluluk ve finansmana erişim sorunu yaşayan işletme ve vatandaşların yüklerini ve kayıplarını asgariye indirmek ve salgın ile mücadele sürecinde destek sağlamanın amaçlandığı kaydedildi.

“SALGIN TAHRİBATININ BOYUTU, DESTEK POLİTİKALARINA BAĞLI”

Teklifin gerekçesinde, “Özellikle çalışma yaşamına, kesintiye uğrayan ekonomik ve ticari faaliyetlere yönelik etkilerinin en aza indirilmesi devletin birincil önceliği olmak zorundadır.  Salgının yarattığı ve bundan sonra yaratacağı ekonomik tahribatın boyutu, devletin zamanında alacağı ve etkin bir şekilde uygulayacağı destek politikalarına bağlıdır.” denildi.

“İKTİDAR BİR AN ÖNCE SOSYAL DEVLET İLKESİNİ HATIRLAMALI”

Gerekçede, “Açıklanan tasarruf tedbirlerine uyulmadığı, lüks araç alımlarıyla saray harcamalarının tam gaz sürdüğü bir dönemde iktidar; bir an önce sosyal devlet ilkesini hatırlamalı, en çok ihtiyaç duyduğu anda milletin yanında olmalıdır. Esnafa, çiftçiye, dar gelirliye, emekliye, işsize, canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına hak ettiği desteği vermelidir. Yanlış yönetim, ekonomik buhran ve salgının milletin omzuna bindirdiği yükleri hafifletmek, TBMM’nin de en öncelikli sorumluluğudur.” ifadelerine yer verildi.

ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER SIRALANDI

Teklif ile öngörülen düzenlemelerden bazıları ise şöyle:

 • KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanmak üzere ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ihdas edilecek,

 • Covid-19 hastalığı, sağlık çalışanları açısından kamu görevlileri için vazife malullüğü kapsamına alınacak, özel sektör çalışanları için meslek hastalığı olarak tanımlanacak,

 • ‘Toplumcu belediyecilik’ anlayışı doğrultusunda, belediyelerin sosyal destek kapasitesinin arttırılabilmesi için borçlanma sınırı geçici olarak kaldırılacak, belediyelerden 31/12/2021 tarihine kadar hiçbir vergi ve sigorta prim borcu kesintisi yapılmayacak,

 • Turizmde Konaklama Vergisi kaldırılacak, sektörün borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenecek,

 • İşyeri kapanan esnafın kiraları yedek ödenekten karşılanacak, bu işyerlerinde çalışanların bankalara borcu, ilk 6 ayı faizsiz şekilde 24 aya varan taksitlerle yapılandırılacak,

 • Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılacak,

 • Esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan kullandıkları kredilerinin vadesi 1 Ocak – Aralık 2021’e dolacak olanlar iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek,

 • Sicil Affı çıkarılacak, çek, senet, kredi kartı ve diğer borç yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde kaydı bulunanların, 1 yıl içinde borcunu ödemesi ya da yapılandırması halinde sicilindeki olumsuz kaydı dikkate alınmayacak,

 • Esnaf ve sanatkarların, bu yıl Mayıs, Haziran ve Temmuz 2021 aylarında verecekleri beyannamelere ilişkin vergi ödemeleri 1 yıl süreyle ertelenecek,

 • Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları bir yıl faizsiz ertelenecek,

 • 31/03/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan elektrik, su, doğalgaz borçları yapılandırmaya tabi tutulacak, her türlü cezadan vazgeçilecek, abonelerin borcu 6 ay boyunca faizsiz ertelenecek.

Kaynak: Sözcü