Büyük İskender sadece iyi bir asker miydi

Tarihçi Johann Gustav Droysen’in 1883 yılında kaleme aldığı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal tarafından çevrilen “Büyük İskender Tarihi” Panama Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Tarih ile mitolojinin arasındaki çizgide duran Büyük İskender, tarih sayfalarına yenilmezliğiyle korku salan bir askeri figür olarak adını yazdırmıştır. Dönemine kadar benzersiz askeri stratejileriyle fetihler gerçekleştiren Büyük İskender’in hayatı merak edilen konulardan biri olmuştur.

“Büyük İskender Tarihi” adlı kitap, Büyük İskender’in doğumundan ölümüne, fetihleri ve askeri stratejilerini ele alırken, filozof Aristoteles öğretileri ışığında yetişen İskender’in dehasından bahsetti.

Kitabın “İmparatorlukta Sarsıntı” başlıklı bölümünde, Pers topraklarını fetheden İskender’in fetihlerin ardından imparatorluğunda güç sarsıntısı yaşadığı anlatıldı. Bu bölümde, kıtaları aşan imparatorluğun birçok yerinde düzensizlik baş gösterirken, İskender’in de sert önlemler almaya başladığı aktarıldı.

İşte “İmparatorlukta Sarsıntı” başlıklı bölümde anlatılanlar:

“İskender, yıllardan beri kendisine boyun eğen topraklara dönmüş oluyordu Gerçekten de Kral’ın bu bölgelere dönüşü çoktandır bir zorunluluk olmuş, hatta neredeyse geciktirilmişti bile. Çünkü birçok yerde düzensizlik baş göstermiş, tehlikeli hareketler çıkmıştı. Eski Pers Devleti’ndeki satrapların ruhlarına sinen başıboşluk ve keyfi hareketler, çok kısa bir zamanda şimdiki yönetim amirleriyle komutanlara da bulaşmıştı. Kral’ın bulunmadığı zamanlarda denetimsiz kalan ve hemen hemen tamamıyla sınırsız yetkilere sahip olan Makedonyalı ve hemen tamamıyla sınırsız yetkilere sahip olan Makedonyalı ve yerli satraplardan birçoğu, halkı son derecede ağır bir baskı altına almışlar, bencillikleri ve keyifleri için her hareketi doğru saymışlar, hatta tapınakları ve ölülerin mezarlarını bile korumayacak kadar ileri gitmişlerdi. İskender’in Hindistan seferinden dönmemesi halinde kendi mevkilerini sağlamak için birtakım hazırlıklar yapmışlar, ücretli askerler toplamışlar, mecbur kaldıkları takdirde silah zoruyla satraplıklarını elde tutabilmek için gereken tedbirlerini almışlardı. Delicesine cüretli planlar, aşırı istekler ve son derece yüksek ümitler, artık günlük olaylardan olmuştu. Bütün gelenek ve kesinlikler bir tarafa atılarak olasılık dışı şeylerin mümkün göründüğü bu yılların heyecanları, en başıboş cüretkarlıklar, ölçüsüz zevkler veya kayıplarla kendini uyuşturmaktan başka hiçbir şeyle tatmin edilemez bir hal almıştı. Asya’yı kazandıran savaş zarı, ne kadar kolay dönebilir, Kral’ın büyük talihi tek bir zar atışıyla ne kadar kolay kazanabilir veya kaybedebilirdi. Yıkılan Persler de yeni ümitlerle doğrulmaya başlıyordu. Şimdiye kadar birkaç defa Doğu’nun ileri gelenleri, yeni kurulan bağları kopararak bağımsız beylikler kurma veya kesinlikle yeniden doğacağına inandıkları eski Pers Krallığı adına uluslararası ayaklanmaya kışkırtma girişiminde bulunmuşlardır. Şimdi, Kral’ın yıllarca uzakta bulunmasından, düzensizlikle mevki kapıcılığının daima daha korkunç bir vahşetle dört yana yayılmasından sonra, Makedonya ordusunun çölde mahvolduğu haberi duyulduğu zaman, ayrılma hareketlerinin her yerde ve herkeste bütün mevcut düzeni birdenbire altüst edecek derecede genişlemesinden korkulabilirdi.

Bu şartlar altında İskender, ordusunun kalıntısı ile batıdaki eyaletlere dönmüştü. Her şey tehlikedeydi. Tek bir endişe veya zaaf belirtisi, imparatorluğu temelinden yıkabilirdi.

Ancak son derece cesurca bir karar, çok ciddi bir irade ve eylem Kral’ı kurtarabilirdi. Merhamet ve acıma, zaafın itirafı demek olur, Kral’a hâlâ bağlı kalan ulusların son ümidini de yok ederdi. Çok kötü muamele gören uluslara haklarını garanti etmek ve onların Kral’ın kuvvetine besledikleri güveni kurtarmak için, adalet ilkelerini en şiddetli, en müsamahasız bir şekilde uygulamak gerekliydi. Krallığın majestelerine eski parlaklığını tam anlamıyla geri vermek ve Kral’ın hiddetini her tarafa yaymak için çabuk davranmak, acımasız önlemlere başvurmak gerekiyordu. Belki de İskender, kendine hükmedebilen bir insanın hiddetlenişini korkunç bir hâle getiren karanlık bir ruh hâlindeydi. Zaferlerine başladığı zamanki heyecan, gençlik ve sınırsız ümitlerin verdiği neşeli güven, şimdi Kral’dan ne kadar uzak şeylerdi. Çoğu kez güven beslediği şeylerde hayal kırıklığına uğramış, kuşku duymayı, sert ve haksız davranmayı artık öğrenmişti. Bunu kendisi gerekli sayabilirdi. O, koca bir dünyaya başka bir şekil vermişti. Kendisi de bu dünya ile beraber değişmişti. Şimdi sınırsız iktidarın dizginlerini sıkıca ele almak ve tutmak, çabuk hüküm vermek, baskıcı bir düzen kurmak söz konusuydu.”

Odatv.com

498 Bu habere tepkiniz:

 

Kaynak: OdaTV