Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar belirlendi – SON TV

Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup Nisan 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK’ye yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.

Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 44 hakim, 26 savcı ile 1 idari yargıcın isimlerine yer verildi.

Kaynak: SON TV