Bir tek sosyal medya mı çöplük

“Hatadan ders almak” şeklindeki çokça kullandığımız deyimin karşılığının “dene ve yanıl” yöntemine denk geldiği söylenir. Araştırmalara göre bu yöntem, gerçekten de beynin ve kabiliyetlerin gelişmesinde önemli bir role sahipmiş.

Ancak bu argümanın aynı şekilde kurumsal hafıza için geçerli olmadığını değerlendiriyorum. Özellikle de kamu düzeni açısından “dene ve yanıl” yönteminin kurumsal hafızada büyük kayıplara neden olacağı kuvvetle muhtemeldir.

Geçenlerde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Bir başka önemli sıkıntımız siber zorbalıkların çeşitleniyor ve artıyor olmasıdır. Özellikle sosyal medya bu anlamda tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür. İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, linçe tabi tutulduğu, her türlü haklarının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.”

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yukarıdaki tespitlerine katılmamak mümkün değil; eyvallah! Ancak bir tek sosyal medya mı bu anlamda “tam bir çöplük” ? Yazılı, görsel ve işitsel medya çok mu pirüpak? Ali Tatar için “Mermiye kafa attı!”, “Hesap vermeden nereye gidiyorsun?” diyecek kadar vicdanı olmayan bir yayın anlayışını nereye koyacağız? Ya da 4-5 farklı yandaş gazetenin aynı gün, aynı kalemden çıkan linç amaçlı haber başlıklarını!

“Dinci market” kategorisindeki bazı radyo ve televizyon kanalları yoksa medya kategorisinde kabul edilmiyor mu? Yani yanmaz kefen, nal-ı şerif, çörek otu, ümmü sübyan muskası tarlada yetiştirilen birer doğal ürün müdür ki bu kadar rağbet görsün! İstismar edilen bir inançtan elde edilen bu türden ürünleri pazarlamanın sizce dolandırıcılıktan ne farkı var?

Herhalde Anayasamızca teminat altına alınan basın ve yayın özgürlüğü bu olmasa gerek!

Ancak birileri suistimal ediyor diye medyayı yasakçı bir zihniyetle kontrol etmeye çalışmak da bir o kadar kötüdür. En azından çare değildir. Buna ekşi sözlük olayında şahit olduk. Bir yasak delindi; hepsi o. Kaldı ki her yasak bir bunalımın, her bunalım da sosyal bir direncin habercisidir. Ne demiş atalarımız: “Kurt bunalırsa köye iner, kul bunalırsa dağa çıkar.”

Neyse, konumuza dönelim! Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti:

“Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şarttır.”

Söz konusu ifadeye hukuk tekniği açısından katılmadığımı belirtmek isterim. Zira “suç” dediğiniz şey kanunda belirtilen tipe uygun; ancak hukuka aykırı bir harekettir. Dolayısıyla bir fiil kanunda suç olarak tanımlanmışa olay bitmiştir. Mesela hileli davranışlarla bir kişiyi dolandırmak suçtur. Bu suç basın ve yayın araçları vasıtasıyla işlenirse “nitelikli dolandırıcılık” halini alır. Buradaki sıkıntı bir fiilin suç olarak tanımlanmasından öte suçların soruşturma ve kovuşturma biçimindeki aksaklıklar ve yetersizliklerdir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının son bölümünde bunu özeleştiri bağlamında adeta itiraf etmiştir:

“Daha 2007 yılında Başbakanlığım dönemimde bu konuda gereken önlemlerin alınmasını talep etmiştik. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen henüz işe yarar bir hukuki ve teknik altyapı oluşturamadığımızı da üzüntüyle görüyoruz.”

Hukuki ve teknik alt yapıyı oluşturmak bir yana mevcut düzen de torba yasalarla delik deşik edildi.

Mesela 5651 Sayılı İnternet Kanunu 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Topu topu on iki maddeden oluşan bu kanunda bugüne kadar yapılan değişiklik sayısı kırkın üzerindedir. Bunlardan birkaçı da Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonucunda gerçekleşmiştir. Neden mi? Kanun üstünkörü hazırlanmıştır da ondan. Bu, “bir deneyelim, olmazsa vazgeçeriz” şeklindeki genel alışkanlığımızdan kaynaklanan bir sebep–sonuç ilişkisidir.

Kanun yapmak bu kadar kolay olmasa gerek. Tutarsa tutar, tutmazsa yeniden yaparız anlayışını terk etmek lazım; hele ki torba yasa denen bohçalama tekniğini!

KANUNLAR DELİK DEŞİK

Bugün ceza mevzuatında torba yasalarla yapılan değişiklikleri hukukçular bile takip edemez oldu. Hukuk fakültelerinde hoca ve öğrenci olmanın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Derste anlatılan şey bazen sınav gününe kadar değişmiş olabiliyor. Bugünlerde şahit olduğumuz “değerli konut vergisi” gibi… Bu vergi 5.12.2019 tarihinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen maddeler ile getirildi ve hemen uygulamaya konuldu. Ancak kamuoyunda yükselen itirazlar üzerine daha üç ay geçmeden yeni bir kanun teklifine konu edildi. Bunu bir hukuk öğrencisine hangi hukuk mantığıyla açıklayabilirsiniz?

Sorun bir tek bu da değil. Her ne kadar üstünkörü de olsa yine de ortada bir kanun söz konusu. Asıl sorun kanunu uygulayacak yargı mercilerinde. Çünkü teknik bir konu olan internet konusunda bugüne kadar kurulmuş ihtisas mahkemeleri bulunmamaktadır. Örneğin “İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” kararını eskiden sulh ceza mahkemeleri veriyordu. Günümüzde ise bu görev sulh ceza hâkimliklerine geçmiştir. Oysa bu hâkimlikler internet konusunda eğitimli özel ihtisas mahkemeleri değildir. Asıl görevleri soruşturma aşamasındaki tutukluluk ve adli kontrol gibi sorgu işlemleridir. Dolayısıyla internet, idari para cezalarına itiraz gibi konular bu mahkemeler için adeta birer kamburdur. Bu yüzden de çoğu zaman dava veya itiraz dilekçeleri okunmadan kopyala yapıştır yöntemiyle dosyalar kapatılır. Kararlardaki basmakalıp gerekçeler ve benzer hatalar bunun en büyük delilidir. Yine soruşturma aşamasında bilişim konusuna bakan savcılar da özel eğitimle atanmamışlardır. Savcılıkların iş bölümü sonucu hasbelkader verilen bir görevdir bu.

Sözün özü, kanunlar delik deşik, uygulayıcılar da yetersiz oldukları müddetçe hak ihlallerinin devamı kaçınılmazdır. “Çöplük” vurgusunu bir tek sosyal medya üzerinden kurgulamak bizleri sağlıklı bir sonuca götürmez. Zira sosyal medyadaki bu kokuşmuşluk hali zincirleme bir reaksiyonun sonucudur. Öncelikle çürümenin nereden başladığını kestirip bulmak gerekir.

Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın aradan geçen bunca zamana rağmen henüz işe yarar bir hukuki ve teknik altyapı oluşturamadıkları yönündeki öz eleştirilerini anlamlı bulduğumu ve bunu birçok konuda da görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Zira Mahatma Gandhi bu konuda şöyle der:

“İnsan, ancak kendi hatasını büyüten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da, haklı bir fikir yürütmeye gücü yetebilir.”

Ramazan Bulut

Odatv.com

561 Bu habere tepkiniz:

Kaynak: OdaTV