Atlasglobal Mağdurları İflas Duruşmasında – Airline Haber

Atlas Zedeler Adalet Platformu (AZAP), hak ve adalet arayışına devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, Atlasjet’in Sahibi Ali Murat Ersoy, 14 Şubat 2020 tarihinde, tam da Pandemi öncesi, Bakırköy İcra İflas Mahkemesine iflas başvurusunda bulunmuştu.

22 Nisan 2021 günü, bugün saat 14:00 duruşma yapıldı. Daha önce, mahkeme tarafından Ağustos 2020’de iflasın incelenmesi ile ilgili olarak bilirkişi üyelerini görevlendirilmişti. Bilirkişi gerekli incelemesini yaparak raporunu Bakırköy Adliyesi 3. Asliye Ticaret Mahkemesine Mart 2021 içinde sunmuştu.

Bilirkişi Raporunun incelenmesi ve tebligatların yapılabilmesi için 22 Nisan 2021 tarihine duruşma günü vermişti, ancak bugün yapılan duruşmada, Mahkeme tarafından gerekli tebligatların, beyan ve cevap dilekçelerinin ulaşmaması nedeniyle duruşmayı tekrar ileri bir tarih olan 17 Haziran 2021 günü saat 14:00’e erteledi.

Atlaszedeler, Av. Arif Tuymaz ve Av. Şehnaz Taygur tarafından duruşmada temsil edildi. Bilirkişi Raporuna daha önce yapılan itirazlarının devam ettiği ve kayıtlara geçmesi talebi yenilendi.

Covid19 Pandemisi ile ilgili olarak artırılmış tedbirler nedeniyle, AZAP Platformu tarafından toplu bir basın açıklaması yapılmadı. Basın Açıklaması yerine, Avukat Şehnaz Taygur tarafından tarafından duruşma sonrası mevcut durum ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Bilirkişi tarafından sunulan raporu çok detaylı incelediklerini, konu ile ilgili alanında uzman kişilerden yardım aldıklarını, Atlasjet ile Murat Ersoy’un diğer şirketleri arasındaki para trafiğini, olmaması gereken para hareketlerini, devlet bankalarından Atlasjet için aldıkları kredilerin Murat Ersoy’un diğer şirketlerine aktarıldığı yönünde bilgilerin olduğu, şirketin çok kötü yönetilmesi ile ilgili ipuçlarına ulaştıklarını, hizmet alınmamasına rağmen ve hiç ilgisi olmamasına rağmen, Murat Ersoy’un diğer şirketlerine avanslar verildiği, Atlasjet’in kaynaklarının diğer şirketlere aktarıldığı, şirketin içini boşaltma ile ilgili ciddi şüphelerin ve bunlara ait gerekçelerini mahkemeye sunduklarını ifade etti. Ayrıca, itirazımızın dikkate alınacağına inandıklarını, Mahkemenin iflasa karar vermesi durumunda, İstinaf ve Yargıtay nezdinde hak arayışına devam edeceklerini açıkladı.

Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Airline Haber